Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Praktyki w Hiszpanii – szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna” w programie LEONARDO DA VINCI - IVT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Praktyki w Hiszpanii – szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna” w programie LEONARDO DA VINCI - IVT."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Praktyki w Hiszpanii – szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna” w programie LEONARDO DA VINCI - IVT

2 Projekt został zrealizowany w dwóch placówkach: Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tarnowie i Pilźnie w okresie od stycznia 2013r. do maja 2014r. i był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do uczniów kształcących się na kierunkach; usługowym, gastronomicznym, mechanicznym i budowlanym.

3 Zorganizowano trzy czterotygodniowe wyjazdy w terminach: 06 – 31 maja 2013 04 – 29 listopada 2013 03 – 27 marca 2014 W projekcie wzięło udział 41 uczniów, w trzech grupach po 14, 15 i 13 osób wraz z nauczycielem - opiekunem.

4 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

5 Rekrutacja prowadzona była od stycznia 2013 do stycznia 2014 przez Zespoły Rekrutacyjne na terenie Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Pilźnie.

6 Zespół Rekrutacyjny składał się z przedstawicieli szkół w Tarnowie i Pilźnie: - Dyrektorów szkoły - nauczycieli języka angielskiego - pedagogów szkolnych.

7 Rekrutacja poprzedzona była kampanią informacyjną o projekcie, w ramach której; publikowano ogłoszenia kierowane do uczniów ostatnich klas, organizowano spotkania informacyjne w szkołach, umieszczano informacje na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej i obu szkół.

8 Proces rekrutacji obejmował: - złożenie formularza aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie, który zawierał uzasadnienie chęci wyjazdu, zgodę rodziców oraz opinię wychowawcy o uczniu - rozmowę kwalifikacyjną - akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny - utworzenie listy rezerwowej (dwie dodatkowe osoby; 1 chłopiec, 1 dziewczyna).

9 Kandydaci na uczestników projektu musieli spełnić następujące kryteria: Formalne: ukończony przedostatni rok nauki w danym profilu, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, odbyte praktyki zawodowe z co najmniej oceną dobrą, pozytywna opinia wychowawcy i pedagoga szkolnego, Merytoryczne: sprecyzowana wysoka motywacja do wyjazdu opinia pracodawcy z zakładów pracy, umiejętność samoprezentacji i komunikacji interpersonalnej.

10 Po pozytywnym przejściu rekrutacji uczeń był informowany o konsekwencjach rezygnacji z udziału w projekcie (rezerwacja biletów lotniczych). Każdy uczeń miał obowiązek brać udział we wszystkich rodzajach zajęć przygotowujących: zajęciach z języka angielskiego, z języka hiszpańskiego, zajęciach kulturowych oraz przygotowaniu psychologiczno – pedagogicznym (II i III turnus).

11 ZADANIA WYKONANE PRZEZ EUROMOVING Partnerem pośredniczącym w projekcie była hiszpańska firma EuroMoving, której dyrektorem generalnym jest pan Rafael Sanchez.

12 Przygotowanie i wysłanie grupowego programu pobytu (informacje o stażach, zakwaterowaniu i zajęciach rekreacyjnych). Zorganizowanie transferu dla trzech grup w dniu przyjazdu i wyjazdu. Zorganizowanie w Sewilli 10 godzin dodatkowych kursu z języka hiszpańskiego. Przekazanie każdemu uczestnikowi karty komunikacyjnej na przejazdy do zakładów pracy. Przeprowadzenie spotkania informacyjnego, na którym omówiono zobowiązania firmy i uczestników, przygotowano stażystów do bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, poinformowano o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, o możliwościach rozrywki w Sewilli i planowanych wycieczkach, podpisanie umów noclegowych.

13 Rozwiezienie uczestników w pierwszy dzień stażu, ustalenie harmonogramu i podpisanie umowy stażowej. Kontaktowanie się z firmami w celu oceny integracji uczestnika i przebiegu stażu. Przeprowadzenie spotkania ewaluacyjnego w połowie stażu, zebranie opinii uczestników i korekta problemów. Przeprowadzenie końcowego spotkania ewaluacyjnego w celu oceny doświadczeń (test jakości). Opracowanie raportu końcowego.

14 OPINIE UCZESTNIKÓW O EUROMOVING:

15 Średnia ocena dla działań EuroMoving w skali od 1 do 10 (gdzie 1-2 źle, 3-4 średnio, 5-6 dobrze, 7-8 b. dobrze, 9-10 doskonale) wynosi: 9,60

16 UWAGI: EuroMoving był w stanie nawiązać dobre relacje z uczestnikami, informować, ukierunkować, nadzorować i pomagać uczestnikom. EuroMoving wysoko również ocenił rolę oddelegowanego do opieki nauczyciela z następujących powodów: skuteczna kontrola uczestników, wizyty monitorujące w zakładach pracy, ułatwienie komunikacji pomiędzy uczestnikami, a przedstawicielami firm, przyczynianie się do skutecznego rozwiązywania napotkanych problemów, wsparcie emocjonalne uczestników.

