Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Izaak błogosławiący Jakuba” – obraz olejny holenderskiego malarza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Izaak błogosławiący Jakuba” – obraz olejny holenderskiego malarza"— Zapis prezentacji:

1

2 „Izaak błogosławiący Jakuba” – obraz olejny holenderskiego malarza
epoki baroku Goverta Flincka, ucznia Rembrandta

3 „Jakub błogosławiący swoje wnuki” obraz holenderskiego malarza Rembrandta Harmenszoona van Rijn

4

5 „Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo
„Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję; przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami cudzymi, których nie znacie” (Pwt 11,26-28).

6 „Błogosławieństwo ojca umacnia domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty” (Syr 3,9).

7 „Błogosławcie tych, którzy was prześladują
„Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie" (Rz 12,14) „Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo" (1 P 3,9)

8 „Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni swe oblicze nad tobą, niech cię obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił” (Lb 6,23-27).

9 T: Błogosławić, a nie przeklinać
Przekleństwo mobilizuje straszną potęgę zła i grzechu; potęgę, która z nieubłaganą konsekwencją prowadzi od zła do nieszczęścia. „Nienawiść jest grzechem ciężkim, gdy dobrowolnie życzy się bliźniemu poważnej szkody” (KKK 2303). Chrześcijanin we wszystkich swoich sprawach zwraca się do dobrego Boga, ufając Mu i zawierzając siebie i swoje sprawy. Żadna okoliczność, nawet doznane krzywdy, nie mogą usprawiedliwić złorzeczenia. „Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie” (Rz12,14); „Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo” (1 P 3,9).

10 T: Błogosławić, a nie przeklinać
Praca domowa 1. Odszukaj w Piśmie Świętym i wpisz do zeszytu kilka tekstów błogosławieństw. 2. Pomódl się dziś za ludzi, do których czujesz jakąś urazę, życząc im Bożego błogosławieństwa. 3. Naucz się na pamięć formuły błogosławieństwa z Księgi Liczb w formie współczesnej modlitwy: „Niechaj Pan Cię dziś błogosławi, niechaj da Ci pokój swój, Jego miłość napełni Twoje serce. Teraz i na zawsze. Amen”.


Pobierz ppt "„Izaak błogosławiący Jakuba” – obraz olejny holenderskiego malarza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google