Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYCZYNY ZNISZCZENIA BUDOWLI REGULACYJNYCH NA CIEKU W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY Wojciech Bartnik Andrzej Strużyński Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Inżynierii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYCZYNY ZNISZCZENIA BUDOWLI REGULACYJNYCH NA CIEKU W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY Wojciech Bartnik Andrzej Strużyński Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Inżynierii."— Zapis prezentacji:

1 PRZYCZYNY ZNISZCZENIA BUDOWLI REGULACYJNYCH NA CIEKU W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY Wojciech Bartnik Andrzej Strużyński Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

2 1.OPIS ZLEWNI 2.CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI 3.ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE PRAC REGULACYJNYCH 4.OCENA WIELKOŚCI WEZBRANIA 5.DYSKUSJA BŁĘDÓW PROJEKTOWYCH 6.DYSKUSJA BŁĘDÓW WYKONAWCZYCH 7.SYMULACJA POWODZI DLA CIEKU RÓW I 8.WNIOSKI Plan prezentacji:

3 Pow. zlewni 3,55 km 2 Charakterystyka zlewni Długość cieku 2,62 km Spadek średni zlewni 0,027 m/m

4 Przekrój poprzeczny dwudzielny Założenia projektowe Nachylenie skarp 1:1,5 i 1:1 Szerokość dna – 2 m

5 Głębokość rowu od 2 do 2,7 [m] Założenia projektowe Spadek od 2,3 do 0,8 % Umocnienie dna: palisada drewniana i kiszki faszynowe narzut kamienny Umocnienie skarp i dna w obrębie przepustu: płyty ażurowe Odcinki proste łączone przy pomocy łuków R od 20 do 50 [m] Q [50%] = 1,21 [m 3 s -1 ], h = 0,3 [m] Q [20%] = 3,30 [m 3 s -1 ],h = 0,52 [m] dla spadku I = 0,8 %

6 Założenia projektowe - koryto dwudzielne

7 Na podstawie modelu opad-odpływ [J.Lambor 1971] zakładając niekorzystne warunki retencji gruntowej: kulminacja fali w rejonie przepustu dla opadu 80 mm – 5,0 [m 3 s -1 ] kulminacja dla opadu 100 mm – 8,14 [m 3 s -1 ] Ocena wielkości wezbrania Dla oceny wielkości wezbrania przyjęto, że: jeżeli opad wynosił 80 mm tj. kulminacja fali miała około 5,0 [m 3 s -1 ] to było to wezbranie wielkie, jeżeli opad wynosił 100 mm tj. kulminacja fali miała około 8,0 [m 3 s -1 ] to było to wezbranie katastrofalne. Woda zmieściła się w korycie – Q < 10 [m 3 s -1 ] Wg klasyfikacji Punzeta [1992] – Q 1%

8 Niezgodność z Wytycznymi Projektowania [1975] Podstawowymi parametrami dla wymiarowania przekroju są: Błędy projektowe przepływy miarodajne i graniczne spadki niwelety dna prędkości graniczne i siły unoszenia spadek niwelety dna

9 brak określonego celu regulacji - niejednoznaczna ocena przyjętych wartości przepływów miarodajnych Błędy projektowe Projekt między innymi przewiduje umocnienie koryta „naturalnym narzutem kamiennym z otoczaków drobnych d (25-40 mm) o miąższości warstwy 15 cm oraz z otoczaków d (40-80 mm)”. brak „Studium Regulacji” w dokumentacji technicznej - analiza stosunków wodnych cieku i doliny brak wyznaczenia przepływu miarodajnego i kontrolnego w zależności od stopnia zagospodarowania terenów przybrzeżnych.

10 I = 0,8 % Błędy projektowe h [m] Q [m 3 s -1 ] V proj. [ms -1 ] V [ms -1 ] Vo [ms -1 ] S [Nm -2 ] S o [Nm -2 ] 1245678 0,301,2111,171,5419,234,25 0,533,301,191,621,6731,634,25 1,0010,691,682,311,8353,5 34,25 h [m] Q [m 3 s -1 ] V proj. [ms -1 ] V [ms -1 ] Vo [ms -1 ] S [Nm -2 ] S o [Nm -2 ] 245678 0,231,211,381,71,71,4842,9 34,25 0,393,301,632,41,6070,934,25 0,7610,692,293,41,76122,134,25 I = 2,3 %

11 Regulację przeprowadzono przy użyciu tłucznia d 75% = 5,00 cm Błędy wykonawcze

12 symulacja fali powodziowej - HEC-RAS Symulacja powodzi naprężenia przy dnie i transport wleczyn - TRANS możliwość zróżnicowania wartości wsp. Manninga w przekroju poprzecznym zasięg zalewu dla wód o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia obliczenie ilości transportowanego materiału w czasie przejścia fali powodziowej

13 Symulacja powodzi zmniejszenie zdolności transportowych cieku spadek dna cieku I = 2,3 %I = 1,6 %I = 0,8 % d m = 0,08d m = 0,05d m = 0,08d m = 0,05d m = 0,08d m = 0,05 f m = 0,06f m = 0,031f m = 0,06f m = 0,031f m = 0,06f m = 0,031f m = 0,047 transport rumowiska wleczonego 2255 [kN]6290 [kN]322 [kN]3124 [kN]0 [kN]566 [kN]132 [kN]

14 Symulacja powodzi spiętrzenie wód katastrofalnych przez przepust drogowy

15 Symulacja powodzi zdławienie światła przepustu o 10%

16 Wnioski wykonania regulacja zachwiała naturalną równowagę cieku zmiana warunków hydraulicznych przepływu po regulacji spowodowała, szczególnie w górnych odcinkach, zwiększenie erozji wgłębnej i brzegów nałożenie błędów projektowych, wykonawczych i wystąpienie szczególnie silnych opadów stało się przyczyną bardzo krótkiego czasu pracy wykonanych budowli i umocnień POWÓDŹ TA WYWOŁANA ZOSTAŁA PRZEZ SKUPIENIE SIĘ PROJEKTANTA NA REGULOWANYM ODCINKU, BEZ ANALIZY CHARAKTERU, ZAGOSPODAROWANIA I STOSUNKÓW WODNYCH W ZLEWNI PRZEPUSTOWOŚĆ KORYTA CIEKU CIEKU OKREŚLONA ZOSTAŁA POPRAWNIE


Pobierz ppt "PRZYCZYNY ZNISZCZENIA BUDOWLI REGULACYJNYCH NA CIEKU W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY Wojciech Bartnik Andrzej Strużyński Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Inżynierii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google