Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja pracy IV Liceum Ogólnokształcącego im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja pracy IV Liceum Ogólnokształcącego im"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja pracy IV Liceum Ogólnokształcącego im
Koncepcja pracy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w latach

2 mgr Małgorzata Grzeszczyk – Wronka
DYREKCJA LICEUM Dyrektor mgr Bożena Szulczyk Wicedyrektor mgr Małgorzata Grzeszczyk – Wronka mgr Krystyna Węglicka

3 GRONO PEDAGOGICZNE KADRA NAUCZYCIELSKA
Obecna kadra pedagogiczna kontynuuje ponadstuletnią tradycję IV LO. 3 nauczycieli posiada tytuł doktora. W szkole pracuje 43 nauczycieli dyplomowanych. W szkole pracują doradcy metodyczni. Nauczyciele podnoszą kwalifikacje poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.). Nauczyciele są egzaminatorami maturalnymi. Języka hiszpańskiego uczą rodowite Hiszpanki.

4 SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA
DYDAKTYKA SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA Stałe monitorowanie realizacji podstawy programowej. Testy kompetencji w klasach O i I. Testy w połowie IV etapu edukacyjnego z przedmiotów obowiązkowych na maturze i przedmiotów rozszerzonych. Próbne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących oraz wykorzystanie multimedialnych środków dydaktycznych. Stosowanie zasad indywidualizacji i aktywizacji.

5 Wymiana polsko – niemiecka
DYDAKTYKA Stałe monitorowanie frekwencji i dbanie o jej wysoki poziom. Systematyczna kontrola osiągnięć uczniów. Przekazywanie zawsze aktualnych informacji o ocenach i frekwencji uczniów – dziennik elektroniczny „Librus”. Szkoła uczestniczy w wymianach międzynarodowych młodzieży: Wymiana polsko – niemiecka

6 DYDAKTYKA Szkoła realizuje projekty edukacyjne: Szkoła Odkrywców Talentów IT Szkoła Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata. Szkoła Promocji Zdrowia

7 DYDAKTYKA W szkole działa jedyna w Radomiu „Sekcja hiszpańska”.

8 DYDAKTYKA Szkoła organizuje: wyjazdy naukowe i kulturalne, aktywne spędzanie czasu poprzez liczne zajęcia w „Sekcji sportowej”, cykliczny „Dzień Talentów”.

9 DYDAKTYKA W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. W szkole działa Religijne Koło Teatralne oraz Koło Miłośników Teatru.

10 DYDAKTYKA W szkole: działają liczne koła zainteresowań,
prowadzone są zajęcia przygotowujące do matury, prowadzone są zajęcia wyrównawcze, organizowane są liczne konkursy przedmiotowe, organizowane są olimpiady przedmiotowe, istnieje system nagradzania najlepszych uczniów.

11 DYDAKTYKA Szkoła promuje sukcesy uczniów na terenie szkoły i miasta. Szkołę wspiera Fundacja „Chałubińszczaków”, która funduje nagrody, stypendia, pomoce naukowe, wyjazdy uczniów.

12 Z POSZANOWANIEM PRAW I POTRZEB DRUGIEGO CZŁOWIEKA
WYCHOWANIE I OPIEKA SZKOŁA TWORZY OPTYMALNE WARUNKI DO WYCHOWANIA DZIECKA UMIEJĄCEGO REALIZOWAĆ CELE ŻYCIOWE Z POSZANOWANIEM PRAW I POTRZEB DRUGIEGO CZŁOWIEKA W szkole realizowany jest: Program wychowawczy, Program profilaktyczny. W szkole działa: system wszechstronnej pomocy, sprawny system dyżurów nauczycielskich, Samorząd Uczniowski. Uczniowie angażują się w działalność Parlamentu Młodzieży.

13 WYCHOWANIE I OPIEKA W szkole organizowane są liczne okolicznościowe uroczystości np.: Dzień Patrona, Dzień Wolontariusza, Dzień Edukacji Narodowej. W szkole celebrowane są święta państwowe i religijne. W szkole organizowane są regularne zbiórki krwi. W szkole działa chór „Fermata”. Szkoła opiekuje się grobami zmarłych pracowników. Szkoła bierze udział w licznych ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych. Poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach miejskich.

