Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trzy kręgi kulturowe: Bizancjum, Arabowie i Państwo Franków II LO PR Opracowała Helena Tomaszewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trzy kręgi kulturowe: Bizancjum, Arabowie i Państwo Franków II LO PR Opracowała Helena Tomaszewska."— Zapis prezentacji:

1 Trzy kręgi kulturowe: Bizancjum, Arabowie i Państwo Franków II LO PR Opracowała Helena Tomaszewska

2 CESARSTWO BIZANTYJSKIE

3 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego W Cesarstwie korzystano z dorobku cesarstwa rzymskiego. Zmiany w kulturze były związane z porzuceniem pogaństwa i przyjęciem chrześcijaństwa. W 529 r. Justynian I Wielki nakazał zamknięcie Akademii Platońskiej, skonfiskował jej majątek i zakazał filozofom nauczania. Językiem urzędowym i potocznym stała się greka, która dość szybko wyparła łacinę. Greka była: językiem literatury, spisywano w niej dokumenty, spisywano w niej dzieła filozoficzne i naukowe, posługiwano się nią w życiu publicznym, językiem ludzi wykształconych. Historiografia Prokopiusz z Cezarei – był najwybitniejszym bizantyjskim historykiem. Napisał „Historię wojen” i „Historię sekretną”. W „Historii wojen” opisał kampanie wojenne Belizariusza, wodza Justyniana I Wielkiego, w których uczestniczył. W „Historii sekretnej” opisał zbrodnie, afery i intrygi na dworze Justyniana i cesarzowej Teodory.

4 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Cechy sztuki bizantyjskiej Sztuka bizantyjska nawiązywała do antyku. Rozwijały się malarstwo ścienne i mozaika. W malarstwie i technice mozaikowej wykorzystywano motywy oraz symbolikę znane ze sztuki pogańskiej, za pomocą których wyrażano treści chrześcijańskie. Powstało i rozwijało się malarstwo ikon. W Bizancjum zaczęto oddawać cześć religijną ikonom. Ikona – malowidło na desce. Obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyjskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Zmalało zainteresowanie rzeźbą figuralną kojarzoną z pogaństwem. W Cesarstwie Bizantyjskim rzeźba figuralna pełniła funkcję marginalną. Była związana z ideologią chrześcijańską oraz cesarską, podporządkowana była bowiem władcy.

5 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Mozaika przedstawiająca orszak Justyniana I Wielkiego. Rawenna

6 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Mozaika przedstawiająca cesarzową Teodorę. Rawenna

7 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Mozaika z Hagia Sophia w Bizancjum (obecnie Istambuł)

8 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Mozaiki z Hagia Sophia w Bizancjum. Zwróć uwagę na złocenia

9 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Zachowane mozaiki z Wielkiego Pałacu w Bizancjum

10 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Chrystus Pantokrator, ikona z klasztoru św. Katarzyny na górze Synaj, VI-VII wiek Matka Boska z dzieciątkiem – ikona Czarnej Madonny z Częstochowy

11 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Cechy architektury bizantyjskiej Łączenie rozwiązań rzymskich z wczesnochrześcijańskimi i orientalnymi, zwłaszcza perskimi. Budynki ozdabiano Budowle na planie krzyża greckiego wpisanego w kwadrat. Początkowo na przecięciu naw budowano jedna kopułę. Później budowle zwieńczone 5 kopułami i 3 apsydami. Kopuła opiera się na pendetywach (żaglach ), które przenoszą ciężar kopuły na cztery filary. Pendetyw – sklepienie o kształcie trójkąta sferycznego. rzeźbamimozaikamifreskamimarmurowymi okładzinami Budowle o charakterze sakralnym (świątynie) i publicznym (pałace, akwedukty, hipodromy, cysterny na wodę) Liczne okna nadawały budynkom lekkości Kapitele kolumn ozdabiano liśćmi akantu, plecionkami, motywami figuralnymi ptaków i zwierząt

12 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Hagia Sophia – kościół Mądrości Bożej – Plan Hagia Sophia – współcześnie meczet Istambuł kopułaokna

