Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoły wyższe na rzecz energetyki jądrowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoły wyższe na rzecz energetyki jądrowej"— Zapis prezentacji:

1 Szkoły wyższe na rzecz energetyki jądrowej
Andrzej Kurkiewicz Z-ca dyrektora Departament Innowacji i Rozwoju ul. Hoża 20 \ Warszawa

2 Kierunki studiów bezpośrednio związane z energetyką jądrową w Polsce
Konsorcjum „Kadry dla Energetyki i Technologii Jądrowej w Przemyśle i Medycynie” Kierunek: energetyka; specjalność: Energetyka Jądrowa (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska) – 6 uczelni Kierunek: energetyka; specjalność: Budowa i Eksploatacja Systemów Energetycznych (Politechnika Wrocławska) Makrokierunek: Energetyka i Chemia Jądrowa (Uniwersytet Warszawski) Kierunek: fizyka; specjalność: Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Kierunek: energetyka jądrowa (Politechnika Warszawska) Kierunek: fizyka; specjalność: Fizyka Jądrowa (Akademia Górniczo-Hutnicza) Kierunek: fizyka techniczna; specjalność: energetyka jądrowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Kierunek: energetyka; specjalność: Energetyka Cieplna i Jądrowa (Politechnika Wrocławska) Kierunek: elektrotechnika; specjalność: Energetyka Jądrowa (Politechnika Gdańska) Kierunek: energetyka bez podziału na specjalności (Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Rzeszowska) – 3 uczelnie

3 Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego projekt systemowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego okres realizacji: lata budżet projektu: max 32 000 000 PLN

4 Cel projektu zapewnienie wysokospecjalizowanych kadr dla potrzeb przedsiębiorstw: energetyki jądrowej, związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego sposób osiągnięcia celu: uzupełnienie kompetencji kadry akademickiej i doktorantów uczelni, które prowadzą kształcenie i/lub badania naukowe na kierunkach związanych z energetyką jądrową dzięki udziałowi w programach szkoleniowo-stażowych w prestiżowych ośrodkach zagranicznych przekazywanie wiedzy studentom i innym interesariuszom przez przeszkolonych edukatorów rozwój własnych badań naukowych i prac rozwojowych

5 Zasady realizacji projektu
120 - przewidywana liczba osób biorących udział w programach szkoleniowo-stażowych programy organizowane sukcesywnie w grupach osobowych w latach czas trwania programu około 6 tygodni wybór uczestników w ramach dwustopniowej procedury (wybór przez uczelnie, a następnie procedura konkursowa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

6 Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Szkoły wyższe na rzecz energetyki jądrowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google