Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ"— Zapis prezentacji:

1 Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ
ENTEX S.C Energia-Technika SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁOW RUSZTOWYCH JAKO ELEMENT ICH MODERNIZACJI Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 1

2 ENTEX S.C Energia-Technika
Zakres prezentacji 1. Struktura zanieczyszczeń powierzchni ogrzewalnych. Wybór skutecznego sposobu czyszczenia. Wpływ sposobu czyszczenia na charakterystyki eksploatacyjne kotła. Doświadczenia eksploatacyjne z instalacją mechanicznego czyszczenia powierzchni rur. Zużycie energii napędowej instalacji mechanicznego czyszczenia pęczków rur. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 2

3 Zakres prezentacji – c.d.
ENTEX S.C Energia-Technika Zakres prezentacji – c.d. 6. Efektywność energetyczna różnych instalacji czyszczenia powierzchni rur. Optymalizacja cyklu czyszczenia pęczków konwekcyjnych w kotle. Aspekty eksploatacyjne i niezawodnościowe instalacji mechanicznego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 3

4 ENTEX S.C Energia-Technika
Stosowane instalacje do czyszczenia powierzchni rur w kotłach rusztowych instalacje mechanicznego czyszczenia konwekcyjnych pęczków kotła; instalacje z parowymi zdmuchiwaczami popiołu; instalacje usuwania popiołów za pomocą fali akustycznej; XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 4

5 ENTEX S.C Energia-Technika
Stosowane instalacje do czyszczenia powierzchni rur w kotłach rusztowych – c.d. śrutowanie powierzchni zewnętrznych rur; dozowanie stosownych substancji chemicznych w procesie spalania w kotle. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 5

6 Struktura zanieczyszczeń powierzchni zewnętrznych rur
ENTEX S.C Energia-Technika Struktura zanieczyszczeń powierzchni zewnętrznych rur Osady popiołowe mogą mieć strukturę: sypką (osady niskotemperaturowe) powstające w końcowych powierzchniach ogrzewalnych kotła, spieczoną (osady wyskototemperaturowe) powstające w strefie temperatury (750 – 850) oC. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 6

7 Wybór skutecznego sposobu czyszczenia powierzchni zewnętrznych rur
ENTEX S.C Energia-Technika Wybór skutecznego sposobu czyszczenia powierzchni zewnętrznych rur strumień pary z parowych zdmuchiwaczy powoduje erozję rur, zawilgocenie spalin i problemy z odpylaniem; strumień powietrza z powietrznych zdmuchiwaczy zwiększa nadmiar powiewtrza, schładza spaliny i zmienia punkt rosy; fala akustyczna emitowana przez pyłofony narusza stabilność obmurza i ścian kotła i wytwarza nadmierny niedopuszczalny hałas; substancje chemiczne mają małą skuteczność i zmieniają charakterystyki przemian popiołu. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 7

8 System mechanicznego czyszczenia pęczków rur
ENTEX S.C Energia-Technika System mechanicznego czyszczenia pęczków rur Firma ENTEX S.C. opracowała i wdrożyła oryginalną technologię czyszczenia mechanicznego za pomocą cyklicznych uderzeń w rury wężownic i strzepywania osadzonych pyłów. Metoda mechanicznego czyszczenia obijakami elektromagnety-cznymi OP-2 jest skuteczna i wyróżnia się niskim zużyciem energii elektrycznej do napędu. Główne zalety to brak zakłóceń w eksploatacji kotła i zawilgocenia spalin i pyłów; brak erozji i naprężeń rur (wywoływanych przez czynnik gazowy w parowych zdmuchiwaczach) . XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 8

9 ENTEX S.C Energia-Technika
Instalacja mechanicznego czyszczenia rur pracująca w trybie automatycznym Instalacja mechanicznego czyszczenia powierzchni ogrzewanych pęczków rur wykorzystuje zasadę uderzenia, tzn. odbijania osadów z rur wężownic. Podstawowym urządzeniem jest elektromagnetyczny obijak montowany na zewnątrz kotła. Jest przykręcony do konstrukcji wsporczej połączonej z konstrukcją nośną kotła, zarówno w kotłach z tradycyjnym obmurzem (stare rozwiązanie), jak też kotłach nowej generacji (z gazoszczelnymi ścianami wodnorurowymi). XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 9

