Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁOW RUSZTOWYCH JAKO ELEMENT ICH MODERNIZACJI Slajd 1 ENTEX.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁOW RUSZTOWYCH JAKO ELEMENT ICH MODERNIZACJI Slajd 1 ENTEX."— Zapis prezentacji:

1 Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁOW RUSZTOWYCH JAKO ELEMENT ICH MODERNIZACJI Slajd 1 ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

2 ENTEX S.C Energia-Technika Slajd 2 1. Struktura zanieczyszczeń powierzchni ogrzewalnych. 2.Wybór skutecznego sposobu czyszczenia. 3.Wpływ sposobu czyszczenia na charakterystyki eksploatacyjne kotła. 4.Doświadczenia eksploatacyjne z instalacją mechanicznego czyszczenia powierzchni rur. 5.Zużycie energii napędowej instalacji mechanicznego czyszczenia pęczków rur. Zakres prezentacji XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

3 Slajd 3 6. Efektywność energetyczna różnych instalacji czyszczenia powierzchni rur. 7.Optymalizacja cyklu czyszczenia pęczków konwekcyjnych w kotle. 8.Aspekty eksploatacyjne i niezawodnościowe instalacji mechanicznego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów. Zakres prezentacji – c.d. ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

4 Slajd 4 Stosowane instalacje do czyszczenia powierzchni rur w kotłach rusztowych  instalacje mechanicznego czyszczenia konwekcyjnych pęczków kotła;  instalacje z parowymi zdmuchiwaczami popiołu;  instalacje usuwania popiołów za pomocą fali akustycznej; ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

5 Slajd 5 Stosowane instalacje do czyszczenia powierzchni rur w kotłach rusztowych – c.d.  śrutowanie powierzchni zewnętrznych rur;  dozowanie stosownych substancji chemicznych w procesie spalania w kotle. ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

6 Slajd 6 Struktura zanieczyszczeń powierzchni zewnętrznych rur Osady popiołowe mogą mieć strukturę: –sypką (osady niskotemperaturowe) powstające w końcowych powierzchniach ogrzewalnych kotła, –spieczoną (osady wyskototemperaturowe) powstające w strefie temperatury (750 – 850) o C. ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

7 Slajd 7 Wybór skutecznego sposobu czyszczenia powierzchni zewnętrznych rur –strumień pary z parowych zdmuchiwaczy powoduje erozję rur, zawilgocenie spalin i problemy z odpylaniem; –strumień powietrza z powietrznych zdmuchiwaczy zwiększa nadmiar powiewtrza, schładza spaliny i zmienia punkt rosy; –fala akustyczna emitowana przez pyłofony narusza stabilność obmurza i ścian kotła i wytwarza nadmierny niedopuszczalny hałas; –substancje chemiczne mają małą skuteczność i zmieniają charakterystyki przemian popiołu. ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

8 Slajd 8 System mechanicznego czyszczenia pęczków rur Firma ENTEX S.C. opracowała i wdrożyła oryginalną technologię czyszczenia mechanicznego za pomocą cyklicznych uderzeń w rury wężownic i strzepywania osadzonych pyłów. Metoda mechanicznego czyszczenia obijakami elektromagnety- cznymi OP-2 jest skuteczna i wyróżnia się niskim zużyciem energii elektrycznej do napędu. Główne zalety to -brak zakłóceń w eksploatacji kotła i zawilgocenia spalin i pyłów; -brak erozji i naprężeń rur (wywoływanych przez czynnik gazowy w parowych zdmuchiwaczach). ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

9 Slajd 9 Instalacja mechanicznego czyszczenia rur pracująca w trybie automatycznym Instalacja mechanicznego czyszczenia powierzchni ogrzewanych pęczków rur wykorzystuje zasadę uderzenia, tzn. odbijania osadów z rur wężownic. Podstawowym urządzeniem jest elektromagnetyczny obijak montowany na zewnątrz kotła. Jest przykręcony do konstrukcji wsporczej połączonej z konstrukcją nośną kotła, zarówno w kotłach z tradycyjnym obmurzem (stare rozwiązanie), jak też kotłach nowej generacji (z gazoszczelnymi ścianami wodnorurowymi). ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