14 WYCHOWANIE I OPIEKA Szkoła współpracuje z ośrodkami kultury: Teatrem Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Resursą Obywatelską. Muzeum Wsi Radomskiej. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Kinem „Helios”. Szkoła rozwija postawy proekologiczne i prozdrowotne.

15 WYCHOWANIE I OPIEKA W szkole organizowany jest cykliczny turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrekcji IV LO. Uczniom udzielane jest wsparcie finansowe (stypendia). W szkole organizowane są wycieczki, imprezy i spotkania o charakterze patriotycznym. W szkole organizowane są zajęcia, spotkania i imprezy integracyjne. W szkole organizowane są Dni Otwarte.

16 BAZA SZKOŁY SZKOŁA WYKORZYSTUJE DOSTĘPNE ZAPLECZE, W CELU ZAPEWNIENIA OPTYMALNYCH WARUNKÓW DLA PRAWIDŁOWEGO PROCESU KSZTAŁCENIA

17 BAZA SZKOŁY Szkoła dysponuje: 26 pracowniami przedmiotowymi: w tym laboratorium chemicznym, fizycznym, biologicznym i 2 nowoczesnym pracowniami informatycznymi, biblioteką z multimedialną czytelnią, 2 salami gimnastycznymi, siłownią, kompleksem boisk sportowych „Orlik”. We wszystkich pracowniach znajdują się komputery, a w większości zestawy multimedialne (rzutniki, głośniki, tablice). Szkoła sukcesywnie pozyskuje nowy sprzęt oraz pomoce naukowe.

18 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
SZKOŁA WSPÓLPRACUJE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W CELU PODTRZYMANIA DOBRYCH WZAJEMNYCH RELACJI

19 ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu, Warszawką Wyższą Szkołą Informatyki. Szkoła współpracuje z Ambasadą Królestwa Hiszpanii. Szkoła współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu.

20 ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Szkoła współpracuje z: ośrodkami kultury i sztuki, Szkolnym Związkiem Sportowym, Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży „Arka”, RCKiK im. dra K. Vietha w Radomiu, Radomskim Bankiem Żywności, Radomskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Policją, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi.

21 ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Szkoła uczestniczy w kolejnych edycjach Pikniku Naukowego. Szkoła organizuje Dni Otwarte. W szkole aktywnie działa Rada Rodziców. Ze szkołą ściśle współpracuje Fundacja „Chałubińszczaków”. Szkoła włącza się w przedsięwzięcia lokalne. Szkoła śledzi losy absolwentów – „Księga absolwentów”. Szkoła należy do Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce.

22 BUDOWANIE WŁAŚCIWEGO KLIMATU/ATMOSFERY PANUJĄCEJ W SZKOLE
KLIMAT SZKOŁY BUDOWANIE WŁAŚCIWEGO KLIMATU/ATMOSFERY PANUJĄCEJ W SZKOLE

23 KLIMAT SZKOŁY Działalność Samorządu Uczniowskiego. Organizowanie okolicznościowych uroczystości. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. Działalność Szkolnego Chóru „Fermata”. Działalność Religijnego Koła Teatralnego. „Aniołek”. Zapewnienie równości szans edukacyjnych wszystkim uczniom (koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do matury i wyrównawcze). Współpraca całej społeczności szkolnej. Realizacja wszystkich obszarów Koncepcji pracy szkoły.

24 ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY!
Szanowni Państwo! Zaprezentowane działania stanowią tylko część tego, co zostało zaplanowane na lata Ta koncepcja opiera się na doświadczeniu i sukcesach z lat poprzednich. ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY!

25 Dziękujemy! Zapraszamy również do odwiedzania
witryny internetowej IV LO Opracowała: Anna Iwańczyk


Pobierz ppt "Koncepcja pracy IV Liceum Ogólnokształcącego im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google