10 Instalacja mechanicznego czyszczenia rur w trybie automatycznym – c.d.
ENTEX S.C Energia-Technika Instalacja mechanicznego czyszczenia rur w trybie automatycznym – c.d. Wewnątrz kotła jest stalowy ustrój grzebieniowy spinający wężownice i przytwierdzony obejmami dla zabezpieczenia przed wysunięciem z rur. Do grzebienia przymocowane jest cięgno przechodzące przez obmurze lub gazoszczelną ścianę na zewnątrz kotła i połączone z kowadłem. Trzpień udarowy obijaka elektromagnetycznego uderza okresowo w kowadło w cyklu zaprogramowanym w sterowniku urządzenia. Energia uderzenia przenoszona jest przez cięgno i grzebień do rur powodując ich wstrząsanie. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 10

11 Urządzenie do mechanicznego czyszczenia rur OP-2
ENTEX S.C Energia-Technika Urządzenie do mechanicznego czyszczenia rur OP-2 Rys. 1 Urządzenie do mechanicznego czyszczenia OP-2 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 11

12 Konstrukcja grzebieniowa
ENTEX S.C Energia-Technika Konstrukcja grzebieniowa Rys. 2 Konstrukcja grzebieniowa – typ 1 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 12

13 Konstrukcja grzebieniowa
ENTEX S.C Energia-Technika Konstrukcja grzebieniowa Rys. 3 Konstrukcja grzebieniowa – typ 2 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 13

14 Konstrukcja grzebieniowa - góra i dół pęczków
ENTEX S.C Energia-Technika Konstrukcja grzebieniowa - góra i dół pęczków Rys. 4 Konstrukcja grzebieniowa w kotle OR 32 WSK XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 14

15 Przykład instalacji mechanicznego czyszczenia rur – WRp46 WPEC Legnica
ENTEX S.C Energia-Technika Przykład instalacji mechanicznego czyszczenia rur – WRp46 WPEC Legnica Rys. 5 Obijaki mocowane do ściany szczelnej WRp46 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 15

16 Przykład instalacji mechanicznego czyszczenia rur – wybrany obiekt
ENTEX S.C Energia-Technika Przykład instalacji mechanicznego czyszczenia rur – wybrany obiekt Rys. 6 Kocioł OR-32 EC Zduńska Wola XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 16

17 Przykład instalacji mechanicznego czyszczenia rur – wybrany obiekt
ENTEX S.C Energia-Technika Przykład instalacji mechanicznego czyszczenia rur – wybrany obiekt Rys. 7 Obijaki OP2 w przegrzewaczu kotła OR 32 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 17

18 ENTEX S.C Energia-Technika
Przykład instalacji mechanicznego czyszczenia rur – obijak ze znacznikiem położenia trzpienia Rys. 8 Obijak OP2 ze znacznikiem położenia trzpienia bijącego XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 18

19 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys. 9 Kocioł OR-32 Widok z tyłu koła na obijaki OP-2 (MESKO) XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 19

20 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys Kocioł WR-25 Układ czyszczenia pęczków II-go ciągu za pomocą OP-2 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 20

21 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys Kocioł WR-25 EC Kielce XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 21

22 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys. 12 Zamocowanie obijaka OP-2 do ściany szczelnej w kotle WR-25 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 22

23 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys Kocioł WP-70 Układ czyszczenia pęczków za pomocą OP-2 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 23

24 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys. 14 Kocioł OR-32 Cukrownia Ropczyce XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 24

25 Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt
ENTEX S.C Energia-Technika Przykłady instalacji mechanicznego czyszczenia rur - wybrany obiekt Rys. 15 Kocioł WR-10 PEC Zamość XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 25

26 ENTEX S.C Energia-Technika
Doświadczenia eksploatacyjne instalacji mechanicznego czyszczenia – OR-32 Rys Kocioł parowy OR 32 Kocioł o tradycyjnej konstrukcji, w którym zainstalowano instalację czyszczenia z OP-2 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 26

27 Zalety mechanicznego czyszczenia
ENTEX S.C Energia-Technika Zalety mechanicznego czyszczenia Zalety metody mechanicznego czyszczenia rur wężownic obijakami OP-2 firmy ENTEX S.C. Brak zakłóceń w eksploatacji kotła. Brak zawilgocenia spalin i pyłów. Brak oddziaływania erozyjnego na powierzchni rur, Brak dodatkowych naprężeń mechanicznych rur. Uwaga: Czynniki 2, 3 i 4 występują w różnym stopniu w zdmuchiwaczach parowych. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 27