13 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Hagia Sophia – Istambuł Pendetyw

14 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Kościół Hagia Eirene (Kościół Pokoju Bożego) – Plan Hagia Eirene – współcześnie Istambuł

15 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Hagia Eirene – wnętrze. Kościół San Vitale – Rawenna kopuła okna pendektyw

16 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Cysterna na wodę w Istambule – 224 marmurowe kolumny podtrzymują strop. Może pomieścić 40 000 m3 wody filary cegła

17 Kultura Cesarstwa Bizantyjskiego Głowa Meduzy – kapitel kolumny Kolumna z odwróconym kapitelem. Cysterna w Bizancjum Kapitel z kościoła San Vitale Rawenna

18 PAŃSTWO ARABÓW

19 Kultura arabska Cywilizacja islamu Arabowie nie niszczyli zdobytych krajów Troszczyli się o rozwój rolnictwa – upowszechniali techniki irygacyjne i zachęcali do uprawy nowych roślin. Wprowadzili własny system monetarny. Zachowali gospodarkę pieniężną. Rozwijali handel i rzemiosło. Tworzyli wiele towarów luksusowych – adamaszek, broń, naczynia ze szkła, papier. Sprowadzali porcelanę, jedwab z Chin, przyprawy i pachnidła ze Wschodu. Handlowali niewolnikami – duże znaczenie. Przejęli i rozwijali osiągnięcia dawnych cywilizacji – bizantyjskiej, greckiej, rzymskiej, perskiej, hinduskiej, chińskiej. Przy meczetach powstawały szkoły i biblioteki, w których tłumaczono i kopiowano dzieła starożytne. Rozwinęła się astronomia, matematyka (algebra) i geografia. Przejęli od Hindusów cyfry od 1 do 9 i dodali 0.

20 Kultura arabska Cechy architektury arabskiej Budulec – kamień, później cegła ze stiukiem Sklepienia kolebkowe z kamienia lub cegły Stosowano łuk podkowiasty - lekko spłaszczony, lub wydłużony Liczne arkadowe dziedzińce Dekoracja fasad i wnętrz za pomocą: arabesek – motywów roślinnych (wici roślinne, stylizowane liscie) geometrycznych i powtarzalnych elementów, dekoracyjnych napisów np. cytatów z Koranu. Bogato dekorowane elewacje Mozaiki z płytek fajansowych o jaskrawych, nasyconych barwach. Nie przedstawiano zwierząt ani postaci ludzi. użycie monumentalnych form, takich jak wielkie kopuły, wysokie minarety i duże dziedzińce, ma sprawiać wrażenie siły i potęgi.

21 Kultura arabska Świątynia muzułmańska ( meczet ) – cechy 2. Minarety – wieże, z których wzywa się wiernych do modlitwy 3. Dziedziniec ze studnią do ablucji 4. Wokół dziedzińca krużganek chroniący przed słońcem 5. Wielka sala modłów 1. Świątynia zwieńczona kopułą 6. Wewnątrz świątyni mihrab – ozdobna nisza wskazująca kierunek Mekki Błękitny Meczet – Istambuł 4. 3. 2. 1.

22 Kultura arabska http://www.mojewycieczki.org/jerozolima/wzgorze-swiatynne.html Meczet Omara na Skale. Wzgórze Świątynne. Jerozolima

23 Kultura arabska Meczet Błękitny. Istambuł Meczet w Samarra w Iraku Minarety

24 Kultura arabska Mihrab. Hagia Sophia IstambułMihrab. Kordoba. Hiszpania

25 Kultura arabska Wielka sala modlitewna. Wnętrze meczetu Al-Aksa w Jerozolimie Wnętrze meczetu Al-Masdżid an-Nabawi w Medynie

26 Kultura arabska http://www.mojewycieczki.org/jerozolima/wzgorze-swiatynne.html Mozaiki fajansowe. Meczet Omara na Skale. Wzgórze Świątynne. Jerozolima Ozdobny napis Wzory geometryczne

27 Kultura arabska Mozaika w Hagia Sophia. Arabeska

28 Kultura arabska Jeden z witraży w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie. Zwróć uwagę na motyw kwiatowy i napis.

