Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.10.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.10.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.10.2014 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: MIR, KSI

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: MIR

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Alokacja 2007-2013 Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Wysokość wypłaconych środków 1 712 351 404 zł 6 997 466 838 zł1 911 105 720 zł 1 754 800 852 zł 9 5761 821

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VI 2 257 936 193,45799 367 977,62 625 333 150 1 796263 Działanie 6.1 1 394 453 662,45649 297 201,34 475 897 593 1 023135 Poddziałanie 6.1.1 (konkursowe) 776 026 874,3992 864 929,76 110 472 703 837103 Poddziałanie 6.1.1 (PWP) 15 525 273,836 002 895,83 104 Poddziałanie 6.1.1 (Innowacyjne) 58 047 092,529 637 146,48 313 Poddziałanie 6.1.1 (systemowe) WUP 2 458 000,00 11 Poddziałanie 6.1.2 (systemowe) WUP 20 134 100,4619 405 453,07 19 993 544 44 Poddziałanie 6.1.3 (systemowe) PUP 522 262 321,25518 928 776,20 345 431 345 14020 Działanie 6.2 847 863 878,84147 628 882,27 146 827 635 46377 Działanie 6.3 15 618 652,162 441 894,01 2 607 922 31051

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet VI Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VII 1 093 177 312,43367 372 431,61 368 425 626 1 633296 Działanie 7.1 221 381 141,13218 563 699,63 219 948 375 20336 Poddziałanie 7.1.1 (systemowe) OPS 47 372 181,4444 923 634,00 45 153 505 9617 Poddziałanie 7.1.2 (systemowe) PCPR 157 928 964,69159 600 922,17 160 760 251 10217 Poddziałanie 7.1.3 (systemowe) ROPS 16 079 995,0014 039 143,46 14 034 619 52 Działanie 7.2 748 723 243,13119 651 857,98 119 214 889 651113 Poddziałanie 7.2.1 (konkursowe) 595 565 833,9969 978 307,52 82 255 042 49372 Poddziałanie 7.2.1 (PWP) 3 565 815,44999 564,84 41 Poddziałanie 7.2.1 (innowacyjne) 29 013 489,3011 090 459,32 157 Poddziałanie 7.2.2 120 578 104,4037 583 526,30 36 959 847 13933 Działanie 7.3 29 883 857,125 680 470,21 5 831 433 670117 Działanie 7.4 93 189 071,0523 476 403,79 23 430 929 10930

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet VII Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VIII 1 816 937 748,75345 358 269,15 327 657 514 2 286433 Działanie 8.1 1 697 117 186,90300 361 678,38 284 150 624 2 174400 Poddziałanie 8.1.1 1 216 617 466,96214 948 078,84 201 538 899 1 729324 Poddziałanie 8.1.2 (konkursowe) 390 382 963,7859 730 678,73 74 157 406 36654 Poddziałanie 8.1.2 (systemowe PUP) 3 351 091,724 343 395,98 55 Poddziałanie 8.1.2 (innowacyjne) 58 918 500,8512 600 902,13 297 Poddziałanie 8.1.3 (konkursowe) 15 153 351,643 316 701,10 5 749 949 286 Poddziałanie 8.1.3 (PWP) 9 693 811,952 421 921,60 152 Poddziałanie 8.1.4 (systemowe) WUP 3 000 000,00 2 704 371 22 Działanie 8.1 119 820 561,8544 996 590,77 43 506 889 11233 Poddziałanie 8.2.1 95 147 033,8522 862 147,57 22 176 240 10728 Poddziałanie 8.2.2 (systemowe WUP) 24 673 528,0022 134 443,20 21 330 649 55

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet VIII Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet IX 1 829 415 583,02399 007 041,62 390 935 114 3 861829 Działanie 9.1 949 657 331,97254 376 945,79 247 714 623 1 194395 Poddziałanie 9.1.1 (konkursowe) 245 778 078,7272 619 445,30 77 945 346 28694 Poddziałanie 9.1.1 (systemowe) 8 899 393,299 004 353,41 33 Poddziałanie 9.1.2 (konkursowe) 654 310 960,40133 107 251,41 161 029 504 749148 Poddziałanie 9.1.2 (systemowe) 10 508 785,00 22 Poddziałanie 9.1.2 (systemowe) Indywidualizacja 21 304 552,2620 284 360,72 120114 Poddziałanie 9.1.3 (systemowe) WUP stypendia 8 855 562,308 852 749,95 8 739 773 44 Działanie 9.2 252 153 219,8350 937 570,98 80 917 519 39383 Działanie 9.2 (PWP) 14 598 252,627 341 543,06 104 Działanie 9.2 (Innowacyjne) 67 927 060,228 708 202,00 284 Działanie 9.2 (systemowe WUP) 15 010 391,22 11

