Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraje Globalnego Południa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraje Globalnego Południa"— Zapis prezentacji:

1 Kraje Globalnego Południa

2 Na świecie jest prawie 200 państw, wśród nich niektóre uznawane są za bogate, inne nazywamy biednymi. Grupa państw ubogich liczy około 150 krajów, żyje w nich ponad 3/4 ludności świata. Co oznacza, że kraj jest bogaty lub biedny?

3 Państwo bogate 1/4 mieszkańców żyje na godnym poziome – stać ich na jedzenie i mieszkanie, mogą chodzić do dobrej jakości szkół, korzystać z opieki lekarza, sprawnie załatwiać swoje sprawy w urzędach, korzystać z ochrony policji, zarobki w tych krajach są wysokie. Państwo przynajmniej częściowo płaci za te usługi. Polska należy do grupy krajów bogatych, dlatego my również możemy korzystać z tych udogodnień.

4 Kraje ubogie Poziom życia ludności często bardzo różni się od tego który znamy z Europy. Duża część społeczeństw w tych regionach żyje w ubóstwie. Na świecie aż 3 mld ludzi musi radzić sobie mając na to mniej niż 2,5 dolara dziennie. Obywatelom tych państw często trudniej dostać się do szkoły lub lekarza, często nie mogą sami wybierać gdzie i w jaki sposób chcą mieszkać, gdzie pracować, jak spędzać czas.

5 Przyczyny ubóstwa Jedną z nich jest przeszłość kolonialna. Europejczycy przez wiele lat bogacili się kosztem krajów ubogich, stworzyli nowe, sztuczne granice państw, które teraz często są przyczyną konfliktów wewnętrznych. Utrudnieniem dla rozwoju państw ubogich jest uzależnienie od rolnictwa i eksportu surowców – ich ceny wahają się, a to negatywnie wpływa na gospodarki. Ubóstwo pogłębiane jest też przez złe zarządzanie krajem – korupcję, brak wykwalifikowanych urzędników, konflikty wewnętrzne. Dodatkowym problemem są ograniczenia geograficzne – często mało sprzyjający klimat i niedobór wody uniemożliwiają efektywne gospodarowanie.

6 Pomimo tych trudności, wielu krajom udało się przerwać krąg ubóstwa i znacząco podnieść poziom życia swoich mieszkańców. Przykładem mogą być sukcesy gospodarcze Japonii i tygrysów azjatyckich (np. Korei Południowej, Tajwanu, Singapuru) oraz zmniejszenie skali ubóstwa w Chinach i Indiach.

7 Według poziomu życia kraje współczesnego świata dzielimy, podobnie jak półkule, na globalną Północ i globalne Południe. Północ to państwa Unii Europejskiej, USA, Australia, Japonia, i kilka innych krajów azjatyckich, w których poziom życia jest podobny do znanego nam z Polski. Kraje Południa – głównie z Afryki, Ameryki Południowej i Azji – to państwa uboższe. Różnice między Południem i Północą widać porównując średnią długość życia, odsetek ludzi mających dostęp do edukacji, czy dochód krajowy na mieszkańca w obu grupach państw.

8 Wielkość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w dolarach
Najbogatsze państwa globalnej Północy Luksemburg – dolarów Norwegia – dolarów USA – dolarów Najuboższe państwa globalnego Południa Demokratyczna Republika Konga – 298 dolarów Liberia – 362 dolary Burundia – 341 dolarów

9 Odsetek dzieci w wieku szkolnym, które chodzą do szkoły
Najbogatsze państwa globalnej Północy Finlandia – 100% Australia – 100% Irlandia – 97,6% Najuboższe państwa globalnego Południa Czad – 36,5% Dżibuti – 25,5% Erytrea – 33,3%

10 Średnia długość życia Najbogatsze państwa globalnej Północy
Japonia – 82,7 lat Szwajcaria – 81,7 lat Belgia – 79,5 lat Najuboższe państwa globalnego Południa Zambia - 38,6 lat Angola – 38,2 lat Lesoto – 40,3 lat

11 Coraz więcej krajów bogatych,
w tym Polska, podejmuje wysiłki na rzecz tego, by świat nie pękał i próbują pomagać krajom uboższym. Pomoc ta ma dwa rodzaje.