29 Kultura arabska Zdobienia – arabeski, wzory geometryczne, napisy islamskie,

30 Kultura arabska Grenada, pałac Alhambra. Dziedziniec z fontanną lwów.

31 Kultura arabska Grenada, pałac Alhambra. Dziedziniec z fontanną lwów. Zwróć uwagę na ażurowe zdobienia arkad.

32 PAŃSTWO FRANKÓW

33 Kultura karolińska Cechy kultury karolińskiej Miała charakter elitarny i była związana z dworem królewskim i Kościołem Odwoływała się do kultury późnego antyku, z której czerpała wzory. Sztuka była zdominowana przez tematykę religijną. Nabrała charakteru państwowego – miała silne podłoże ideologiczno - polityczne. Jej celem było umocnienie władzy królewskiej i szerzenie wiary.

34 Kultura karolińska Renesans karoliński Rozwijało się iluminatorstwo – księgi ozdabiano miniaturami, oprawy inkrustowano złotem, kością słoniową, szlachetnymi kamieniami. Bardzo wysoki poziom osiągnęło rzemiosło artystyczne. Przy pałacu w Akwizgranie powstała odlewnia brązu. Tworzono wspaniale dzieła sztuki jubilerskiej – kunsztownie zdobione krzyże, relikwiarze, kielichy, przedmioty liturgiczne Renesans karoliński – rozkwit literatury, sztuki oraz ponowne zainteresowanie spuścizną antyku, w latach panowania Karola Wielkiego. Był możliwy dzięki mecenatowi Karola Wielkiego i Kościoła. Malarstwo książkowe cechowało nawiązanie do antyku – sceny i postaci były przedstawiane naturalistycznie. W klasztorach powstały skryptoria, w których skrybowie przepisywali księgi (kopiowali je i ozdabiali)

35 Kultura karolińska Skryba kopiujący księgę.Iluminowana strona kapitularza z Lorsch

36 Kultura karolińska Biblia Viviana – miniatury przedstawiają sceny z życia św. Hieronima Iluminowany manuskrypt Iluminacja – średniowieczne zdobienie ksiąg.

37 Kultura karolińska Renesans karoliński Ujednolicono krój pisma wprowadzając minuskułę karolińską – małe litery. Einhard – napisał biografię cesarza Karola Wielkiego Vita Karoli Magni Na dworze cesarskim zgromadzono wybitnych uczonych tamtej epoki: Zreformowano łacinę przywracając łacinę klasyczną. Jednocześnie język uproszczono i ujednolicono reformując wymowę i ortografię. Łacina stała się językiem uniwersalnym, którym posługiwali się duchowni i uczeni w całej Europie Paweł Diakon - mnich benedyktyński z klasztoru na Monte Cassino, poeta, kronikarz, autor m.in. Historii Longobardów.

38 Kultura karolińska Hraban Maur i Alkuin – miniatura Hraban Maur – kronikarz i uczony czasów karolińskich, mnich benedyktyński, teolog, autor encyklopedii De rerum naturis, poeta łaciński, autor hymnów brewiarzowych sławiących Ducha Świętego. Zasłużył się także w wielu innych dziedzinach, m.in. pisał traktaty o Biblii, wychowaniu i gramatyce. Alkuin - filozof, pedagog, teolog i teoretyk muzyki, uczony mnich anglosaski. Tworzył po łacinie, pisał także utwory poetyckie. Renesans karoliński

39 Kultura karolińska Minuskuła karolińska Pisano na welinie – cienko wyprawianej skórze cielęcej

40 Kultura karolińska Renesans karoliński poziom wyższy – quadrivium – składał się z przedmiotów matematycznych: arytmetyka – umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, obliczenia kalendarzowe, geometria – opis ziemi i przyrody, astronomia – umiejętność tworzenia kalendarza, muzyka – nauka muzyki potrzebnej do liturgii. poziom podstawowy – trivium – składał się z przedmiotów humanistycznych : gramatyka – umiejętność czytania i pisania, opanowanie terminologii łacińskiej, retoryka – umiejętność pisania listów i redagowania dokumentów, dialektyka – umiejętność logicznego rozumowania (poznawano reguły logiki). Przeprowadzono reformę edukacji. Przy klasztorach i katedrach biskupich powstały szkoły *przyklasztorne i przykatedralne), uczące przyszłych urzędników i dostojników. W szkołach wprowadzono siedem sztuk wyzwolonych – dawny program nauki:

