Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLEŚNICY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLEŚNICY"— Zapis prezentacji:

1 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLEŚNICY
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLEŚNICY

2 Ewaluacja w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy
TERMIN: 8 – 12 grudnia 2014 EWALUATORZY: Barbara Brulińska-Albiniak, Beata Pazdej Wizytatorzy Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty

3 Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego.

4 Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie

5 Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki.
Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami, rodzicami i partnerami placówki.

6 Wizytatorzy poproszą Państwa o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Ankieta jest w pełni anonimowa. Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

7 Przebieg ewaluacji Etap I:
Przygotowanie - polega na zaproszeniu dyrektora szkoły do zapoznania się z kryteriami ewaluacji, pytaniami badawczymi oraz narzędziami, poznaniu przez wizytatorów wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji specyfiki szkoły/ placówki i uzgodnieniu wraz z dyrektorem harmonogramu ewaluacji, przedstawieniu przez zespół wizytatorów harmonogramu i zakresu ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej.

8 Przebieg ewaluacji Etap II: Podsumowanie:
Badanie w szkole lub placówce - polega na zbieraniu przez wizytatorów danych przy użyciu następujących metod: badań ankietowych, wywiadów, obserwacji oraz analizy danych zastanych . Podsumowanie: Polega na opracowaniu zebranych danych, analizie i przygotowaniu prezentacji danych, sformułowaniu wniosków oraz skonsultowaniu ich z dyrektorem i radą pedagogiczną.

9 12 wymagań, które są stawiane szkołom :
Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Uczniowie są aktywni. Respektowane są normy społeczne. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

10 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Promowana jest wartość edukacji. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników (…), egzaminu gimnazjalnego (…) oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

11 Badaniu podlegają: Dyrektor szkoły. Nauczyciele danej szkoły.
Pracownicy niepedagogiczny. Uczniowie. Rodzice. Partnerzy szkoły. Organ prowadzący.

12 Ewaluacja zewnętrzna - pięć poziomów oceniania
poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania; poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania; poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania; poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania; poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania

13 Badanie -Rodzice Kategoria badanych/źródła danych Metoda Opis/uwagi
Wywiad grupowy zogniskowany W wywiadzie powinni uczestniczyć rodzice z rady rodziców i rad klasowych oraz wszyscy pozostali rodzice, którzy zechcą. Ankieta Badanie przeprowadzane jest na próbie pełnej rodziców uczniów dwóch najstarszych klas,

14 Wywiad grupowy zogniskowany z rodzicami
W wywiadzie powinni uczestniczyć rodzice z rady rodziców i rad klasowych oraz wszyscy pozostali rodzice, którzy zechcą. Termin: 11 grudnia 2014 r. godz. 16:30 – 18:30 Miejsce: sala konferencyjna I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy

15 Ankieta dla rodziców Harmonogramu badania w wersji online na terenie szkoły Badanie online 8 grudnia 2014 – godziny wg harmonogramu Porządek – spotkanie z wychowawcą w sali, przejście do wyznaczonej pracowni, wypełnienie ankiety ok. 20 minut.

16 Lp. Klasa Wychowawca Godzina spotkania z wychowawcą, sala Godzina wypełnienia ankiety Sala 207 I LO – 19 stanowisk Sala 205 G2 - 16 stanowisk Nauczyciel wspomagający 1. 2a p. K. Przybyła 17.00 2. 2b p. M. Ciura 3. 2c p. M. Dąbrówka 17.25 4. 2d p. Izabela Przyłęcka 5. 3a p. A. Adamczuk 17.50 6. 3b p. U. Rafalska 7. 3c p. T. Lorek 18.15 8. 3d p. B. Czarkowski 9. 1a p. A. Tekień p. K. Niesobska 10. 1b p. E. Lubońska 11. 1c p. K. Śliwińska 12. 1d p. J. Kuśmierek

17 Ankieta dla rodziców Harmonogram badania w wersji online w domu rodzica Dostęp do ankiet online od 08.12, g do g Dostęp do ankiety online pod adresem Preferowana wyszukiwarka Google Chrome Po zalogowaniu się na stronie należy uruchomić ankietę a następnie wpisać podać kod- PIN 0811

18 Ankieta dla rodziców Harmonogram badania w wersji ankiety papierowej
Wychowawcy klas - przekazanie ankiety rodzicom za pośrednictwem uczniów lekcja (uczeń potwierdza podpisem odbiór ankiety)  Przewodniczący klas - zebranie ankiet- dostarczenie do sekretariatu – 2 lekcja

19 Po ewaluacji szkoła otrzyma informację
zwrotną w postaci raportu, który składa się z: informacji o przebiegu ewaluacji zewnętrznej; opisu metodologii badań; wyników przeprowadzonej ewaluacji; w odniesieniu do wymagań państwa w postaci opisów do wymagań; informacji dotyczących stopnia spełnienia poszczególnych wymagań; wniosków z przeprowadzonego badania.

20 WAŻNE ADRESY:                                                                  


Pobierz ppt "W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLEŚNICY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google