Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Palenie Papierosów ZABIJA!!!.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Palenie Papierosów ZABIJA!!!."— Zapis prezentacji:

1 Palenie Papierosów ZABIJA!!!

2 Do you smoke? PALISZ? Say STOP PRZESTAŃ

3 Papierosy niszczą twój organizm cigarettes DESTROY your organism
Pamiętaj! Papierosy niszczą twój organizm cigarettes DESTROY your organism Remember!

4 Ciekawostki dotyczące palenia
Smoking should also be stopped as it could decrease the amount of medicine in the blood. Smoking is the greatest single cause of premature deaths in Europe. Smoking continues to be the most frequent cause of diseases which lead to premature deaths. Pacjenci nie powinni także palić tytoniu, gdyż może to powodować spadek ilości leku we krwi. Palenie tytoniu to największa pojedyncza przyczyna przedwczesnych zgonów w Europie. Palenie tytoniu nadal pozostaje najczęstszą przyczyną chorób, które prowadzą do przedwczesnej śmierci. 1 2 3 Interesting facts about smoking

5 4 5 6 Everybody now knows that smoking is bad for your health.
Smoking is the cause of the world's almost 4 million deaths per year. Each cigarette shortens life by an average of 5.5 minutes, which is the average smoker voluntarily resigns from 5 years of age. Dziś już każdy wie, że palenie tytoniu szkodzi zdrowiu. Palenie tytoniu jest na świecie przyczyną prawie 4 milionów zgonów rocznie. Każdy papieros skraca życie średnio o 5,5 minuty, czyli przeciętny palacz dobrowolnie rezygnuje z 5 lat życia. 4 5 6

6 Czemu młodzi ludzie palą? - Why do young people smoke?
Big letters on every packet of cigarettes warn against smoking. Still hundreds of thousands are sold every day. Even eleven-year-old children take to smoking - the habit the results of which are fairly easy to predict. The number of serious illnesses such as lung cancer or heart disease are the reward for the most devoted smokers. Wielkie litery na każdej paczce papierosów ostrzegają przed paleniem. Nadal setki tysięcy są sprzedawane każdego dnia. Nawet jedenasto -letnie dzieci palą -zwyczaj, którego wyniki są dość łatwe do przewidzenia. Liczba poważnych chorób, takich jak rak płuc czy choroby serca, są nagrodą dla najbardziej oddanych palaczy.

7 Let us look at the reasons why young people start smoking
Let us look at the reasons why young people start smoking. First they smoke because their friends do. They do not want to be different from the rest of the group. Sometimes they do not have the courage to refuse when offered a cigarette. Another reason is that they want to feel adult. Przyjrzyjmy się powodom, dlaczego młodzi ludzie zaczynają palić. Najpierw palą bo ich przyjaciele to robią. Nie chcą być różni od pozostałej części grupy. Czasami nie mają odwagi, by odmówić , gdy zaproponują papierosa. Innym powodem jest to, że chcą czuć się jak dorosły.

8 Jeśli palisz, jesteś dorosły. To jest to, co oni myślą
Jeśli palisz, jesteś dorosły. To jest to, co oni myślą. W tym samym czasie, przez palenie papierosów, buntują się przeciwko światu dorosłych. Oni nie zgadzają się mówiąc im aby nie palili. Chcą być niezależni. Młodzi ludzie wyobrażają sobie, że chmury dymu pozwoli im atrakcyjny wygląd, a w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie . If you smoke, you are a grown-up. That is what they think. At the same time, by smoking cigarettes they rebel against the world of grown-ups. They do not agree to be told not to smoke. They want to be independent. Young people also imagine that clouds of smoke will make them look attractive, and in fact it is just the opposite.

9 III H Do you smoke? Don’t smoke Palisz? … Nie Pal Przygotowali:
Wiktor Ramotowski Do you smoke? Don’t smoke Palisz? Nie Pal Sebastian Raj


Pobierz ppt "Palenie Papierosów ZABIJA!!!."

Podobne prezentacje


Reklamy Google