Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Mam zawód - mam pracę w regionie„ Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Zbigniew.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Mam zawód - mam pracę w regionie„ Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Zbigniew."— Zapis prezentacji:

1 „ Mam zawód - mam pracę w regionie„ Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego

2 W SKŁAD WCHODZĄ DOTYCHCZASOWE PLACÓWKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku Uchwałą Rady Miasta Sosnowca

3 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Powołanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego umożliwia: Kształcenie w szkołach dla młodzieży i dorosłych Prowadzenie kursów z zakresu poszczególnych kwalifikacji zawodowych Przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowych Realizację zadań z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego Współpracę z pracodawcami i organizacjami pracodawców Realizację twardych i miękkich projektów Unijnych

4 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie", to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego w okresie 01.04.2011 - 31.08.2014

5 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Zaplanowane działania w projekcie to: udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego; zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii; zajęcia dodatkowe m.in. z j. angielskiego, projektowanie stron www, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych; platforma e-learningowa;

6 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Zaplanowane działania w Projekcie to: kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych; praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej; wizyty studyjne u pracodawców; zakup materiałów dydaktycznych; doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

7 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Od września 2012 do projektu przystąpiło: 387 uczniów uczących się w szkołach CKZiU

8 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Grupowe doradztwo zawodowe: przygotowanie uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy, -207 uczestników w I edycji -180 uczestników w II edycji

9 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Indywidualne doradztwo zawodowe: Ustalanie własnej ścieżki kariery zawodowej: -167 uczestników w I edycji -91 uczestników w II edycji

10 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: zajęcia wyrównawcze i dodatkowe m.in. z matematyki, fizyki, rysunku technicznego, chemii służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz nabywaniu nowych umiejętności: -57 uczestników w I edycji -19 uczestników w II edycji

11 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: kursy, w tym kursy certyfikowane, - kurs PhotoShop - 9 uczniów - kurs Auto CAD - 31 uczniów - kurs IntelliCAD - 12 uczniów - kurs kosztorysowania Norma Pro – 10 uczniów -kurs Corel Draw - 12 uczniów

12 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: kursy, w tym kursy certyfikowane, - kurs SEP – 15 uczniów - kurs programowania PLC – 19 uczniów - kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – 31 uczniów

13 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: - kursy, w tym kursy certyfikowane, - kurs operatora koparko – ładowarki – 19 uczniów - kurs operatora wózków jezdniowych – 105 uczniów - kurs prawa jazdy kategorii B – 114 uczniów

14 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: - kursy, w tym kursy certyfikowane, - obsługa kasy fiskalnej – 18 uczniów - kurs baristy – 3 uczniów - kurs przygotowywania potraw kuchni japońskiej – 2 uczniów

15 Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: -kursy na platformie e-learningowej – 258 uczniów -praktyki i staże zawodowe u pracodawców – 146 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

16 Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów: -wizyty studyjne u pracodawców – 258 uczniów odwiedziło m.in.: - Fiat Auto Poland, -MPL Katowice – Pyrzowice, -Hotel Belweder w Ustroniu -Firma Ogrodnicza Kapias – Goczałkowice -Bank Pekao S.A. -Firma Roca w Gliwicach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

17 Zakup materiałów dydaktycznych na łączną kwotę 57.945,73 zł Przeznaczono między innymi na zakup: - programów komputerowych i multimedialnych, -podręczników, poradników i norm branżowych, -sprzętu laboratoryjnego. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

18 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: -pracownia urządzeń mechatronicznych doposażona na kwotę 21.661,86zł -pracownia techniczna doposażona na kwotę 15.048,51zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

19 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: -pracownia technologii doposażona na kwotę 6.557,42zł -pracownia mechaniki samochodowej doposażona na kwotę 15.860,06zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

20 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: -laboratorium logistyczno – spedycyjne – 16 jednostek komputerowych, laptop doposażona na kwotę 24.206,40zł -laboratorium magazynowe – 10 jednostek komputerowych z monitorami, laptop doposażona na kwotę 18.585,30zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

21 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: -pracownia badań laboratoryjnych - tablica interaktywna, rzutnik multimedialny doposażona na kwotę 11.266,45 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

22 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: -pracownia technik architektury krajobrazu doposażona na kwotę 51.468 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

23 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: -pracownia firmy spedycyjnej doposażona na kwotę 28.255,87 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

24 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: -pracownia elektrotechniki i elektroniki doposażona na kwotę 1992,60 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

25 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: -laboratorium ruchu kolejowego doposażone na kwotę 7 194,45 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

26 Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu: -pracownia lotniczych zespołów napędowych 21 779,60 zł Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

27 Efekty projektu: Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności zajęć związanych z planowaniem ścieżki rozwoju zawodowego; Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, staży, praktyk i kursów certyfikowanych; Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych; Poprawa kontaktu uczeń – szkoła - pracodawca; Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego.

28 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Udział uczniów CKZiU w projekcie „Mam zawód mam pracę w regionie” umożliwił im zdobycie umiejętności planowania swojej ścieżki edukacyjno – zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie.

29  Konferencja „Zawodowcy potrzebni od zaraz. Szkolnictwo zawodowe, a potrzeby rynku pracy".9.10.2013 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

30  Kształcenie zawodowe z perspektywy szkół zawodowych - oczekiwania wobec pracodawców.

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„ Mam zawód - mam pracę w regionie„ Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Zbigniew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google