10 Slajd 10 Instalacja mechanicznego czyszczenia rur w trybie automatycznym – c.d. Wewnątrz kotła jest stalowy ustrój grzebieniowy spinający wężownice i przytwierdzony obejmami dla zabezpieczenia przed wysunięciem z rur. Do grzebienia przymocowane jest cięgno przechodzące przez obmurze lub gazoszczelną ścianę na zewnątrz kotła i połączone z kowadłem. Trzpień udarowy obijaka elektromagnetycznego uderza okresowo w kowadło w cyklu zaprogramowanym w sterowniku urządzenia. Energia uderzenia przenoszona jest przez cięgno i grzebień do rur powodując ich wstrząsanie. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 ENTEX S.C Energia-Technika

11 Slajd 11 Urządzenie do mechanicznego czyszczenia rur OP-2 Rys. 1 Urządzenie do mechanicznego czyszczenia OP-2 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 ENTEX S.C Energia-Technika

12 Slajd 12 Konstrukcja grzebieniowa Rys. 2 Konstrukcja grzebieniowa – typ 1 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 ENTEX S.C Energia-Technika

13 Slajd 13 Konstrukcja grzebieniowa Rys. 3 Konstrukcja grzebieniowa – typ 2 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 ENTEX S.C Energia-Technika

14 Slajd 14 Konstrukcja grzebieniowa - góra i dół pęczków Rys. 4 Konstrukcja grzebieniowa w kotle OR 32 WSK XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 ENTEX S.C Energia-Technika

15 Slajd 15 Rys. 5 Obijaki mocowane do ściany szczelnej WRp46 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 ENTEX S.C Energia-Technika Przykład instalacji mechanicznego czyszczenia rur – WRp46 WPEC Legnica

16 Slajd 16 Przykład instalacji mechanicznego czyszczenia rur – wybrany obiekt Rys. 6 Kocioł OR-32 EC Zduńska Wola ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

17 Slajd 17 Przykład instalacji mechanicznego czyszczenia rur – wybrany obiekt Rys. 7 Obijaki OP2 w przegrzewaczu kotła OR 32 ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

18 Slajd 18 Przykład instalacji mechanicznego czyszczenia rur – obijak ze znacznikiem położenia trzpienia Rys. 8 Obijak OP2 ze znacznikiem położenia trzpienia bijącego ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

19 Slajd 19 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys. 9 Kocioł OR-32 Widok z tyłu koła na obijaki OP-2 (MESKO) ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

20 Slajd 20 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys. 10 Kocioł WR-25 Układ czyszczenia pęczków II-go ciągu za pomocą OP-2 ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

21 Slajd 21 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys. 11 Kocioł WR-25 EC Kielce ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

22 Slajd 22 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys. 12 Zamocowanie obijaka OP-2 do ściany szczelnej w kotle WR-25 ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

23 Slajd 23 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys. 13 Kocioł WP-70 Układ czyszczenia pęczków za pomocą OP-2 ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

24 Slajd 24 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys. 14 Kocioł OR-32 Cukrownia Ropczyce ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

25 Slajd 25 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys. 15 Kocioł WR-10 PEC Zamość ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

26 Slajd 26 Doświadczenia eksploatacyjne instalacji mechanicznego czyszczenia – OR-32 Rys. 26 Kocioł parowy OR 32 Kocioł o tradycyjnej konstrukcji, w którym zainstalowano instalację czyszczenia z OP-2 ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

27 Slajd 27 Zalety mechanicznego czyszczenia Zalety metody mechanicznego czyszczenia rur wężownic obijakami OP-2 firmy ENTEX S.C. 1. Brak zakłóceń w eksploatacji kotła. 2. Brak zawilgocenia spalin i pyłów. 3. Brak oddziaływania erozyjnego na powierzchni rur, 4. Brak dodatkowych naprężeń mechanicznych rur. Uwaga: Czynniki 2, 3 i 4 występują w różnym stopniu w zdmuchiwaczach parowych. ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

