Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podpisanie umów o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podpisanie umów o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Podpisanie umów o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

2 Do chwili obecnej… 2

3 Łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach podpisywanych dzisiaj umów wynosi 77 623 565,24 zł 3

4 Kwota dofinansowania podpisywanych dzisiaj umów 4

5 Całkowity koszt projektów dofinansowanych ze środków EFRR i FS 165 343 528,48 zł 5

6 Dodatkowe dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie 19 707 945,00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. w Ełku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” 6

7 7

8 Beneficjent: Gmina Morąg Nazwa projektu: Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla OSP Strużyna i OSP Łączno w Gminie Morąg Kwota dofinansowania z EFRR: 102 549,10 zł Całkowita kwota projektu: 238 320,00 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 8

9 9 Beneficjent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nazwa projektu: Doposażenie grupy operacyjnej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprzęt specjalistyczny do ratownictwa ekologicznego na wodach otwartych Kwota dofinansowania z EFRR: 272 256,00 zł Całkowita kwota projektu: 340 320,00 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

10 10 Beneficjent: Olsztyńska Wyższa Szkoła im. Józefa Rusieckiego Nazwa projektu: Zakup kolektorów solarnych do podgrzewu wody basenowej i wody użytkowej Kwota dofinansowania z EFRR: 293 281,15 zł Całkowita kwota projektu: 597 650,31 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

11 11 Beneficjent: Powiat Nowomiejski Nazwa projektu: Modernizacja kotłowni węglowej na paliwo odnawialne (biomasa) w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Kwota dofinansowania z EFRR: 380 883,35 zł Całkowita kwota projektu: 761 766,70 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

12 12 Beneficjent: Gmina Miejska Ełk Nazwa projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku Kwota dofinansowania z EFRR: 469 966,66 zł Całkowita kwota projektu: 939 933,32 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

13 13 Beneficjent: Gmina Korsze Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ul. Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części miejscowości Olszynka Kwota dofinansowania z EFRR: 2 345 506,33 zł Całkowita kwota projektu: 4 634 081,96 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

14 14 Beneficjent: Gmina Wielbark Nazwa projektu: Budowa kanalizacji – etap II wraz z modernizacją SUW w Wielbarku Kwota dofinansowania z EFRR: 4 417 797,92 zł Całkowita kwota projektu: 6 756 104,06 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

15 15 Beneficjent: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim – końcowy etap (obszar nr 4) Kwota dofinansowania z EFRR: 4 714 736,16 zł Całkowita kwota projektu: 9 271 297,32 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

16 Beneficjent: Gmina Olsztynek Nazwa projektu: Ochrona wód zbiornika Olsztynek 212 poprzez budowę kanalizacji zbiorczej w Gminie Olsztynek Kwota dofinansowania z FS: 8 257 648,99 zł Całkowita kwota projektu: 11 110 204,78 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 16

17 Beneficjent: Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” Nazwa projektu: Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej Kwota dofinansowania z EFRR: 14 439 754,51 zł Całkowita kwota projektu: 22 762 889,01 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 17

18 Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. w Ełku Nazwa projektu: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku Kwota dofinansowania z FS: 41 929 185,07 zł Całkowita kwota projektu: 80 143 709,21 zł Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 18

19 Życzymy dalszych sukcesów w realizacji projektów WFOŚiGW w Olsztynie 19

20 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn Tel. 0 89 522 02 00 / 10 / 20 / 30 E-mail: info@wfosigw.olsztyn.pl; rcps@wfosigw.olsztyn.plinfo@wfosigw.olsztyn.plrcps@wfosigw.olsztyn.pl 20


Pobierz ppt "Podpisanie umów o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google