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Działanie 9.3 176 641 665,5515 475 705,69 14 981 582 22622 Działanie 9.4 147 686 060,1817 270 381,44 17 254 010 23528 Działanie 9.575 763 888,6112 295 412,77 12 515 136 1 571260 Działanie 9.6129 977 712,8217 590 888,67 17 552 245 20332 Poddziałanie 9.6.1 13 596 123,674 633 135,30 4 579 529 229 Poddziałanie 9.6.2 112 061 441,8711 593 325,09 11 607 482 17621 Poddziałanie 9.6.3 4 320 147,281 364 428,28 1 365 233 52

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Priorytet IX Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet VI Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet VI1 7961 586263 Działanie 6.11 023911135 Poddziałanie 6.1.1 (konkursowe) 837730103 Poddziałanie 6.1.1 (PWP) 10 4 Poddziałanie 6.1.1 (Innowacyjne) 31263 Poddziałanie 6.1.1 (systemowe) WUP 111 Poddziałanie 6.1.2 (systemowe) WUP 444 Poddziałanie 6.1.3 (systemowe) PUP 140 20 Działanie 6.246343177 Działanie 6.331024451

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet VII Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet VII1 6331 488296 Działanie 7.1203 36 Poddziałanie 7.1.1 (systemowe) OPS 96 17 Poddziałanie 7.1.2 (systemowe) PCPR 102 17 Poddziałanie 7.1.3 (systemowe) ROPS 552 Działanie 7.2651575113 Poddziałanie 7.2.1 (konkursowe) 49342272 Poddziałanie 7.2.1 (PWP) 421 Poddziałanie 7.2.1 (innowacyjne) 15147 Poddziałanie 7.2.213913733 Działanie 7.3670606117 Działanie 7.410910430

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet VIII Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet VIII2 2861 930433 Działanie 8.12 1741 829400 Poddziałanie 8.1.11 7291 461324 Poddziałanie 8.1.2 (konkursowe) 36630254 Poddziałanie 8.1.2 (systemowe PUP) 555 Poddziałanie 8.1.2 (innowacyjne) 29257 Poddziałanie 8.1.3 (konkursowe) 28226 Poddziałanie 8.1.3 (PWP) 15122 Poddziałanie 8.1.4 (systemowe) WUP 222 Działanie 8.111210133 Poddziałanie 8.2.11079628 Poddziałanie 8.2.2 (systemowe WUP) 555

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet IX Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Priorytet IX3 8613 131829 Działanie 9.11 1941 003395 Poddziałanie 9.1.1 (konkursowe) 28623294 Poddziałanie 9.1.1 (systemowe) 332633 Poddziałanie 9.1.2 (konkursowe) 749619148 Poddziałanie 9.1.2 (systemowe) 222 Poddziałanie 9.1.2 (systemowe) Indywidualizacja 120 114 Poddziałanie 9.1.3 (systemowe) WUP stypendia 444 Działanie 9.239331783 Działanie 9.2 (PWP) 1054 Działanie 9.2 (Innowacyjne) 28254 Działanie 9.2 (systemowe WUP) 111

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan na dzień: 31.10.2014 r. Źródło: monitoring i KSI Ocena wniosków od uruchomienia programu: Priorytet IX Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Działanie 9.322617522 Działanie 9.423519828 Działanie 9.51 5711 224260 Działanie 9.620318332 Poddziałanie 9.6.122 9 Poddziałanie 9.6.217615721 Poddziałanie 9.6.3542

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel. 91 42 56 163/164, e-mail: pokl@wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel. 94 344 50 25/26, e-mail: poklkoszalin@wup.pl www.wup.pl Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel. 91 42 56 163/164, e-mail: pokl@wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUP przy ul. Słowiańska 15a, tel. 94 344 50 25/26, e-mail: poklkoszalin@wup.pl www.wup.pl

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-205 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.pl

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.10.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google