17 ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW Nazwa: Rezydencja Universitaria Fernando Villalon Adres: C/ Paraje de Paterna 10, Bormujos (Sevilla) Standard hotelu: Pokoje dwuosobowe wyposażone w funkcjonalną kuchnię i łazienkę. Bezpłatny dostęp do WIFI. Możliwość korzystania z pralni, siłowni, sali komputerowej i telewizyjnej.

18 OPINIE UCZESTNIKÓW Z TRZECH GRUP NA TEMAT ZAKWATEROWANIA

19 Moje zakwaterowanie spełnia warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz jest wygodne. 89% - Tak Moje zakwaterowanie zapewnia dobre warunki do gotowania, mycia się i spania. 93% - Tak

20 Moje zakwaterowania posiada dobre połączenia środkami transportu publicznego. Odległość między domem, a miejscem pracy jest do przyjęcia 84% - Tak

21 Relacje ze współmieszkańcami są dobre. 89% - Tak Średnia ocena zakwaterowania w skali od 1 do 10 wyniosła: 8,72

22 STAŻE – opinie pracodawców i uczestników

23 Wszystkie zakłady pracy przyjmujące uczestników z trzech grup udzieliły pozytywnej odpowiedzi na następujące pytania; Czy zadania i prace wykonywane przez uczestnika były przydatne dla twojej firmy? TAK Czy uważasz, że uczestnik został wystarczająco przygotowany do udziału w stażu? TAK Czy uważasz, że EuroMoving odpowiednio pośredniczył w tego rodzaju doświadczeniach? TAK Czy chciałbyś powtórzyć tego typu doświadczenie? TAK

24 Firmy przyjmujące

25 Zawód: fryzjer Uczestniczki: Barbara Pomykacz, Justyna Czaja, Mateusz Fedak, Agnieszka Marcinek, Oliwia Kucharczyk, Aneta Cierniak, Żaneta Gac Firma przyjmująca: Peluqueria Beth Opiekun: Isabel Haza oceniła staż w skali od 1 do 10: 10 UWAGI Opiekuna: Pani Isabel w przypadku Barbary Pomykacz i Justyny Czai stwierdziła, że uczestniczki były najlepiej przygotowane ze wszystkich stażystów którzy byli do tej pory na stażach treningowych w jej firmie. Dlatego uważa, że są dobrze przygotowane do wejścia na rynek pracy. Wszyscy uczestnicy bardzo entuzjastycznie podchodzili do wykonywania zawodu fryzjera. Wykazywali dużo chęci do nauki i podnoszenia poziomu porozumiewania się pomimo początkowych barier językowych. W krótkim czasie udało im się poznać w praktyce nowe techniki robienia fryzur. Mieli bardzo dobre relacje z opiekunem i pracownikami, którzy doceniali profesjonalizm i umiejętności uczestników. Średnia ocena uczestników na temat stażu w skali od 1 do 10: 10 Pod względem: -przydatności i pracy opiekuna w 90% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników -wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 90%

26 Uczestnicy: Szymon Czaja, Paulina Bulaga, Renata Cisło, Żaneta Nowak Firma przyjmująca: Koupas Peluqueros Opiekun: Macarena Martinez oceniła staż w skali od 1 do 10:10 UWAGI Opiekuna: Pani Macarena oceniła bardzo dobrze pracę wykonywaną przez Szymona i Paulinę, ich nowe doświadczenia jako uczestników zagranicznych w nowym miejscu praktyki. Szczególnie ceniła sobie profesjonalizm zarówno uczestników, jak i szybką zdolność uczenia się języka hiszpańskiego i postępów poczynionych przez Paulinę. Uczestniczki, Renata i Żaneta, były bardzo entuzjastycznie nastawione do swojej pracy, chętne do nauki i wkładały dużo wysiłku w uczenie się nowych umiejętności. W krótkim czasie udało im się poznać nowe techniki układania fryzur i mieć bardzo dobre relacje z pracownikami. Średnia ocena uczestników na temat stażu w skali od 1 do 10: 10 Pod względem: - przydatności i pracy opiekuna w 90% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników - wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 90%

