Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziedzictwo kulinarne w sektorze żywności naturalnej wysokiej jakości, ochrona i promocja poprzez wspólny znak towarowy gwarancyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziedzictwo kulinarne w sektorze żywności naturalnej wysokiej jakości, ochrona i promocja poprzez wspólny znak towarowy gwarancyjny."— Zapis prezentacji:

1 Dziedzictwo kulinarne w sektorze żywności naturalnej wysokiej jakości, ochrona i promocja poprzez wspólny znak towarowy gwarancyjny

2 ŻYWNOŚĆ Naturalna Surowce Rolnictwo gospodarstw o połintensywnym systemie produkcji stosujących dobrą praktykę rolniczą i dobrą praktykę hodowlaną z wyłączeniem GMO Rolnictwo ekologiczne Przetwórstwo Technologia niskowydajna, najczęściej tradycyjna Dodatki w asortymencie i ilości tradycyjnej Przemysłowa Surowce Rolnictwo intensywne Organizmy Modyfikowane Genetycznie Przetwórstwo Technologia wysokowydajna Dodatki do żywności wytwarzane przemysłowo

3 ŻYWNOŚĆ Wymagania obligatoryjne Jakość zdrowotna Bezpieczeństwo Wymaganie dobrowolne Jakość handlowa Konkurencyjność na rynku Kosztotwórcza Xbez oznakowaniaO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xkrajowy znak towarowy chronionyX Xunijny znak towarowy chroniony X --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X krajowy system jakości żywności pn „Tradycja Jakość” wspólny znak gwarancyjny (certyfikowany) zgodnie z rozporządzenie WE 1698 /2005 ( System Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego)XX X krajowy znak żywność ekologiczna XXX --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xunijny znak Chroniona Nazwa PochodzeniaXXXX Xunijny znak Chronione Oznaczenie Geograficzne XXXX Xunijny znak Gwarantowana Tradycyjna SpecjalnośćXXXX Xunijny znak AB – rolnictwo ekologiczne XXXXX

4 Charakterystyka produktów w systemie „Jakość Tradycja” Charakterystyki produktów wyróżnianych Znakiem: Surowce naturalne: – z gospodarstw ekologicznych – gospodarstw o półintensywnym systemie produkcji stosujących dobrą praktyką rolniczą i dobrą praktykę hodowlaną z wyłączeniem GMO Produkty muszą charakteryzować się: tradycyjnym składem; lub tradycyjnym sposobem wytwarzania szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter szczególną jakością lub reputacją odróżniającą ją od produktów należących do tej samej kategorii.

5 Co wyróżniamy w systemie „Jakość Tradycja” Produkty Rolne Środki Spożywcze Napoje spirytusowe ( zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Europy 2082/92 i 2081/92 oraz Rozp. Rady 1576/89

6 Założenia i cele systemu „Jakość Tradycja” Wyróżnianie na rynku produktów wytworzonych z naturalnych surowców i produkowanych tradycyjnymi metodami. Produkty takie posiadają cechy charakterystyczne wymienione powyżej Produkty takie są produkowane w sposób umożliwiający monitorowanie pochodzenia surowców użytych do produkcji oraz monitorowanie odbiorców pośrednich produktu. Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN 45011 i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 Kto może ubiegać się o znak „Jakość Tradycja” System jest otwarty O prawo do używania Znaku dla produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego, zwanego dalej produktem, mogą ubiegać się producent lub producenci tego samego produktu.

8 Kto decyduje o nadaniu znaku „Jakość Tradycja” O prawie do używania Znaku decyduje Kapituła Znaku Jakościowego „Jakość, Tradycja” W skład Kapituły wchodzi: 4 przedstawicieli Izby – 4 przedstawicieli Związku Województw RP – 3 niezależnych ekspertów wybieranych wspólnie przez Zarząd Izby i Zarząd Związku Województw RP

9 Jak działa Kapituła? Kapituła działa na podstawie regulaminu ustanowionego przez Zarząd Izby i Związek Województw RP

10 CERTYFIKAT!!! Producent lub producenci przed rozpoczęciem posługiwania się Znakiem są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Certyfikat zgodności, o którym mowa wydaje jednostka certyfikująca akredytowana zgodnie z normą PN-EN 45011 w zakresie umożliwiającym sprawdzenie zgodności ze specyfikacją i upoważniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 WWW.produktyregionalne.pl


Pobierz ppt "Dziedzictwo kulinarne w sektorze żywności naturalnej wysokiej jakości, ochrona i promocja poprzez wspólny znak towarowy gwarancyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google