28 ENTEX S.C Energia-Technika
Doświadczenia z eksploatacji instalacji mechanicznego czyszczenia – OR-32 Rys. 27 Kocioł O-32 Temperatura spalin wylotowych XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 28

29 ENTEX S.C Energia-Technika
Zużycie energii. Koszt eksploatacji instalacji mechanicznego czyszczenia pęczków rur Efektywność instalacji mechanicznego czyszczenia rur pęczków konwekcyjnych określa suma kosztów: inwestycyjnych, montażu i kosztów eksploatacji (koszt zużytej energii do zasilania instalacji, koszt konserwacji, płace personelu obsługi). W analizie przeprowadzonej dla kotła OR-32 określono: dobowe zużycie energii elektrycznej, roczne zużycie energii elektrycznej, dobowy koszt energii elektrycznej do zasilania urządzenia, roczny koszt energii elektrycznej do zasilania urządzenia, „ekwiwalentne zużycie węgla przez instalację czyszczenia”. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 29

30 Wskaźniki stosowane w analizie
ENTEX S.C Energia-Technika Wskaźniki stosowane w analizie Dobowe zużycie energii Roczne zużycie energii Dobowy koszt energii do zasilania urządzenia Roczny koszt energii do zasilania urządzenia XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 30

31 Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne
ENTEX S.C Energia-Technika Założenia i dane eksploatacyjne – Tablica 1 6500 h Liczba godzin pracy kotła 0,85 - Współczynnik obciążenia kotła 0,88 kWh/d Dobowe zużycie energii elektrycznej 1/2 Sekwencja pracy urządzenia: praca/postój 22 sztuk Liczba zainstalowanych obijaków w kotle 1,2 kW Znamionowa moc elektryczna urządzenia 30 cykli/h Liczba cykli 8,0 h/d Czas pracy urządzenia 0,5 s Czas poboru prądu (cykl pracy) Wartość Jednostka Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 31

32 Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne
ENTEX S.C Energia-Technika Założenia i dane eksploatacyjne –Tab. 1- (c.d.) 600 zł/MWh Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne Jednostka Wartość Roczne zużycie energii elektrycznej (6500) kWh/a 202,2 Cena zakupu energii elektrycznej Dobowy koszt energii zasilania urządzenia zł/d 0,44 Roczny koszt energii zasilania urządzenia zł/a 121,2 Jednostkowe zużycie węgla w elektrowni kg/MWh 442,2 Ekwiwalentne zużycie węgla kg/d 0,389 XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 32

33 Zużycie energii i koszt eksploatacji
ENTEX S.C Energia-Technika Zużycie energii i koszt eksploatacji Dobowe zużycie energii elektrycznej ,88 kWh/d Roczne zużycie energii elektrycznej kWh/a Dobowy koszt zasilania instalacji , zł/d Roczny koszt zasilania instalacji ,2 zł/a Ekwiwalentne zużycie węgla ,389 kg/d Małe wartości wskaźników energochłonności przekonują do wyboru metody mechanicznego czyszczenia rur pęczków konwekcyjnych XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 33

34 Zużycie energii napędowej różnych systemów czyszczenia rur
ENTEX S.C Energia-Technika Zużycie energii napędowej różnych systemów czyszczenia rur Każda instalacja czyszczenia powierzchni rur kotłów parowych i wodnych wymaga zasilania energią układu technologicznego oraz systemów sterowania i regulacji. Zalety i/lub wady różnych instalacji czyszczenia można ocenić porównując odpowiednie wskaźniki eksploatacyjne, np.: zużycie energii elektrycznej, zużycie pary, zużycie sprężonego powietrza. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 34

35 Instalacja mechanicznego czyszczenia pęczków rur z OP 2
ENTEX S.C Energia-Technika Dobowe zużycie energii w różnych instalacjach czyszczenia rur – Tab. 2 Zużycie energii i / lub medium napędowego Zdmuchiwacz parowy Instalacja mechanicznego czyszczenia pęczków rur z OP 2 Zużycie energii elektrycznej 1,1 kWh/d 0,88 kWh/d Zużycie pary przegrzanej 10 Mg/d - XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 35