27 Zawód: Piekarz Uczestnik: Mateusz Olszewski Firma przyjmująca: Panaderia Almargen Opiekun: Jose Maria Ruiz ocenił staż w skali od 1 do 10: 9 UWAGI Opiekuna: Pan José María pozytywnie ocenił staż i pracę Mateusza w piekarni. Stwierdził, że Mateusz był pracowity, prawidłowo wykonywał zadania, starał się w nawiązywaniu komunikacji i zintegrowaniu się w nowym środowisku. Ocena uczestnika na temat stażu:Mateusz ocenił staż w skali od 1 do 10: 10 Pod względem:- przydatności szkolenia i pracy opiekuna w 80% staż był on zgodny z profilem zawodowym Mateusza- wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 80 %

28 Zawód: kucharz Uczestniczki: Angelika Pękala, Anna Barbarzak, Firma przyjmująca: Restauracja San Marco Opiekun: Miguel Perez, który ocenił staż w skali od 1 do 10: 8 UWAGI opiekuna: Pan Miguel bardzo docenił doświadczenie i profesjonalizm uczestniczek, które pomimo bariery językowej bardzo dobrze radziły sobie w nowej sytuacji zawodowej. Prawidłowo wykonywały wszystkie czynności. Wykazały dużo chęci do nauki nowych umiejętności zarówno zawodowych jak i językowych. Średnia ocena uczestniczek na temat stażu w skali od 1 do 10: 10 Pod względem: - przydatności i pracy opiekuna w 100% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników - wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 100%

29 Uczestnicy: Łukasz Lis, Mateusz Mroczek Firma przyjmująca: Restaurante „Arroceria la Plaza” Opiekun: Ismael Bernal ocenił staż w skali od 1 do 10: 9 UWAGI Opiekuna: Opiekun bardzo docenił doświadczenie zawodowe i wysiłki uczestników stażu w próbach komunikowania się i nauce gotowania. Uznał, że poziom znajomości języka stanowił dużą barierę w uczeniu się. Czas pracy w kuchni to zbyt krótki okres czasu by nadrobić braki językowe. Ocena uczestników na temat stażu w skali od 1 do 10: 9 Pod względem: - przydatności i pracy opiekuna w 75% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników - wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 75%

30 Zawód: cukiernik Uczestniczki: Wioleta Morawska, Sylwia Milczarek, Dominika Zając, Magdalena Bigos, Katarzyna Ciupek, Paulina Widzisz Firma przyjmująca: Cukiernia La Campana Opiekun: Borja Hernandez ocenił staż w skali od 1 do 10: 10 UWAGI opiekuna: Pan Borja bardzo docenił doświadczenie i profesjonalizm uczestników stażu, które nie miały żadnego problemu w korzystaniu z narzędzi cukierniczych i wykonywaniu ręcznej pracy. Wszystkie czynności i zadania robione były w prawidłowy sposób, uczestniczki wykazały zaangażowaną postawę chętnie współpracując i łatwo dostosowując się do obowiązującej organizacji i procedur cukierniczych. Średnia ocena uczestniczek na temat stażu w skali od 1 do 10: 10 Pod względem: - przydatności i pracy opiekuna w 90% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników - wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 90%

31 Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych Uczestnicy: Michał Bączek, Bartosz Grzanka, Tomasz Jakubowski, Dawid Usień, Robert Żelazo Firma przyjmująca: Norauto Opiekun: Jorge Valentin Alarcon Vera ocenił staż w skali od 1 do 10: 10 UWAGI Opiekuna: Pan Jorge Alarcón Vera bardzo wysoko ocenił doświadczenie Michała i przyznał, że chętnie zatrudniłby go w firmie. Uczniowie zachowywali się bardzo poprawnie i nie stwarzali żadnych problemów. Byli przyjaźnie nastawieni i chętni do współpracy. Wykazali się doświadczeniem w realizacji zadań i dobrymi umiejętnościami zawodowymi. Średnia ocena uczestników na temat stażu w skali od 1 do 10:10 Pod względem: przydatności i pracy opiekuna w 85% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników - wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 90%

32 Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Uczestnicy: Grzegorz Szymanek, Piotr Baruch, Rafał Kozdroń, Henryk Warzecha, Jakub Kwiatkowski, Kamil Michoń Firma przyjmująca: Ford Ferri-Movil Opiekun: Manuel Carmona ocenił staż w skali od 1 do 10: 9 UWAGI Opiekuna: Pan Manuel Carmona był zadowolony z doświadczenia udziału w projekcie LdV, potwierdził umiejętności uczestników i nabyte efekty kształcenia, pomimo barier językowych. Uczestnicy głównie byli zaangażowani w działania typowe dla mechanika samochodowego takie jak rewizja i ogólna kontrola pojazdu. Wykazywali się bardzo aktywną postawą, w miarę swoich możliwości komunikowali się z resztą zespołu i okazali się bardzo zdolnymi pracownikami. Średnia ocena uczestników na temat stażu w skali od 1 do 10: 10 Pod względem: - przydatności i pracy opiekuna w 100% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników - wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 100%

