Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie prezentacji w PowerPoint Informatyka poziom podstawowy poziom podstawowy Prowadzący: Hanna Pracuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie prezentacji w PowerPoint Informatyka poziom podstawowy poziom podstawowy Prowadzący: Hanna Pracuk."— Zapis prezentacji:

1

2 Tworzenie prezentacji w PowerPoint Informatyka poziom podstawowy poziom podstawowy Prowadzący: Hanna Pracuk

3 spis treści 1. Preliminaria planowanie prezentacji podstawowe funkcje 1. Preliminaria planowanie prezentacji podstawowe funkcje 2. Grafika osadzanie obiektów teksty, tabele, wykresy 2. Grafika osadzanie obiektów teksty, tabele, wykresy 3. Multimedia dźwięk, film, animacje hiperłącza, Internet 3. Multimedia dźwięk, film, animacje hiperłącza, Internet

4 1. Preliminaria + jakie są cechy dobrej prezentacji? cechy dobrej prezentacjicechy dobrej prezentacji + jak zaplanować prezentację? + jak skutecznie trafić do odbiorcy? + sposób używania PowerPoint w tworzeniu prezentacji: - uruchamianie programu PowerPoint, - uruchamianie programu PowerPoint, - wykorzystanie kreatorów, jako narzędzia w tworzeniu prezentacji, - wykorzystanie kreatorów, jako narzędzia w tworzeniu prezentacji,

5 1. Preliminaria, cd - efektywne korzystanie z Asystenta Pomocy, - efektywne korzystanie z Asystenta Pomocy, - korzystanie z pasków narzędzi i menu kontekstowych, - korzystanie z pasków narzędzi i menu kontekstowych, + tryby pracy w programie PowerPoint: podgląd slajdu, zestawienie slajdów, spis treści, notatki wykładowcy i materiały dodatkowe (hand-outs), pokaz prezentacji.

6 cechy dobrej prezentacji Jplan - intuicyjny: Jstrona tytułowa - kto, co, komu, za co? strona tytułowastrona tytułowa Jstreszczenie - czego dotyczy prezentacja? streszczenie Jspis treści - gdzie czego szukac? spis treścispis treści Jtezy - a dokładnie o co chodzi? Jpodsumowanie - co z tego wynika? Jslajd - czytelny: Jluźny układ obiektów - prostota! Jstosowanie kilku kolorów - konsekwencja!

7

8 cechy dobrej prezentacji, cd Jtekst - czytelny: Jprosta czcionka - przeczytać z dala bez wysiłku! Jwielkość liter i atrybuty tekstu - konsekwencja! Jtezy - zrozumiałe: Jkrótkie - slajd jest tylko pomocą! Jpodane jasno - dla kogo prezentacja? Jprzykłady - dźwięki, filmy, animacje, Jpodsumowanie - zebranie wyników.

9 Zbyt dużo tekstu

10

11 Prawidłowo wykonany slajd

12 Nieprawidłowo przygotowany slajd

13

14 podsumowanie cechy dobrej prezentacji Jintuicyjność - szanujmy odbiorcę! Jprostota - bez zbędnych ozdobników! Jczytelność - pamiętajmy o wzroku! Jkonsekwencja - poprawia przejrzystość! Jkilka dobranych kolorów maksimum! podstawowe czcionki - Arial, Courier, Times lub inne powszechnie stosowane! podstawowe czcionki - Arial, Courier, Times lub inne powszechnie stosowane!

15 tutaj umieszczamy tytuł tutaj wpisujemy podtytuł przykładowa strona tytułowa a tu autora prezentacji

16 przykładowe streszczenie 4 tutaj wpisujemy krótkie streszczenie prezentacji zawierające wszystkie niezbędne tezy w formie ogólnej, 4 stosujemy zdania proste, starając się upraszczać tekst jak to tylko możliwe, 4 tekst możemy łatwo wypunktować.

17 przykładowy spis treści n nasza teoria: –założenia, –dowód, –przykłady występowania, n nasza hipoteza: –założenia, –przykłady zastosowań, n możemy tu też użyć hiperłączy!

18 ćwiczenie praktyczne è Wspólne stworzenie prostej prezentacji w PowerPoint połączone z omawianiem programu: è Uczenie się miejsc i funkcji programu è wykorzystanie i porównanie różnych sposobów podglądania prezentacji.

19 podsumowanie jaka winna być prezentacja? è czytelnie i przejrzyście zaplanowana, è maksymalnie uproszczona, è dostosowana do grupy odbiorców. è tworząc zręby prezentacji lub też krótką prezentację można skorzystać z kreatorów, è w przypadku trudności szukamy pomocy u Asystenta Pomocy przez [Pomoc | Pomoc] lub z klawiatury naciskając [F1].

