Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

2 Przyjęcie szkoły do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

3 Jak było… Powołanie szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia Opracowanie Szkolnego Programu Promocji Zdrowia Opracowanie rocznych harmonogramów działań Hospitacja szkoły przez wojewódzkiego koordynatora ds. promocji zdrowia Nadanie szkole Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – styczeń 2011 Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

4 Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

5 A co przed nami? Powołanie Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia
Powołanie Szkolnego Zespołu Ewaluacyjnego Przeprowadzenie autoewaluacji potrzeb w zakresie 5 standardów Szkoły Promującej Zdrowie Opracowanie celu (celów) priorytetowego w oparciu o diagnozę potrzeb Opracowanie 3-letniego programu promocji zdrowia Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska\

6 A co przed nami? Dokonanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji z uwzględnieniem sukcesów oraz obszarów problemowych Złożenie wniosku i wskazanej w nim dokumentacji do wojewódzkiego koordynatora Rekomendacja wojewódzkiego koordynatora przed Centralną Kapitułą Krajowego Certyfikatu Nadanie Certyfikatu przez Ministra Edukacji Narodowej Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

7 Jakie warunki musi spełnić szkoła, by uzyskać Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła jest członkiem wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i posiada wojewódzki Certyfikat co najmniej od 3 lat W Koncepcji Pracy Szkoły zawarte są działania z zakresu promocji zdrowia Społeczność szkolna jest aktywna w zakresie promocji zdrowia w szkole i środowisku lokalnym Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

8 Jakie warunki musi spełnić szkoła, by uzyskać Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie?
Wychowawcy i nauczyciele angażują się twórczo i aktywnie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia Szkoła prowadzi podstronę internetową pn. Szkoła Promująca Zdrowie i na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące działań prozdrowotnych w zakresie tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie Szkolna biblioteka prowadzi spis publikacji dostępnych w szkole na temat promocji zdrowia Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

9 Standardy Szkoły Promującej Zdrowie
Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

10 Standard pierwszy Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

11 Standard drugi Szkoła Promująca Zdrowie angażuje społeczność szkolną i lokalną w celu zapewnienia skuteczności i długofalowości działań Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

12 Standard trzeci Szkoła Promująca Zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności. Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

13 Standard czwarty Szkoła Promująca Zdrowie tworzy klimat sprzyjający: zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników; osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości; Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

14 Standard piąty Szkoła Promująca Zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

15 Autoewaluacja Szkolny Zespół Ewaluacyjny Brygida Dziuk
Barbara Hasiewicz Romana Kuczmińska-Blumska – koordynatorka Piotr Klimza Ewa Kubas Szymon Szewczyk Katarzyna Sztafrowska Tomasz Kołodziejczyk Katarzyna Niemiec Jacek Perdian Agata Wierzbicka Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

16 Autoewaluacja Procedura autoewaluacji:
Standard 1, 2, 3 – badania ankietowe różnych grup społeczności szkolnej, wypełnianie arkuszy zbiorczych Standard 4 – badania ankietowe, brak arkuszy zbiorczych Standard 5 – ocena stanu poszczególnych elementów fizycznego środowiska szkoły, wypełnianie arkuszy zbiorczych Określenie osiągnięć i problemów priorytetowych w standardach Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska

17 Szkolny Zespół Promocji Zdrowia
Romana Kuczmińska-Blumska – koordynatorka Michał Glenszczyk Grzegorz Hryniewiecki Paulina Jaworska Ewa Kubas Małgorzata Leszczyńska – Kloc Bożena Pastuła Miłosława Szewczyk Katarzyna Sztafrowska Aneta Swoboda Romana Kuczmińska-Blumska, Katarzyna Sztafrowska


Pobierz ppt "Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google