Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kudlicka Maja Kosogovska Mariya Cichoń Katarzyna Woźniak Maciej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kudlicka Maja Kosogovska Mariya Cichoń Katarzyna Woźniak Maciej."— Zapis prezentacji:

1 Kudlicka Maja Kosogovska Mariya Cichoń Katarzyna Woźniak Maciej

2  Przychody ze sprzedaży Na koniec 2010 roku spółka generowała przychody ze sprzedaży na poziomie 2 011 448 tys zł, co oznaczało bardzo niewielki (ok. 0,5%) wzrost w stosunku do roku 2009. W latach poprzednich można było zaobserwować znacznie wyższą dynamikę. Dokładne dane w ujęciu rocznym prezentuje tabela: Rok 2007200820092010 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) 853 3551 409 8932 000 4902 011 448 dynamika wzrostu-65,22%41,89%0,55%

3  Koszty 200820092010 Koszty artykułów żywnościowych 33,44%32,06%31,78% Bezpośrednie koszty marketingu 4,44%4,73%4,89% Bezpośrednie koszty amortyzacji 4,14%4,09%4,72% Koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników 23,23%25,88%25,69% Koszty opłat licencyjnych (franczyzowych) 6,37%5,39%5,33% Koszty najmu oraz pozostałe koszty operacyjne 19,20%19,85%19,51% Koszty ogólnego zarządu (bez kosztów amortyzacji) 6,15%5,46%5,39% Koszty amortyzacji (ogólnego zarządu) 0,27%0,39%0,46% Koszty finansowe 1,60%1,64%1,85% Podatek dochodowy 1,17%0,50%0,37% Razem 100% Razem koszty w tys. zł 137099319717872002599

4 Rok 200820092010 Marża zysku brutto ze sprzedaży11,7%9,3%8,5% Marża zysku operacyjnego6,5%4,0%3,4% Marża zysku brutto4,0%3,1%2,5% Marża zysku netto2,3%1,9%2,0% W analizowanym okresie 2008-2010 odnotowano w spółce zyski na wszystkich rodzajach działalności podstawowej, operacyjnej i działalności gospodarczej. Zysk netto systematycznie rósł, osiągając w roku 2010 poziom 40598 tys. zł. Największe marże odnotowywano na sprzedaży. Wszystkie marże wykazywały jednak tendencje spadkową.

5 200820092010 Przepływy z działalności operacyjnej 190 978134 394168 149 Przepływy z działalności inwestycyjnej -374 685-96 065-233 031 Przepływy z działalości finansowej 168 71484 071150 164 Razem -14 993122 40085 282 Środki pieniężne na początek roku 46 87337 583159 148 Środki pieniężne na koniec roku 37 583159 148245 118 Spółka AmRest rok rocznie w okresie 2008-2010 wykazywała dodatnie przepływy za działalność operacyjną. Z kolei w kwestii PPI spółka ma minusowe przepływy ze względu na wysoki poziom inwestycji związany z intensywnym rozwojem. W końcu, analizując PPF dostrzegamy, że spółka notuje stale dodatnie przepływy pieniężne w działalności finansowej, a więc więcej pożycza niż spłaca. Jest to typowe dla spółek rozwijających swoją działalność.

6

7 Wskaźniki płynności IIIQ'08IVQ'08IQ'09IIQ'09IIIQ'09IVQ'09IQ'10IIQ'10IIIQ'10IVQ'10 Wskaźnik bieżącej płynności 0,320,520,630,680,530,380,460,950,901,45 Wskaźnik wysokiej płynności 0,280,450,560,610,460,350,420,920,871,36 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,20 0,300,310,29 0,360,840,791,14

