Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały szkoleniowe Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały szkoleniowe Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr."— Zapis prezentacji:

1 Materiały szkoleniowe Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr

2  Formuła to ciąg odwołań do komórek, liczb, funkcji, rozdzielonych operatorami.  Formuła służy do obliczenia konkretnej wartości liczbowej. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, iż formuła to wzór matematyczny przełożony na „język” Excela.  Przykład: =c2/d2*100  Formuły rozpoczynają się od znaku =  Formuły mogą, ale nie muszą zawierać funkcji.

3  Są elementami wbudowanymi w arkusz kalkulacyjny.  Upraszczają skomplikowane operacje matematyczne.  Są narzędziami nie wymagającymi dokładnej znajomości aparatu matematycznego.

4  - zmiana znaku  % procent  ^ potęgowanie  * mnożenie  / dzielenie  + dodawanie  - odejmowanie  & łączenie tekstów  = (równy), > (większy niż), < (mniejszy niż)  >= (większy lub równy), <= (mniejszy lub równy)  <> różny od

5 Oba operatory są często mylone. Na poniższym przykładzie widać różnicę. = -5^2= 25 = -(5^2)= -25 = 0-5^2= -25 Uwaga: Pamiętaj o kolejności wykonywania działań

6  Domyślnie, odwołanie do komórki arkusza kalkulacyjnego jest względne. Oznacza to, że kiedy formuła lub funkcja jest kopiowana do innych komórek, odwołania w skopiowanej formule lub funkcji ulegają zmianie.  Odwołanie względne składa się z litery kolumny i numeru wiersza, np. B2.

7  Bezwzględne odwołanie do komórki nie ulega zmianie po skopiowaniu formuły lub funkcji do innych komórek. Dlatego odwołanie bezwzględne jest używane, jeśli chcesz by adres komórki nie uległ zmianie po przekopiowaniu formuły lub funkcji.  Bezwzględne odwołanie składa się z litery kolumny i numeru wiersza, poprzedzonych znakiem dolara ($), np. $ E $ 2.  Znak dolara dodajemy klawiszem F4.

8

9

10

11

12  Funkcje matematyczne  Funkcje finansowe  Funkcje logiczne

13  SUMA- dodaje wszystkie liczby w zakresie komórek  ŚREDNIA - oblicza średnią arytmetyczną z zaznaczonych komórek  MAX - wyszukuje największą liczbę z przedział  MIN - wyszukuje najmniejszą liczbę z przedział  JEŻELI - sprawdza czy założony warunek jest spełniony i wstawia jedną wartość jeżeli „prawda” a drugą jeżeli „fałsz”.

14 Funkcja SUMA: Funkcja matematyczna SUMA zapewnia szybkie automatyczne sumowanie wartości zapisanych w komórkach arkusza. Najprostszy zapis formuły funkcji matematycznej SUMA jest następujący: =SUMA(liczba_1;liczba_2;... ;liczba_30)

15 Przykład: Dokonać sumowania trzech wartości liczbowych: 2, 3, 4, używając odpowiedniej funkcji matematycznej Rozwiązanie:

16 Funkcja MIN, MAX:

17 Funkcja ŚREDNIA:

18 Funkcja SUMA.JEŻELI: Kolejna funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI jest specyficzną funkcją, gdyż jej struktura zawiera w sobie również elementy dwóch funkcji: matematycznej (SUMA)i logicznej (JEŻELI) Składnia formuły: =SUMA.JEŻELI(zakres;kryteria;suma_zakres)

19 Przykład:  Wykonać sumę wartości spełniających podane kryterium, wykorzystując funkcję matematyczną SUMA.JEŻELI

20

21 Funkcja ILOCZYN: Działanie funkcji ILOCZYN usprawnia i przyspiesza wykonanie działania mnożenia. Składnia formuły tej funkcji ma następującą postać: =ILOCZYN(liczba_1;liczba_2;...;liczba_30)

22  Iloczyn to wynik mnożenia

23 Funkcja JEŻELI: Funkcja JEŻELI pozwala zdefiniować warunek, a następnie w zależności od tego czy warunek jest spełniony przypisać komórkom odpowiednie wartości Składnia formuły tej funkcji ma następującą postać: =JEŻELI(warunek logiczny; wartość jeżeli prawda; wartość jeżeli fałsz)

24 Przykład: Napisać formułę obliczającą premię pracownikom o stażu powyżej 1 roku. Wysokość premii to 10% miesięcznej kwoty. Należy tak sformułować formułę, że w przypadku pracowników o stażu mniejszym niż 1 rok w odpowiedniej komórce kolumny „Premia” powinien pojawić się napis „brak premii”.

25  Rozwiązanie:

26 Funkcja LUB: Funkcja ta wyświetla wartość logiczną prawda, jeżeli przynajmniej jeden argument ma wartość logiczną prawda; jeśli wszystkie argumenty mają wartość fałsz, funkcja podaje wartość fałsz. Składnia formuły tej funkcji ma następującą postać: =LUB(wartość_logiczna_1;wartość_logiczna_2;...)

27 Przykład: Pewna firma ogłosiła, że będzie sponsorem wyjazdu na letnie wakacje dla dzieci, które zajęły jedno z trzech pierwszych miejsc w Olimpiadzie zorganizowanej w mieście. Należy utworzyć zestawienie dzieci wyjeżdżających na wakacje. W kolumnie wakacje sponsorowane należy wyświetlić informację TAK dla dzieci, które spełniły warunek firmy, a dla dzieci, którego nie spełniły informację NIE.

28 Rozwiązanie:

29 Funkcja ORAZ: Funkcja ta wyświetla wartość logiczną prawda, jeżeli wszystkie argumenty mają wartość logiczną prawda; jeśli przynajmniej jeden argument ma wartość fałsz, funkcja wyświetla wartość logiczną fałsz. Składnia formuły tej funkcji ma następującą postać: =ORAZ(wartość_logiczna_1;wartość_logiczna_2;...)

30

31  Czyli stosowanie jednej funkcji w drugiej Przykład: Firma sprzedaje telefony. Pracownicy otrzymują premię w wysokości 400 zł, jeżeli ich średnia sprzedaż miesięczna przekracza 80 sztuk. Proszę przygotować odpowiedni arkusz.

32

33

34 Uwaga: Pojawi się błąd. Nie należy się nim przejmować. Proszę uzupełnić warunki funkcji.

35


Pobierz ppt "Materiały szkoleniowe Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google