Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język i styl Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język i styl Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW"— Zapis prezentacji:

1 Język i styl Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW http://www.wzim.sggw.pl/leszek_chmielewski http://lchmiel.pl

2 2/10 Literatura 1.Romuald Zabielski. Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Warszawa, kwiecień 2011. Wydanie II poprawione i uzupełnione. http://www.sggw.pl | Dla studentów | Dokumenty do pobrania.

3 Zasady ogólne [1] Praca powinna być napisana jasnym, komunikatywnym językiem i krótko Celem pracy jest przedstawienie nowej cegiełki, którą dokładamy do budowanego od pokoleń gmachu wiedzy (…), a nie dostarczenie lektury na długie zimowe wieczory Ideałem byłoby tak napisać pracę, aby czytelnik uporał się z nią w parę godzin i aby jednokrotne przeczytanie wystarczyło dla jej zrozumienia (…) [To] jest szczególnie trudne do osiągnięcia i wymaga od piszącego wiele pracy nad jej stylem 3/10

4 4/10 Język i jego rejestry Języki mają rejestry ♦ Inaczej mówimy w środowisku młodzieżowym, inaczej na obiedzie rodzinnym ♦ Inaczej na zajęciach na uczelni, a inaczej na egzaminie Praca dyplomowa, licencjacka, inżynierska, magisterska, doktorska, należą do klasy prac naukowych Stwarza to specyficzne wymagania

5 Styl [1] Praca naukowa ma swój specyficzny styl, dość daleki od literackiego. Styl, który jest prosty i jednoznaczny. Praca powinna być być pozbawiona niepotrzebnych, nic niewnoszących słów, zwrotów i kwiecistości. Poszczególne słowa w pracy naukowej, lub ich ciągi mają często ściśle zdefiniowane znaczenia (terminologia) i dla precyzji muszą być użyte w niezmienionej postaci tak często jak tego potrzeba. W odróżnieniu od języka literackiego, w języku naukowym powtórzenia nie są błędem. 5/10

6 Styl cd. [1] Powtórzenia wyrazów: po co komplikować prostotę przekazu wprowadzając mniej precyzyjne, dwuznaczne, a czasem anachroniczne określenia? Szkoda czasu i szkoda utraty jasności przekazu. Styl prosty i jednoznaczny pracy naukowej, to także jednoznaczne opisy zjawisk (…) Nie powinno być żadnych wątpliwości w podawanej informacji co z czego wynika lub od czego zależy. Ilustracja graficzna, tabele znacząco poprawiają i skracają przekaz informacji. 6/10

7 Selekcja treści [1] Piszemy to, co jest istotne dla tematu ♦ Uzasadnienia, tła, naszych własnych dokonań Treść starannie wyselekcjonowana ♦ Pozbawiona wiadomości nieistotnych dla prezentowanej pracy ♦ Wstęp i Dyskusja – często czyta się tam rzeczy, mające z tematem niezwykle luźny związek To samo dotyczy cytowania publikacji Nie należy powoływać się na zalecenia dotyczące objętości i liczby cytowań w pracy, a tym bardziej (…) proporcji objętości rozdziałów Znacznie lepiej są oceniane prace krótkie, zwarte, (…), niż rozwlekłe, nietrzymające się tematu, pełne dygresji i kwiecistych opisów 7/10

8 Tytuł pracy [1] Dobrze oddaje to, co w artykule się znajduje. Podstawa dla czytelnika do selekcji – potem patrzymy na streszczenie i ew. treść Krótki, powiedzmy, do 20 wyrazów Bez zbędnych słów ♦ „Badania nad…”, „Krótka charakterystyka” Możliwie najwięcej szczegółów dotyczących przedmiotu badań, metod, zakresu Na końcu tytułu nie stawia się kropki! Dotyczy to także tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Wyjątkiem jest tytuł składający się z więcej niż jednego zdania. 8/10

9 Streszczenie [1] Obejmuje wszystkie elementy ♦ wstęp, celu, opis, wyniki, dyskusja, wnioski Zaledwie do 150 słów lub 1000 znaków Świetna łamigłówka; każde słowo i znak ma swoją wagę Nie ma cytowań, tabel i rysunków Częste błędy: ♦ Powtarzanie słów z tytułu ♦ Używanie żargonu dla skrócenia tekstu 9/10

10 Słowa kluczowe [1] Kilka wyrażeń w istotny sposób charakteryzujących pracę, zwykle 3 do 5 Których nie ma w tytule pracy Mają przybliżyć treść pracy Są używane do automatycznego wyszukiwania prac w bazach danych Warto przejrzeć kilka artykułów ze swojej specjalności pod kątem słów kluczowych Wyrażenia jedno- lub dwuwyrazowe, ostatecznie trzywyrazowe, nie dłuższe Skróty powszechnie używane w danej specjalności są akceptowane 10/10


Pobierz ppt "Język i styl Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google