36 ENTEX S.C Energia-Technika
Dodatkowe dobowe zużycie węgla w kotle OR-32 przez zdmuchiwacze parowe – Tab. 3 Parametr Wartość Jednostka Zużycie dobowe pary w zdmuchiwaczu 10000 kg Ciśnienie pary w kotle 4,0 MPa Temperatura pary przegrzanej kotła 450 oC Temperatura wody zasilającej kocioł 105 Sprawność kotła 83 % Dodatkowe zużycie dobowe węgla w kotle 1 686 kg/d Dodatkowe miesięczne zużycie węgla w kotle Dodatkowe zużycie w kampanii cukrowniczej 52 532 kg/m kg/okres XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 36

37 Dodatkowe zużycie dobowe węgla przez zdmuchiwacze parowe
ENTEX S.C Energia-Technika Dodatkowe zużycie dobowe węgla przez zdmuchiwacze parowe Porównując „dodatkowe dobowe zużycie węgla” przez zdmuchiwacze parowe z instalacją mechanicznego czyszczenia za pomocą obijaków elektromagnetycznych OP-2 uzyskuje się oszczędność węgla – ok kg/d. „Dodatkowe miesięczne zużycie węgla” – ok. 52,5 g/mies. „Dodatkowe zużycie węgla” w czasie trwania kampanii cukrowniczej - 157,6 Mg/okres kampanii. Efekt dodatkowy: niższa temperatura spalin (wyższa sprawność konwersji energii chemicznej węgla). XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 37

38 Optymalizacja cyklu czyszczenia pęczków konwekcyjnych - 1
ENTEX S.C Energia-Technika Optymalizacja cyklu czyszczenia pęczków konwekcyjnych - 1 Na częstotliwość pracy instalacji czyszczenia rur wpływają: charakterystyka spalanego paliwa i własności fizykochemiczne substancji mineralnej paliwa, konstrukcja kotła, konfiguracja pęczków i wymiary wężownic, temperatura salin na wylocie, prędkość spalin, współczynnik nadmiaru powietrza. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 38

39 Optymalizacja cyklu czyszczenia pęczków konwekcyjnych - 2
ENTEX S.C Energia-Technika Optymalizacja cyklu czyszczenia pęczków konwekcyjnych - 2 W oparciu o doświadczenia zdobyte na 150 wdrożonych do eksploatacji instalacji mechanicznego czyszczenia pęczków, oraz obserwacje i analizy skuteczności działania instalacji opracowano optymalny cykl eksploatacyjny: - cykl pracy trwający 1 h z naprzemiennymi uderzeniami 50% obijaków przez 1 minutę, obejmujący 30 uderzeń każdego z obijaków (podczas 1 godziny); - cykl postoju trwający 2 h. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 39

40 Aspekt niezawodności instalacji mechanicznego czyszczenia rur
ENTEX S.C Energia-Technika Aspekt niezawodności instalacji mechanicznego czyszczenia rur W zastosowanych w modernizowanych i nowych kotłach rusztowych instalacjach czyszczenia pęczków rur dokonano oceny poziomu niezawodności. Wynik oceny: wysoki poziom. Nie stwierdzano uszkodzeń układu mechanicznego obijaków jak też elektronicznych i elektrycznych układów sterowania i automatyki pracy. Niskie koszty eksploatacji oraz wysoka skuteczność czyszczenia powierzchni zapewniają uzyskanie wysokiej sprawności eksploatacyjnej kotłów. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 40

41 ENTEX S.C Energia-Technika
Podsumowanie W modernizowanych i nowych kotłach rusztowych niezbędne jest zastosowanie skutecznej instalacji czyszczenia powierzchni ogrzewalnych. O wyborze rodzaju instalacji decydują: warunki techniczne, rodzaj kotła, nakłady inwestycyjne, preferencje użytkownika i doświadczenia projektanta. Wyniki analiz i eksperymentów pokazują, że instalacja mechanicznego czyszczenia pęczków rur za pomocą obijaków elektromagnetycznych jest skuteczna, funkcjonalna, łatwa w montażu i oszczędna energetycznie. XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 41

42 DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONĄ UWAGĘ
ENTEX S.C Energia-Technika DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONĄ UWAGĘ XII Konferencja n-t: „MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH” Szczyrk-OTS Zagroń, 23 – 25 października 2013 Slajd 42


Pobierz ppt "Kazimierz JANIK Ireneusz JANIK Zbigniew RATAJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google