Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczyciel - uczeń Nieodpowiedzialny Praca to zabawa Nie można na nim polegać Wszystko wie najlepiej Nie uznaje kompromisów Często niekompetentny Ma czas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczyciel - uczeń Nieodpowiedzialny Praca to zabawa Nie można na nim polegać Wszystko wie najlepiej Nie uznaje kompromisów Często niekompetentny Ma czas."— Zapis prezentacji:

1

2 Nauczyciel - uczeń Nieodpowiedzialny Praca to zabawa Nie można na nim polegać Wszystko wie najlepiej Nie uznaje kompromisów Często niekompetentny Ma czas dla ucznia Umie słuchać Szanuje godność ROZUMIE Kompetencja Komunikacja Sprawiedliwość Rzetelność Mistrz i przewo dnik Powiernik, przyjaciel „Wieczne dziecko” „ex catedra ”

3 Szacunek dla pracy i osiągnięć innych, Współpraca i porozumienie,Wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie,Stałe doskonalenie –poszerzenie kompetencji,Umie przyznać się do błędu,Uczciwy w kontaktach, także z przełożonymiBierze udział we wszystkich inicjatywach szkolnych, nie wykorzystuje NAUCZYCIEL-NAUCZYCIEL

4 Rzetelnie wykonuje polecenia,Nie jest bezkrytyczny, Odmienne zdanie wyraża w sposób taktowny, do Dyrektora, a nie do grona pedag. Nie krytykuje Dyrektora wobec Nauczycieli, Pracowników i Rodziców,Dokumenty podpisuje w sposób świadomy, Dba o właściwy przepływ informacji do Dyrektora Występuje we wszystkich sprawach związanych z zatrudnieniem, oceną awansem zawodowym NAUCZYCIEL - DYREKTOR

5 Stała, ciągła i ścisła współpracaCzęste kontaktyŻyczliwość wobec problemów ucznia-dzieckaKonsekwencja,Uczciwość w przekazie informacjiPomoc w poszukiwaniu wsparcia potrzeb/zdolności dziecka,Kompetencja ( wiedza nie tylko pedagogiczna NAUCZYCIEL - RODZIC

6 Nauczyciel – organ prowadzący Zna przedstawicieli, nazwy instytucji, które działają w imieniu organu prowadzącego, Wie, jakie sprawy służbowe i gdzie należy załatwić, Współpracuje w kwestiach dotyczących uczniów, np. stypendia, zapomogi losowe, pomoc materialna, Zdaje egzamin na nauczyciela mianowanego

7 Nauczyciel – organ nadzoru pedagogicznego Oczekuje od wizytatorów nie tylko ewaluacji, ale też wsparcia, pomocy metodycznej i prawnej Odbywa rozmowę kwalifikacyjna na nauczyciela dyplomowanegoMoże ubiegać się o nagrody, wyróżnieniaJest oceniany, może występowaćWspółpracuje w organizacji konkursów, olimpiad, pomocy

8 Zna lokalne instytucje kultury, z którymi ściśle współpracuje w celu rozwoju intelektualnego swych uczniów, Zna i współpracuje z lokalnymi instytucjami pomocy dziecku i rodzinie, Współpracuje ze specjalistycznymi poradniami, służbą zdrowia, policją, organizacjami pożytku publicznego NAUCZYCIEL - ŚRODOWISKO

9


Pobierz ppt "Nauczyciel - uczeń Nieodpowiedzialny Praca to zabawa Nie można na nim polegać Wszystko wie najlepiej Nie uznaje kompromisów Często niekompetentny Ma czas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google