Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację opracowano zgodnie z polskimi normami Obowiązujące w SZKOLE zasady tworzenia bibliografii do wewnętrznej matury z języka polskiego ustala Zespół.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację opracowano zgodnie z polskimi normami Obowiązujące w SZKOLE zasady tworzenia bibliografii do wewnętrznej matury z języka polskiego ustala Zespół."— Zapis prezentacji:

1 Prezentację opracowano zgodnie z polskimi normami Obowiązujące w SZKOLE zasady tworzenia bibliografii do wewnętrznej matury z języka polskiego ustala Zespół Polonistów To nauczyciele ostatecznie określaja które elementy opisu i jak wyróżnione graficznie i interpunkcyjnie obowiązują

2 Bibliografia załącznikowa Informacje ogólneInformacje ogólne Literatura podmiotu -definicjaLiteratura podmiotu -definicja Literatura przedmiotu -definicj aLiteratura przedmiotu -definicj a Bibliografia załącznikowa - przykłady opisów bibliograficznych różnych typów dokumentówBibliografia załącznikowa - przykłady opisów bibliograficznych różnych typów dokumentów

3 Co to jest bibliografia? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia–to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

4 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części.

5 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

6 Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby np. Śniadecki J. to: Jan czy Jędrzej Śniadecki? Autor – element obowiązkowy:

7 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. Autor – element obowiązkowy: prof. dr doc. mgr ks.

8 Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami. Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu Autor – element obowiązkowy:

9 Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : „(...)„ Tytuł – element obowiązkowy: Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!

10 Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz. Wydanie – element obowiązkowy:

11 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy. Trzeba podać rok (datę) wydania i numer ISBN!!

12 np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe ZNiO zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Można skracać nazwę wydawcy Wydawca – element nieobowiązkowy:

13 ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska, o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Co to jest ISBN??

14 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

15 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Moczarski Kazimierz : Rozmowy z katem. Wyd. 14. Warszawa: PWN. 2001. ISBN: 83-01-11069-4

16 Literatura przedmiotu czyli tak zwana bibliografia przedmiotowa,to pozycje krytyczno- literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu się nie interpretuje, służy ona uzasadnieniu wniosków wysnutych z własnej interpretacji omawianych dzieł.

17 Literatura podmiotu inaczej bibliografia podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.

18 Bibliografia załącznikowa opis bibliograficzny: książki fragmentu książki rozdziału w pracy zbiorowej czasopisma artykułu w czasopiśmie recenzji w czasopiśmie wywiadu w czasopiśmie dokumentu elektronicznego dokumentu elektronicznego dokumentu filmowego i dźwiękowego

19 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej a nie na okładce!

20 Elementy opisu książki: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca. rok wydania. ISBN ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

21 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 1 Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. Warszawa: PWN. 2001. ISBN: 83-01-11069-4 ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

22 Opis bibliograficzny książki przykład: tylko obowiązkowe elementy Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 14. 2001. ISBN: 83-01-11069-4

23 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 2 Wysokińska Zofia, Witkowska Janina: Integracja europejska: rozwój rynków. Wyd. 2 zmien. i uzup. Warszawa: PWN. 2002. ISBN 83-01- 13595-6

24 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 3 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Ireneusz Ihnatowicz i in. Wyd. 3 popr. Warszawa: Książka i Wiedza. Cop. 1996. ISBN: 83-05-12846-6

25 Opis bibliograficzny książki - przykład nr 4 Pisarze świata: słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zmin.i rozsz. Warszawa: PWN. Ca 1998. ISBN: 83-01-12776-7

26 Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej Olejniczak Józef: Poeta dziewięćdziesięcioletni – Czesław Miłosz. W: Literatura polska 1990-2000. T.1. Pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. Kraków: Zielona Sowa. 2002. ISBN: 83- 7220-577-9, s. 61-78

27 Opis bibliograficzny fragmentu książki Kochanowski Jan: Fraszki. Wyd. 3 przejrz. Wrocław: ZNiO. 1998. ISBN: 83-04- 04411-0. Do gór i lasów, s. 113-114

28 Elementy opisu artykułu z czasopisma: Nazwisko i imię autora artykułu:Tytuł artykułu.„Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron

29 Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. „Wiedza i Życie” 2003, nr 3, s. 12 -17

30 Opis bibliograficzny dokumentu filmowego (propozycja) Dziewiąte wrota [Film]. Reż. Roman Polański; scen. na motywach powieści „Klub Dumas" Arturo Perez- Reverte'a ; w rolach gł. Johnny Depp, Emmanuelle Seigner. Wersja pol. Warszawa: VISION 1999. Kaseta VHS (128min.)

31 Bach J. S.: Brandemburg Concertos. [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Pomaton EMI, 1999. 1 płyta CD. Pawlikowska-Jasnorzewska M.: Wiersze. [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Polskie Nagrania, 1988. Taśma magnet. Opis bibliograficzny dokumentu dźwiękowego (propozycja)

32 Elementy opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego Autor Tytuł (w formie występującej w źródle) Typ nośnika podany w nawiasie kwadratowym, np. [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka]. Wydanie (wersja) Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym (dla dokumentów online). Warunki dostępu (dla dokumentów online). Numer znormalizowany ISBN

33 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego - książka Wielki multimedialny atlas świata [CD-ROM]. Wersja 2003. Warszawa: PWN, 2002.ISBN:83- 01-13885-8

34 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego – fragment książki Wielki multimedialny atlas świata [CD-ROM]. Wersja 2003. Warszawa: PWN, 2002. Od wnętrza Ziemi do granic Wszechświata. ISBN: 83- 01-13885-5

35 Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego – artykuł z czasopisma Sankowski Robert: Malował śmierć.„Gazeta Wyborcza” [online]. 2005, nr 45 [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:

36 Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [online]. Kraków: Stary Teatr [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: Opis bibliograficzny strony internetowej

37 Opis bibliograficzny recenzji (w czasopiśmie): Lebert Norbert, Lebert Stephan: Noszę jego nazwisko: rozmowy z dziećmi przywódców Trzeciej Rzeszy. Rec. Majewski Piotr M.: Dzieci nazistów. „Mówią Wieki” 2005, nr 2, s. 59

38 Opis bibliograficzny wywiadu (w czasopiśmie): Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s. 58- 59

39 Opis bibliograficzny czasopisma: Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. 1999, nr 1 -. Warszawa: Agencja "Sukurs" 1999 -. ISSN 0867-5600 [czasopismo ukazujące się na bieżąco]

40 Prezentację multimedialną opracowano w oparciu o materiały z konferencji metodycznej nauczycieli bibliotekarzy Autorzy prezentacji: mgr Jadwiga Chudzik mgr Aniela Ślipek zredagowała mgr Anna Gierlak


Pobierz ppt "Prezentację opracowano zgodnie z polskimi normami Obowiązujące w SZKOLE zasady tworzenia bibliografii do wewnętrznej matury z języka polskiego ustala Zespół."

Podobne prezentacje


Reklamy Google