Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego projekt KONSERWATOR jest potrzebny? Tendencje na małopolskim rynku pracy Kraków, grudzień 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego projekt KONSERWATOR jest potrzebny? Tendencje na małopolskim rynku pracy Kraków, grudzień 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego projekt KONSERWATOR jest potrzebny? Tendencje na małopolskim rynku pracy Kraków, grudzień 2011 r.

2 Bezrobocie w Małopolsce

3

4 Stopa bezrobocia w powiatach stan na r.

5 WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA WIEK DEZAKTYWIZACJI ZAWODOWEJ STOPA BEZROBOCIA NA EUROPEJSKIM, POLSKIM, MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY ŚREDNI 52,3% DLA ,1% ŚREDNI 50,4% DLA ,9% ŚREDNI 50,0% DLA ,9% ŚREDNI 57,6% DLA ,2% ŚREDNI 55,1 % DLA ,8% ŚREDNI 54,3% DLA ,6% ŚREDNI – 61 LATŚREDNI – LATAŚREDNI – 54 LATA 6,0%6,4%6,2% Osoby w wieku 50+

6 Osoby w wieku 50+ w Małopolsce

7

8 Osoby bez doświadczenia zawodowego w Małopolsce

9 WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA STOPA BEZROBOCIA NA EUROPEJSKIM, POLSKIM, MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY ŚREDNI 52,3% DLA ,0% ŚREDNI 50,4% DLA ,3% ŚREDNI 50,0% DLA ,1% ŚREDNI 57,6% DLA % ŚREDNI 55,1 % DLA ,5% ŚREDNI 54,3% DLA ,2% ŚREDNI 9,6% DLA ,9% Osoby w wieku do 25 r. ż. ŚREDNI 9,6% DLA ,7% ŚREDNI 9,1% DLA ,5%

10 Osoby w wieku do 25 r. ż. w Małopolsce

11 Osoby bez kwalifikacji w Małopolsce osoby bez kwalifikacji (w %)

12 Osoby niepełnosprawne ODSETEK W LUDNOŚCI OGÓŁEM 10%10,7%18% WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA STOPA BEZROBOCIA ŚREDNIDLA ON 50,7% 56,0% 9,5% 14,8% 17,2% 13,7% Dane na poziomie kraju wg stanu na r.

13 Osoby niepełnosprawne w Małopolsce

14

15 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. Art. 7. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.): Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

16 Odsetek korzystających z pomocy społecznej w powiatach Małopolski Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dlaczego projekt KONSERWATOR jest potrzebny? Tendencje na małopolskim rynku pracy Kraków, grudzień 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google