20 2. Grafika + stosowanie gotowych projektów prezentacji, + wykorzystanie tabel w prezentacji, wykorzystanie tabelwykorzystanie tabel + efekty tekstowe - ustalanie kroju, koloru i układu tekstu, ustalanie krojuustalanie kroju + efekty cieniowania i uwypuklania tekstu, cieniowania i uwypuklaniacieniowania i uwypuklania + efekty przejścia w listach i napisach, przejścia w listach i napisachprzejścia w listach i napisach

21 2. Grafika, cd + wykorzystanie narzędzia WordArt do kreowania formy napisów, WordArt + standardowe efekty przejścia i animacji dla obiektów na slajdach, standardowe efekty przejścia i animacjistandardowe efekty przejścia i animacji + dodawanie faktury, cieni i 3. wymiaru do obiektów graficznych, dodawanie faktury, cieni i 3. wymiarudodawanie faktury, cieni i 3. wymiaru + stosowanie efektów przejścia do animacji obiektów graficznych. stosowanie efektów przejścia do animacjistosowanie efektów przejścia do animacji

22 ćwiczenie praktyczne è do przygotowanej wcześniej prezentacji wybierz nowy styl, è dodaj slajd z przykładową tabelą, è dodaj slajd z elementem WordArt, è dodaj przykład zastosowania cienia i 3. wymiaru do tekstu, è w przykładach wykorzystaj kilka różnych elementów przejścia.

23 podsumowanie podstawowe funkcje graficzne è wygląd prezentacji szybko zmienimy przez [Format | Zastosuj projekt...], è obiekty można obracać, dodawać cieniowanie, wypełnienie i 3. wymiar, è zgrupowane obiekty traktowane są, jak jeden obiekt, è obiekty animujemy stosując efekty przejścia.

24 przykład tabeli

25 ustalanie kroju Arial - proporcjonalna prosta, pochylona, wytłuszczona. Courier - ustalona prosta, pochylona, wytłuszczona. Times - proporcjonalna prosta, pochylona, wytłuszczona. Wybieramy krój najbardziej czytelny!

26 cieniowanie i uwypuklanie Arial - uwypuklona i wytłuszczona. Arial - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Courier - uwypuklona i wytłuszczona. Courier - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Times - uwypuklona i wytłuszczona. Times - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Starajmy się nie mieszać efektów! A tak wygląda czcionka Arial z cieniem: uwypuklona i wytłuszczona. A tak wygląda czcionka Arial z cieniem: zwykła, uwypuklona i wytłuszczona.

27 efekty przejścia w tekście J animacja [najazd z lewej] w liście, Jpodpunkt animowany razem z punktem, J punkt drugi. pole tekstowe 1 - [rozwijanie symetryczne] pole tekstowe 2 - [wynurzenie z dołu] pole tekstowe 3 - [rozciąganie od prawej] Wybierajmy przejścia zgodne z tempem i kierunkiem naszej prezentacji!

28 WordArt Kierujemy się potrzebą i czytelnością!

29 przykład animacji wykresu J opis jest animowany - [pełzanie od dołu], J to jest zestawienie roczne, J dane są podane kwartalnie i zestawione w/g stron świata. Animacja przyciąga uwagę!

30 przykład nadawania faktury i trzeciego wymiaru 3. wymiar podkreśla szczegóły.

31 stosowanie efektów przejścia do animacji prostokąt e l i p s a Obiekty [zgrupowane] traktowane są jak jeden obiekt...

32 3. Multimedia + łączenie i osadzanie obiektów, + wstawianie obiektów z innych aplikacji pakietu Office, + kreowanie i wstawianie: - tabel, - wykresów, - formuł matematycznych, - schematów blokowych, formuł matematycznychschematów blokowychformuł matematycznychschematów blokowych

33 3. Multimedia, cd + formatowanie wykresów, + wstawianie grafiki z plików zewnętrznych, wstawianie grafikiwstawianie grafiki + zasady wykorzystywania dostępnych formatów plików graficznych, + Clipart Gallery - biblioteka gotowych obrazków, Clipart GalleryClipart Gallery + reguły doboru rozdzielczości i formatu obrazków,

34 3. Multimedia, cd + wstawianie dźwięków i sekwencji video, sekwencji videosekwencji video + zasady wykorzystywania dostępnych formatów plików audio i video, + stosowanie slajdów pionowych, slajdów pionowychslajdów pionowych + tworzenie nowych wzorców prezentacji, + zasady wstawiania elementów do wzorca slajdu,

35 3. Multimedia, cd + sterowanie prezentacją przez umieszczenie elementów sterujących, elementów sterujących elementów sterujących + sterowanie prezentacją przez zadanie ograniczeń czasowych, + zapisanie prezentacji w formacie HTML i udostępnienie jej w Internecie.

36 ćwiczenia è dodaj do prezentacji slajdy zawierające omawiane elementy multimedialne, è dodaj slajd o innych wymiarach, è dodaj odnośnik do innego dokumentu, è zastosuj hiperłącza oraz elementy sterujące.

37 podsumowanie mulitimedia è W prezentacji PowerPoint możemy osadzać praktycznie dowolne obiekty z Windows. è Możemy zautomatyzować prezentację ustalając czas wyświetlania slajdów. è Stosujemy pliki graficzne o rozdzielczości pomiędzy 96 dpi a 300 dpi. è Możemy wkleić tekst lektora lub film! è Prezentację możemy przygotować do Sieci!

38 przykładowy film

39 wstawianie grafiki

40 Clipart Gallery

41 formuła matematyczna

42 schemat organizacyjny Staramy się zachować czytelną formę!

43 elementy sterujące


Pobierz ppt "Tworzenie prezentacji w PowerPoint Informatyka poziom podstawowy poziom podstawowy Prowadzący: Hanna Pracuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google