28 Slajd 28 Doświadczenia z eksploatacji instalacji mechanicznego czyszczenia – OR-32 Rys. 27 Kocioł O-32 Temperatura spalin wylotowych ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

29 Slajd 29 Zużycie energii. Koszt eksploatacji instalacji mechanicznego czyszczenia pęczków rur Efektywność instalacji mechanicznego czyszczenia rur pęczków konwekcyjnych określa suma kosztów: inwestycyjnych, montażu i kosztów eksploatacji (koszt zużytej energii do zasilania instalacji, koszt konserwacji, płace personelu obsługi). W analizie przeprowadzonej dla kotła OR-32 określono: — dobowe zużycie energii elektrycznej, — roczne zużycie energii elektrycznej, — dobowy koszt energii elektrycznej do zasilania urządzenia, — roczny koszt energii elektrycznej do zasilania urządzenia, — „ekwiwalentne zużycie węgla przez instalację czyszczenia”. ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

30 Slajd 30 Wskaźniki stosowane w analizie Dobowe zużycie energii Roczne zużycie energii Dobowy koszt energii do zasilania urządzenia Roczny koszt energii do zasilania urządzenia ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

31 Slajd 31 Założenia i dane eksploatacyjne – Tablica 1 6500hLiczba godzin pracy kotła 0,85-Współczynnik obciążenia kotła 0,88kWh/dDobowe zużycie energii elektrycznej 1/2hSekwencja pracy urządzenia: praca/postój 22sztukLiczba zainstalowanych obijaków w kotle 1,2kWZnamionowa moc elektryczna urządzenia 30cykli/hLiczba cykli 8,0h/dCzas pracy urządzenia 0,5sCzas poboru prądu (cykl pracy) WartośćJednostkaParametry eksploatacyjne i konstrukcyjne ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

32 Slajd 32 Założenia i dane eksploatacyjne –Tab. 1- (c.d.) 121,2zł/azł/aRoczny koszt energii zasilania urządzenia Cena zakupu energii elektrycznej 202,2kWh/aRoczne zużycie energii elektrycznej (6500) 0,389kg/dEkwiwalentne zużycie węgla 442,2kg/MWhJednostkowe zużycie węgla w elektrowni 0,44zł/dDobowy koszt energii zasilania urządzenia WartośćJednostkaParametry eksploatacyjne i konstrukcyjne 600zł/MWh ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

33 Slajd 33 Zużycie energii i koszt eksploatacji  Dobowe zużycie energii elektrycznej - 0,88 kWh/d  Roczne zużycie energii elektrycznej - 202 kWh/a  Dobowy koszt zasilania instalacji - 0,44 zł/d  Roczny koszt zasilania instalacji - 121,2 zł/a  Ekwiwalentne zużycie węgla - 0,389 kg/d Małe wartości wskaźników energochłonności przekonują do wyboru metody mechanicznego czyszczenia rur pęczków konwekcyjnych ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

34 Slajd 34 Zużycie energii napędowej różnych systemów czyszczenia rur Każda instalacja czyszczenia powierzchni rur kotłów parowych i wodnych wymaga zasilania energią układu technologicznego oraz systemów sterowania i regulacji. Zalety i/lub wady różnych instalacji czyszczenia można ocenić porównując odpowiednie wskaźniki eksploatacyjne, np.: - zużycie energii elektrycznej, - zużycie pary, - zużycie sprężonego powietrza. ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

35 Slajd 35 Dobowe zużycie energii w różnych instalacjach czyszczenia rur – Tab. 2 Zużycie energii i / lub medium napędowego Zdmuchiwacz parowy Instalacja mechanicznego czyszczenia pęczków rur z OP 2 Zużycie energii elektrycznej 1,1 kWh/d0,88 kWh/d Zużycie pary przegrzanej 10 Mg/d- ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

