Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podpisanie umów o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podpisanie umów o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Podpisanie umów o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2 Do chwili obecnej… 2

3 Łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach podpisywanych dzisiaj umów wynosi ,24 zł 3

4 Kwota dofinansowania podpisywanych dzisiaj umów 4

5 Całkowity koszt projektów dofinansowanych ze środków EFRR i FS ,48 zł 5

6 Dodatkowe dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie ,00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. w Ełku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” 6

7 7

8 Beneficjent: Gmina Morąg Nazwa projektu: Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla OSP Strużyna i OSP Łączno w Gminie Morąg Kwota dofinansowania z EFRR: ,10 zł Całkowita kwota projektu: ,00 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

9 9 Beneficjent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nazwa projektu: Doposażenie grupy operacyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprzęt specjalistyczny do ratownictwa ekologicznego na wodach otwartych Kwota dofinansowania z EFRR: ,00 zł Całkowita kwota projektu: ,00 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

10 10 Beneficjent: Olsztyńska Wyższa Szkoła im. Józefa Rusieckiego Nazwa projektu: Zakup kolektorów solarnych do podgrzewu wody basenowej i wody użytkowej Kwota dofinansowania z EFRR: ,15 zł Całkowita kwota projektu: ,31 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

11 11 Beneficjent: Powiat Nowomiejski Nazwa projektu: Modernizacja kotłowni węglowej na paliwo odnawialne (biomasa) w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Kwota dofinansowania z EFRR: ,35 zł Całkowita kwota projektu: ,70 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

12 12 Beneficjent: Gmina Miejska Ełk Nazwa projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku Kwota dofinansowania z EFRR: ,66 zł Całkowita kwota projektu: ,32 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

13 13 Beneficjent: Gmina Korsze Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części miejscowości Olszynka Kwota dofinansowania z EFRR: ,33 zł Całkowita kwota projektu: ,96 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

14 14 Beneficjent: Gmina Wielbark Nazwa projektu: Budowa kanalizacji – etap II wraz z modernizacją SUW w Wielbarku Kwota dofinansowania z EFRR: ,92 zł Całkowita kwota projektu: ,06 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

15 15 Beneficjent: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim – końcowy etap (obszar nr 4) Kwota dofinansowania z EFRR: ,16 zł Całkowita kwota projektu: ,32 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

16 Beneficjent: Gmina Olsztynek Nazwa projektu: Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek Kwota dofinansowania z FS: ,99 zł Całkowita kwota projektu: ,78 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 16

17 Beneficjent: Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” Nazwa projektu: Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej Kwota dofinansowania z EFRR: ,51 zł Całkowita kwota projektu: ,01 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

18 Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. w Ełku Nazwa projektu: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku Kwota dofinansowania z FS: ,07 zł Całkowita kwota projektu: ,21 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 18

19 Życzymy dalszych sukcesów w realizacji projektów WFOŚiGW w Olsztynie 19

20 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych ul. Św. Barbary 9, Olsztyn Tel / 10 / 20 /


Pobierz ppt "Podpisanie umów o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google