Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Działania podjęte przez szkoły/placówki w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (…) w roku szkolnym 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Działania podjęte przez szkoły/placówki w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (…) w roku szkolnym 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 1 Działania podjęte przez szkoły/placówki w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (…) w roku szkolnym 2013/2014.

2 2 1.Zakres tematyczny badania ankietowego: Działania podjęte przez szkoły w zakresie ochrony środowiska w roku szkolnym 2013/2014. 2.Liczba respondentów - 2085 szkół/placówek spośród 5563, które były uprawnione do wypełnienia ankiety. 3.Liczba uczniów w szkołach objętych badaniem - 416451.

3 3

4 4 Procentowy udział szkół uprawnionych do udziału w badaniu:

5 5 █ Powiaty okołowarszawskie - 311 █ Miasto Warszawa - 478 █ Delegatura Ciechanów - 115 █ Delegatura Ostrołęka - 248 █ Delegatura Płock - 139 █ Delegatura Radom - 266 █ Delegatura Siedlce - 164 Liczba respondentów biorących udział w badaniu:

6 6 Respondenci z podziałem na typy szkół/placówek:

7 7

8 8 Udział szkół/placówek w akcji „Sprzątanie świata”:

9 9 Udział w akcji „Sprzątanie świata” z podziałem na typy szkół:

10 10 Udział szkół/placówek w akcji „Sprzątanie świata”:

11 11 Szkoła prowadziła zbiórkę materiałów wtórnych, odpadów:

12 12 Szkoła prowadziła zbiórkę materiałów wtórnych, odpadów z podziałem na typy szkół:

13 13 Szkoła prowadziła zbiórkę materiałów wtórnych, odpadów:

14 14 Udział uczniów w konkursach obejmujących zagadnienia ochrony środowiska:

15 15 Respondenci którzy podejmują działania dotyczące segregacji odpadów:

16 16 Respondenci, którzy podejmują działania dotyczące promowania segregacji odpadów z podziałem na typy szkół:

17 17 Najczęściej wskazywane akcje, kampanie: „Elektroodpady - proste zasady”, Program zbiórki baterii REBA, "Czyste powietrze wokół nas”, "Kubusiowi Przyjaciele Natury” … Udział szkół/placówek w ogólnopolskich akcjach, kampaniach ekologicznych:

18 18 Udział szkół/placówek w projektach finansowanych z środków zewnętrznych:

19 19 Partnerzy, z którymi szkoła współpracuje w zakresie: ochrony środowiska (respondenci mogli wskazać więcej niż jednego partnera):

20 20 Wnioski 1.Wszystkie szkoły/placówki podejmują działania na rzecz ochrony środowiska. Do najczęściej podejmowanych działań należą: akcja „Sprzątanie świata”, zbiórka materiałów wtórnych, odpadów, udział w konkursach o tematyce przyrodniczej. 2.Szkoły/placówki najczęściej współpracują w zakresie ochrony środowiska z jednostkami samorządu terytorialnego (53% wskazań), 20% respondentów nie wskazało żadnej instytucji, z którą współpracuje, w tym zakresie. 3.Powszechny jest udział uczniów w konkursach o tematyce przyrodniczej.

21 21 1.Upowszechnianie Kalendarza wydarzeń przyrodniczych publikowanego na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska. 2.Promowanie zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, obowiązkach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji społeczeństwa. 3.Upowszechnianie programów zewnętrznych, w tym unijnych realizujących tematykę ochrony środowiska we wszystkich typach szkół i placówek. 4.Uwzględnienie zagadnień: czysty las, segregowanie śmieci w programach wychowawczych szkół i placówek. Rekomendacje:


Pobierz ppt "1 Działania podjęte przez szkoły/placówki w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (…) w roku szkolnym 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google