Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoły wyższe na rzecz energetyki jądrowej ul. Hoża 20 \ 00-529 Warszawa www.nauka.gov.pl Andrzej Kurkiewicz Z-ca dyrektora Departament Innowacji i Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoły wyższe na rzecz energetyki jądrowej ul. Hoża 20 \ 00-529 Warszawa www.nauka.gov.pl Andrzej Kurkiewicz Z-ca dyrektora Departament Innowacji i Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Szkoły wyższe na rzecz energetyki jądrowej ul. Hoża 20 \ 00-529 Warszawa www.nauka.gov.pl Andrzej Kurkiewicz Z-ca dyrektora Departament Innowacji i Rozwoju

2 Kierunki studiów bezpośrednio związane z energetyką jądrową w Polsce  Kierunek: energetyka; specjalność: Energetyka Jądrowa (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska) – 6 uczelni  Kierunek: energetyka; specjalność: Budowa i Eksploatacja Systemów Energetycznych (Politechnika Wrocławska)  Makrokierunek: Energetyka i Chemia Jądrowa (Uniwersytet Warszawski)  Kierunek: fizyka; specjalność: Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)  Kierunek: energetyka jądrowa (Politechnika Warszawska)  Kierunek: fizyka; specjalność: Fizyka Jądrowa (Akademia Górniczo-Hutnicza)  Kierunek: fizyka techniczna; specjalność: energetyka jądrowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)  Kierunek: energetyka; specjalność: Energetyka Cieplna i Jądrowa (Politechnika Wrocławska)  Kierunek: elektrotechnika; specjalność: Energetyka Jądrowa (Politechnika Gdańska)  Kierunek: energetyka bez podziału na specjalności (Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Rzeszowska) – 3 uczelnie Konsorcjum „Kadry dla Energetyki i Technologii Jądrowej w Przemyśle i Medycynie”

3 www.nauka.gov.pl Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego projekt systemowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  okres realizacji: lata 2014-2015  budżet projektu: max 32 000 000 PLN

4 www.nauka.gov.pl Cel projektu  zapewnienie wysokospecjalizowanych kadr dla potrzeb przedsiębiorstw: energetyki jądrowej, związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego  sposób osiągnięcia celu: uzupełnienie kompetencji kadry akademickiej i doktorantów uczelni, które prowadzą kształcenie i/lub badania naukowe na kierunkach związanych z energetyką jądrową dzięki udziałowi w programach szkoleniowo-stażowych w prestiżowych ośrodkach zagranicznych przekazywanie wiedzy studentom i innym interesariuszom przez przeszkolonych edukatorów rozwój własnych badań naukowych i prac rozwojowych

5 www.nauka.gov.pl Zasady realizacji projektu  120 - przewidywana liczba osób biorących udział w programach szkoleniowo- stażowych  programy organizowane sukcesywnie w grupach 30-40 osobowych w latach 2014-2015  czas trwania programu około 6 tygodni  wybór uczestników w ramach dwustopniowej procedury (wybór przez uczelnie, a następnie procedura konkursowa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

6 www.nauka.gov.pl Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Szkoły wyższe na rzecz energetyki jądrowej ul. Hoża 20 \ 00-529 Warszawa www.nauka.gov.pl Andrzej Kurkiewicz Z-ca dyrektora Departament Innowacji i Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google