36 Slajd 36 Dodatkowe dobowe zużycie węgla w kotle OR-32 przez zdmuchiwacze parowe – Tab. 3 ParametrWartośćJednostka Zużycie dobowe pary w zdmuchiwaczu10000kg Ciśnienie pary w kotle4,0MPa Temperatura pary przegrzanej kotła450 oCoC Temperatura wody zasilającej kocioł105 oCoC Sprawność kotła83% Dodatkowe zużycie dobowe węgla w kotle1 686kg/d Dodatkowe miesięczne zużycie węgla w kotle Dodatkowe zużycie w kampanii cukrowniczej 52 532 157 586 kg/m kg/okres ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

37 Slajd 37 Dodatkowe zużycie dobowe węgla przez zdmuchiwacze parowe Porównując „dodatkowe dobowe zużycie węgla” przez zdmuchiwacze parowe z instalacją mechanicznego czyszczenia za pomocą obijaków elektromagnetycznych OP-2 uzyskuje się oszczędność węgla – ok. 1685 kg/d. „Dodatkowe miesięczne zużycie węgla” – ok. 52,5 g/mies. „Dodatkowe zużycie węgla” w czasie trwania kampanii cukrowniczej - 157,6 Mg/okres kampanii. Efekt dodatkowy: niższa temperatura spalin (wyższa sprawność konwersji energii chemicznej węgla). ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

38 Slajd 38 Optymalizacja cyklu czyszczenia pęczków konwekcyjnych - 1 Na częstotliwość pracy instalacji czyszczenia rur wpływają: -charakterystyka spalanego paliwa i własności fizykochemiczne substancji mineralnej paliwa, -konstrukcja kotła, konfiguracja pęczków i wymiary wężownic, -temperatura salin na wylocie, -prędkość spalin, -współczynnik nadmiaru powietrza. ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

39 Slajd 39 Optymalizacja cyklu czyszczenia pęczków konwekcyjnych - 2 W oparciu o doświadczenia zdobyte na 150 wdrożonych do eksploatacji instalacji mechanicznego czyszczenia pęczków, oraz obserwacje i analizy skuteczności działania instalacji opracowano optymalny cykl eksploatacyjny: - cykl pracy trwający 1 h z naprzemiennymi uderzeniami 50% obijaków przez 1 minutę, obejmujący 30 uderzeń każdego z obijaków (podczas 1 godziny); - cykl postoju trwający 2 h. ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

40 Slajd 40 Aspekt niezawodności instalacji mechanicznego czyszczenia rur W zastosowanych w modernizowanych i nowych kotłach rusztowych instalacjach czyszczenia pęczków rur dokonano oceny poziomu niezawodności. Wynik oceny: wysoki poziom. Nie stwierdzano uszkodzeń układu mechanicznego obijaków jak też elektronicznych i elektrycznych układów sterowania i automatyki pracy. Niskie koszty eksploatacji oraz wysoka skuteczność czyszczenia powierzchni zapewniają uzyskanie wysokiej sprawności eksploatacyjnej kotłów. ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013

41 Slajd 41 Podsumowanie ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 W modernizowanych i nowych kotłach rusztowych niezbędne jest zastosowanie skutecznej instalacji czyszczenia powierzchni ogrzewalnych. O wyborze rodzaju instalacji decydują: warunki techniczne, rodzaj kotła, nakłady inwestycyjne, preferencje użytkownika i doświadczenia projektanta. Wyniki analiz i eksperymentów pokazują, że instalacja mechanicznego czyszczenia pęczków rur za pomocą obijaków elektromagnetycznych jest skuteczna, funkcjonalna, łatwa w montażu i oszczędna energetycznie.

42 Slajd 42 DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONĄ UWAGĘ ENTEX S.C Energia-Technika XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013


Pobierz ppt "Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁOW RUSZTOWYCH JAKO ELEMENT ICH MODERNIZACJI Slajd 1 ENTEX."

Podobne prezentacje


Reklamy Google