12 Pomoc humanitarna Ma charakter doraźny, kierowana jest do ofiar konfliktów lub katastrof naturalnych w sytuacjach krytycznych. Obejmuje na przykład dostawy żywności, leków, namiotów oraz pomoc medyczną. Można ją porównać do dawania głodnemu ryby. Pomoc humanitarna udzielana była między innymi ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti w styczniu roku.

13 Współpraca rozwojowa To pomoc długofalowa, kierowana do osób uboższych. Jej celem jest zmiana ich trudnego położenia na dłużej. Oznacza to, że zamiast pomocy w postaci żywności miejscowych rolników uczy się efektywnie uprawiać swoje pola aby głód nie powrócił w kolejnych latach. Współpraca rozwojowa może polegać na wsparciu szkół, szpitali, budowie studni lub wspieraniu sądów. I to jest właśnie wędka a nie ryba.

14 Wirtualna woda realne problemy

15 Światowe zasoby wodne nieustannie kurczą się, podczas gdy zapotrzebowanie na wodę wciąż wzrasta i podwaja się średnio co około 20 lat. Zasoby wody systematycznie maleją, głównie z powodu : globalnego ocieplenia klimatu, masowego zanieczyszczenia ściekami kanalizacyjnymi i przemysłowymi, oraz rosnącej konsumpcji dóbr i usług, do produkcji których potrzebna jest woda.

16 Deficyt wody nie dotyczy jedynie krajów
globalnego Południa, chociaż tam jest największy. Problem ten mają również państwa europejskie, w tym Polska, która, obok Danii, jest w najbardziej niekorzystnym położeniu, jeśli chodzi o zasoby wodne.

17 Trudna sytuacja występuje także w krajach będących potentatami naftowymi, z których kilka należy do najbogatszych państw świata, np. w Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Coraz trudniej o dostęp do wody pitnej nie tylko w Afryce, ale także na kontynencie azjatyckim, np. w dynamicznie rozwijających się Chinach oraz gęsto zaludnionych Indiach; trudności w zaopatrzeniu w wodę przeżywają też mieszkańcy Australii.

18

19 Wirtualna woda – Ślad wodny (Waterfootprint)
Koncepcja wirtualnej wody (śladu wodnego) została opracowana przez Johna Allana. Ślad wodny osoby, firmy, miasta lub kraju to suma wody zużytej (bezpośrednio lub pośrednio) do produkcji towarów i usług, które skonsumowaliśmy. Składa się na niego: ºwykorzystanie lokalnych zasobów wodnych, ºwykorzystanie globalnych zasobów wodnych.

20

21 Bezpośrednie zużycie wody (np
Bezpośrednie zużycie wody (np. woda z kranu, którą myjemy zęby) jest łatwe do oszacowania, natomiast pośrednie (np. woda wykorzystywana do produkcji jedzenia) – znacznie trudniejsze. Na przykład puszka coca-coli zawiera 0,35 litra wody, ale ta ilość wymaga średnio 200 litrów wody do wzrostu surowca, z którego produkuje się cukier i wytworzenia cukru zawartego w tej puszce.

22 Na przykład statystyczny Holender zużywa 2,3 miliona litrów wody rocznie, to jest 6300 litrów dziennie. Z tej olbrzymiej ilości wody tylko 11% (700 litrów) wody pobiera z własnego kraju, a reszta przybywa do Holandii w postaci produktów, do wytworzenia których trzeba było zużyć wodę pitną na terenie innych państw.

23

24

25 Wy też możecie wesprzeć ich działanie na wiele sposobów:
dowiedzcie się więcej o działalności wybranej organizacji opowiedzcie o organizacji swoim rodzicom, rodzinie, znajomym wytłumaczcie koleżankom i kolegom z innych klas jakie są przyczyny ubóstwa zorganizujcie w szkole zbiórkę lub aukcję i pozyskane środki przeznaczcie na rzecz jednej z organizacji zorganizujcie spotkanie w ośrodku kultury, w czasie którego przekażecie informacje o współpracy rozwojowej innym mieszkańcom miejscowości

26 Istnieje coraz więcej polskich organizacji pozarządowych, które pracują w krajach uboższych świadcząc pomoc humanitarną lub rozwojową. Wśród nich: Polska Akcja Humanitarna Caritas Polska Polska Misja Medyczna Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Polska Zielona Sieć Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”


Pobierz ppt "Kraje Globalnego Południa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google