8 Wskaźniki zadłużeniaIIIQ'08IVQ'08IQ'09IIQ'09IIIQ'09IVQ'09IQ'10IIQ'10IIIQ'10IVQ'10 Wskaźnik długu65,04%65,45%63,40%63,34%62,90%66,70%66,12%50,55%49,73%45,50% Wskaźnik pokrycia kapitału własnego zobowiązaniami 189,46 %198,68% 180,86 % 181,87 %179,57% 205,74 % 200,34 % 103,63 %100,79%85,16% Wskaźnik zadłużenia długoterminowego67,49%116,69% 111,78 % 115,84 %108,23%38,82%47,98%24,29%25,02%53,53% Wskaźnik pokrycia odsetek7,363,536,375,049,185,536,394,916,145,16 Wskaźnik pokrycia odsetek gotówką7,3643,5268,9566,9749,1815,5269,0467,5066,1427,801

9 Wskaźniki sprawności działaniaIIIQ'08IVQ'08IQ'09IIQ'09IIIQ'09IVQ'09IQ'10IIQ'10IIIQ'10IVQ'10 Rotacja zapasów 14,517,5 16,015,215,117,615,915,313,616,3 Wskaźnik obrotowości majątku trwałego0,5210,5220,5360,5450,5320,530 0,53 20,5090,5340,496 Cykl inkasa należności12,9 15,814,513,913,815,914,314,112,514,9 Wskaźnik obrotowości aktywów0,452 0,4480,4530,4600,462 0,42 00,4100,3220,354

10 Wskaźniki rentownościIIIQ'08IVQ'08IQ'09IIQ'09IIIQ'09IVQ'09IQ'10IIQ'10IIIQ'10IVQ'10 Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (marża zysku) 4,1%2,0%1,5% 1,2%1,9%2,0%1,9%1,6%2,0% Marża operacyjna 5,8%6,2%5,5%4,7%4,4%3,6%3,7%3,8%3,3%3,4% Wskaźnik rentowności majątku (ROA) 7,1%3,5%2,7%2,8%2,1%3,4%3,5%3,0%2,4%2,9% Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) 16,4%9,1%7,5%8,1%6,2%10,0%10,3%7,8%5,7%6,3%

11 Cena /Zysk (P/E R) 36,77 C/WK (P/B ratio) 2,04 EPS0,57 Kapitalizacja rynkowa 1 492,95 Stopy dywidendy 0% Wartość rynkowa/Sprze daż netto 2,96 OCF/S0,33 OCF/A1,123

12 Analiza płynności McDonald’s Corporation

13 Cena77,38$ EPS4,58 Cena/Zysk (miesiąc wcześniej)16,4 Cena/Zysk (26 tygodni wcześniej)17,6 Cena/Zysk (52 tygodni wcześniej)16,8 Kapitalizacja rynkowa80,730.6 mil Stopa dywidenda / dividend rate2,44 Dochód/pracownik 60,187 $

14

15 20112012201320142015 Przychody netto ze sprzedaży 25545382784447309073733998103739791 Pozostałe przychody operacyjne 3281635770397054367548043 Przychody finansowe 2211025205287343275737343

16 20112012201320142015 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 23380282560141285455731542853485485 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 135957173670150874194240250071 Pozostałe koszty operacyjne 7 35911 3989 7429 50010 213 Koszty finansowe 34 95235 84235 96435 58635 797

17 20112012201320142015 zysk brutto ze sprzedaży 216510,96224306,5236179,7245525,4254306,4 marża zysku brutto ze sprzedaży 8,48%8,06%7,64%7,22%6,80% zysk z działalności operacyjnej 106011,1675008,08115268,685461,0452065,12 marża z działalności operacyjnej 4,10%2,66%3,68%2,48%1,37% zysk brutto 93169,1266765261,49109050,883266,0954456,21 marża zysku brutto 3,57%2,29%3,45%2,40%1,42% podatek (z założeniem efektywnej stopy opodatkowania 21%) 19565,516613704,9122900,6717485,8811435,8 zysk netto 73603,6100751556,5786150,1365780,2143020,4 marża zysku netto 2,82%1,81%2,73%1,89%1,12%

18 20112012201320142015 Działalność operacyjna 164 507155 683162 780160 990159 818 Działalność inwestycyjn a -318384-1592-1639-1689-1739 Działalność finansowa 134 316122 850135 777130 981129 870


Pobierz ppt "Kudlicka Maja Kosogovska Mariya Cichoń Katarzyna Woźniak Maciej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google