Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska1."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska1

2 Przyjęcie szkoły do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska2

3  Powołanie szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia  Opracowanie Szkolnego Programu Promocji Zdrowia  Opracowanie rocznych harmonogramów działań  Hospitacja szkoły przez wojewódzkiego koordynatora ds. promocji zdrowia  Nadanie szkole Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – styczeń 2011 Jak było… Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska3

4 4

5  Powołanie Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia  Powołanie Szkolnego Zespołu Ewaluacyjnego  Przeprowadzenie autoewaluacji potrzeb w zakresie 5 standardów Szkoły Promującej Zdrowie  Opracowanie celu (celów) priorytetowego w oparciu o diagnozę potrzeb  Opracowanie 3-letniego programu promocji zdrowia A co przed nami? Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska\5

6  Dokonanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji z uwzględnieniem sukcesów oraz obszarów problemowych  Złożenie wniosku i wskazanej w nim dokumentacji do wojewódzkiego koordynatora  Rekomendacja wojewódzkiego koordynatora przed Centralną Kapitułą Krajowego Certyfikatu  Nadanie Certyfikatu przez Ministra Edukacji Narodowej A co przed nami? Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska6

7  Szkoła jest członkiem wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i posiada wojewódzki Certyfikat co najmniej od 3 lat  W Koncepcji Pracy Szkoły zawarte są działania z zakresu promocji zdrowia  Społeczność szkolna jest aktywna w zakresie promocji zdrowia w szkole i środowisku lokalnym Jakie warunki musi spełnić szkoła, by uzyskać Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie? Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska7

8 Jakie warunki musi spełnić szkoła, by uzyskać Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie?  Wychowawcy i nauczyciele angażują się twórczo i aktywnie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia  Szkoła prowadzi podstronę internetową pn. Szkoła Promująca Zdrowie i na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące działań prozdrowotnych w zakresie tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie  Szkolna biblioteka prowadzi spis publikacji dostępnych w szkole na temat promocji zdrowia Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska8

9 Standardy Szkoły Promującej Zdrowie Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska9

10 Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Standard pierwszy Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska10

11 Szkoła Promująca Zdrowie angażuje społeczność szkolną i lokalną w celu zapewnienia skuteczności i długofalowości działań Standard drugi Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska11

12 Szkoła Promująca Zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności. Standard trzeci Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska12

13 Szkoła Promująca Zdrowie tworzy klimat sprzyjający: zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników; osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości; Standard czwarty Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska13

14 Szkoła Promująca Zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Standard piąty Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska14

15  Szkolny Zespół Ewaluacyjny Brygida Dziuk Barbara Hasiewicz Romana Kuczmińska-Blumska – koordynatorka Piotr Klimza Ewa Kubas Szymon Szewczyk Katarzyna Sztafrowska Tomasz Kołodziejczyk Katarzyna Niemiec Jacek Perdian Agata Wierzbicka Autoewaluacja Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska15

16  Procedura autoewaluacji: Standard 1, 2, 3 – badania ankietowe różnych grup społeczności szkolnej, wypełnianie arkuszy zbiorczych Standard 4 – badania ankietowe, brak arkuszy zbiorczych Standard 5 – ocena stanu poszczególnych elementów fizycznego środowiska szkoły, wypełnianie arkuszy zbiorczych Określenie osiągnięć i problemów priorytetowych w standardach Autoewaluacja Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska16

17 Romana Kuczmińska-Blumska – koordynatorka Michał Glenszczyk Grzegorz Hryniewiecki Paulina Jaworska Ewa Kubas Małgorzata Leszczyńska – Kloc Bożena Pastuła Miłosława Szewczyk Katarzyna Sztafrowska Aneta Swoboda Szkolny Zespół Promocji Zdrowia Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska17


Pobierz ppt "Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google