33 Zawód: blacharz i lakiernik Uczestnicy; Kamil Grochola, Bartłomiej Tryt Firma przyjmująca: Taller Chapa y Pintura Opiekun: Gaspar Ochoa ocenił staż w skali od 1 do 10: 8 UWAGI Opiekuna: Uczestnicy podchodzili do pracy profesjonalnie i chętnie pomagali pozostałym pracownikom. Wykazali się aktywna postawą i w miarę swoich możliwości komunikowali się w języku hiszpańskim. Prawidłowo wykonywali polecone im zadania, nabywając nowe umiejętności zawodowe. Średnia cena uczestników na temat stażu w skali od 1 do 10: 10 Pod względem: - przydatności i pracy opiekuna w 100% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników - wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 100%

34 Zawód: murarz Uczestnik: Paweł Kucięba Firma przyjmująca: Montelar Construcciones y Reformas Opiekun: Juan Enrique Alvares ocenił staż w skali od 1 do 10: 10 UWAGI Opiekuna: Opiekun skomentował, że Paweł posiada odpowiednie predyspozycje, ale przeszkodą była nieznajomość języka hiszpańskiego. Dzięki pomocy kolegów rozumiał polecenia i wydajnie pracował w zespole. Wykazał się ciężką pracą i pokazał dobre umiejętności zawodowe. Jest osobą bardzo pracowitą. Opiekun był z niego bardzo zadowolony. Ocena uczestnika na temat stażu w skali od 1 do 10: 8 Pod względem: - przydatności i pracy opiekuna w 75% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników - wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 75%

35 Uczestnik: Kamil Micek Firma przyjmująca: Menroc Opiekun: Manuel Dominguez ocenił staż w skali od 1 do 10: 9 UWAGI OPIEKUNA: Pan Manuel Dominguez podkreślił, że Kamil szybko zaadaptował się w pracy i docenia jego wysiłki na rzecz przezwyciężenia barier językowych. Był bardzo zadowolony z wykonywanej przez uczestnika pracy i z pozytywnych doświadczeń z programem Leonardo da Vinci. Ocena uczestnika na temat stażu w skali od 1 do 10: 7 Pod względem: - przydatności i pracy opiekuna w 75% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników - wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 75%

36 Zawód: stolarz Uczestnicy: Kamil Pachut, Damian Schab Firma przyjmująca: Gopa e Hijos Opiekun: Manuel Gomez ocenił staż w skali od 1 do 10: 9 UWAGI Opiekuna: Manuel Gómez, bardzo docenił pracę wykonaną przez uczestników i ich zaangażowanie na stażu. Dostrzegł trudność uczestników w posługiwaniu się językiem hiszpańskim, ale docenił ich wysiłek wkładany w naukę języka. Ocena uczestnika na temat stażu w skali od 1 do 10: 10 Pod względem: - przydatności i pracy opiekuna w 75% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników - wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 80%

37 Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych Uczestnicy: Dawid Kozioł, Norbert Zagórski Firma przyjmująca: Moduobra Obras y Sistemas Modulares Opiekun: Juan Jose Guerra ocenił staż w skali od 1 do 10: 8 UWAGI Opiekuna: Opiekun i pracownicy byli zadowoleni z uczestników i pracy jaką wykonywali. Pomimo bariery językowej uczestnicy prawidłowo wykonywali przydzielone im zadania. Wykazali się chęcią do pracy i nauki nowych umiejętności. Średnia ocena uczestników na temat stażu w skali od 1 do 10: 7 Pod względem: - przydatności i pracy opiekuna w 80% staż był zgodny z profilem zawodowym uczestników - wzajemnej wymiany umiejętności zawodowych w 100%

38 Czas wolny Podczas pobytu w Sewilli uczniowie nie tylko pracowali, ale również poznawali kulturę i obyczaje kraju goszczącego, próbowali lokalnej kuchni, rozwijali swoje umiejętności językowe, zwiedzali Sewillę oraz podróżowali do innych pięknych miejsc w regionie Andaluzji.

39 Nad rzeką Guadalqiuvir

40 Plac Hiszpański

41

42 Most Triana

43 Metropol Parasol

44 Isla Magica

45 Plaża Matalascana

46

47 Gibraltar

48 Dziękuję za uwagę Małgorzata Szatkowska


Pobierz ppt "Projekt „Praktyki w Hiszpanii – szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna” w programie LEONARDO DA VINCI - IVT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google