Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.10.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.10.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność Stan na dzień: r. Źródło: MIR, KSI

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej Stan na dzień: r. Źródło: MIR

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Alokacja Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Wysokość wypłaconych środków zł zł zł zł

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN Priorytet VI , , Działanie , , Poddziałanie (konkursowe) , , Poddziałanie (PWP) , , Poddziałanie (Innowacyjne) , , Poddziałanie (systemowe) WUP ,00 11 Poddziałanie (systemowe) WUP , , Poddziałanie (systemowe) PUP , , Działanie , , Działanie , ,

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet VI Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN Priorytet VII , , Działanie , , Poddziałanie (systemowe) OPS , , Poddziałanie (systemowe) PCPR , , Poddziałanie (systemowe) ROPS , , Działanie , , Poddziałanie (konkursowe) , , Poddziałanie (PWP) , ,84 41 Poddziałanie (innowacyjne) , , Poddziałanie , , Działanie , , Działanie , ,

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet VII Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN Priorytet VIII , , Działanie , , Poddziałanie , , Poddziałanie (konkursowe) , , Poddziałanie (systemowe PUP) , ,98 55 Poddziałanie (innowacyjne) , , Poddziałanie (konkursowe) , , Poddziałanie (PWP) , , Poddziałanie (systemowe) WUP , Działanie , , Poddziałanie , , Poddziałanie (systemowe WUP) , ,

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet VIII Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN Priorytet IX , , Działanie , , Poddziałanie (konkursowe) , , Poddziałanie (systemowe) , ,41 33 Poddziałanie (konkursowe) , , Poddziałanie (systemowe) ,00 22 Poddziałanie (systemowe) Indywidualizacja , , Poddziałanie (systemowe) WUP stypendia , , Działanie , , Działanie 9.2 (PWP) , , Działanie 9.2 (Innowacyjne) , , Działanie 9.2 (systemowe WUP) ,22 11

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN Działanie , , Działanie , , Działanie , , Działanie , , Poddziałanie , , Poddziałanie , , Poddziałanie , ,

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet IX Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet VI Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet VI Działanie Poddziałanie (konkursowe) Poddziałanie (PWP) 10 4 Poddziałanie (Innowacyjne) Poddziałanie (systemowe) WUP 111 Poddziałanie (systemowe) WUP 444 Poddziałanie (systemowe) PUP Działanie Działanie

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet VII Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet VII Działanie Poddziałanie (systemowe) OPS Poddziałanie (systemowe) PCPR Poddziałanie (systemowe) ROPS 552 Działanie Poddziałanie (konkursowe) Poddziałanie (PWP) 421 Poddziałanie (innowacyjne) Poddziałanie Działanie Działanie

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet VIII Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet VIII Działanie Poddziałanie Poddziałanie (konkursowe) Poddziałanie (systemowe PUP) 555 Poddziałanie (innowacyjne) Poddziałanie (konkursowe) Poddziałanie (PWP) Poddziałanie (systemowe) WUP 222 Działanie Poddziałanie Poddziałanie (systemowe WUP) 555

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet IX Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet IX Działanie Poddziałanie (konkursowe) Poddziałanie (systemowe) Poddziałanie (konkursowe) Poddziałanie (systemowe) 222 Poddziałanie (systemowe) Indywidualizacja Poddziałanie (systemowe) WUP stypendia 444 Działanie Działanie 9.2 (PWP) 1054 Działanie 9.2 (Innowacyjne) Działanie 9.2 (systemowe WUP) 111

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: r. Źródło: monitoring i KSI Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet IX Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Działanie Działanie Działanie Działanie Poddziałanie Poddziałanie Poddziałanie

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel /164, oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel /26, Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel /164, oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel /26,

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha Szczecin tel oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa Koszalin tel

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.10.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google