41 Kultura karolińska Architektura karolińska Nawiązywała do budowli późnorzymskich. Miała ukazać ciągłość między Imperium Rzymskim a państwem Karola Wielkiego. Budowano głównie obiekty sakralne – kościoły i klasztory. W mniejszym stopniu budowle świeckie. W bazylikach umieszczano westwerk – rozbudowaną zachodnią nawę poprzeczną. W westwerku umieszczano na dole kaplicę, w której odprawiano okolicznościowe nabożeństwa, a na górze emporę (lożę ) otwartą na kościół, w której zasiadał władca lub zakonnicy (klasztor) biorący udział we mszy. Westwerk zwieńczały dwie wieże. Kościoły budowano na planie centralnym lub bazyliki Pod ołtarzem głównym umieszczano krypty, miejsca pochówku. Wnętrza kościołów zdobiono mozaikami i freskami. W budynkach wykorzystywano marmur i porfir z rzymskich ruin.

42 Kultura karolińska Westwerk opactwa w Corvey w Niemczech z IX w.

43 Kultura karolińska Kaplica płacowa Karola Wielkiego w Akwizgranie VIII w.

44 Kultura karolińska Kaplica płacowa Karola Wielkiego w Akwizgranie - dwukondygnacyjna, centralna- ośmioboczna budowla zwieńczona kopułą ukrytą pod wielospadowym dachem. Posiada krótkie prostokątne prezbiterium. Naprzeciw prezbiterium znajduje się wejście do kaplicy z pseudo westwerkiem, który flankują dwie kręcone klatki schodowe prowadzące na emporę z tronem cesarskim. http://www.sztukanamaturze.pl/ Plan kaplicy

45 Wnętrze kaplicy pałacowej w Akwizgranie Kultura karolińska

46 Wnętrze kaplicy pałacowej w Akwizgranie w kształcie oktagonu. Kopuła kaplicy pałacowej w Akwizgranie. http://www.kolomedievi.umk.pl/

47 Kultura karolińska Wnętrze kaplicy pałacowej w Akwizgranie. Kapitele kolumn. Arkady drugiej kondygnacji kaplicy. http://www.kolomedievi.umk.pl/

48 Kultura karolińska Brama opactwa w Lorsch w Niemczech IX w.

49 Malowidło z klasztoru benedyktyński Św. Jana w Müstair Kultura karolińska

50 Ostatnia wieczerza - malowidło z klasztoru benedyktyński Św. Jana w Müstair Kultura karolińska

51 Mozaika przedstawiająca Arkę Przymierza i dwa anioły z Oratorium w Germigny-des-Prés Francja IX w. Kultura karolińska

52 Moneta z wizerunkiem Karola WielkiegoPlakiety oprawne psałterza. http://www.kolomedievi.umk.pl/

53 Kultura karolińska Ołtarz w bazylice św. Ambrożego w Mediolanie

54 Kultura karolińska Wykonane w odlewni pałacowej drzwi z brązu, lane na wosk tracony, to pierwszy monumentalny zabytek odlewnictwa w Europie od czasów upadku imperium rzymskiego i najstarsze średniowieczne drzwi z brązu - kaplica pałacowa w Akwizgranie http://www.kolomedievi.umk.pl/ Antaba

55 Zdjęcia, w olbrzymiej większości zostały zaczerpnięte z wikipedii – tych nie podpisałam. Pozostałe zdjęcia zaczerpnęłam z dwóch stron http://www.kolomedievi.umk.pl/ http://www.sztukanamaturze.pl/


Pobierz ppt "Trzy kręgi kulturowe: Bizancjum, Arabowie i Państwo Franków II LO PR Opracowała Helena Tomaszewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google