Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język i styl Leszek J Chmielewski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język i styl Leszek J Chmielewski"— Zapis prezentacji:

1 Język i styl Leszek J Chmielewski
07/04/2017 Język i styl Leszek J Chmielewski Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

2 Literatura Romuald Zabielski. Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Warszawa, kwiecień Wydanie II poprawione i uzupełnione. | Dla studentów | Dokumenty do pobrania.

3 Zasady ogólne [1] Praca powinna być napisana jasnym, komunikatywnym językiem i krótko Celem pracy jest przedstawienie nowej cegiełki, którą dokładamy do budowanego od pokoleń gmachu wiedzy (…), a nie dostarczenie lektury na długie zimowe wieczory Ideałem byłoby tak napisać pracę, aby czytelnik uporał się z nią w parę godzin i aby jednokrotne przeczytanie wystarczyło dla jej zrozumienia (…) [To] jest szczególnie trudne do osiągnięcia i wymaga od piszącego wiele pracy nad jej stylem

4 Język i jego rejestry Języki mają rejestry
Inaczej mówimy w środowisku młodzieżowym, inaczej na obiedzie rodzinnym Inaczej na zajęciach na uczelni, a inaczej na egzaminie Praca dyplomowa, licencjacka, inżynierska, magisterska, doktorska, należą do klasy prac naukowych Stwarza to specyficzne wymagania

5 Styl [1] Praca naukowa ma swój specyficzny styl, dość daleki od literackiego. Styl, który jest prosty i jednoznaczny. Praca powinna być być pozbawiona niepotrzebnych, nic niewnoszących słów, zwrotów i kwiecistości. Poszczególne słowa w pracy naukowej, lub ich ciągi mają często ściśle zdefiniowane znaczenia (terminologia) i dla precyzji muszą być użyte w niezmienionej postaci tak często jak tego potrzeba. W odróżnieniu od języka literackiego, w języku naukowym powtórzenia nie są błędem.

6 Styl cd. [1] Powtórzenia wyrazów: po co komplikować prostotę przekazu wprowadzając mniej precyzyjne, dwuznaczne, a czasem anachroniczne określenia? Szkoda czasu i szkoda utraty jasności przekazu. Styl prosty i jednoznaczny pracy naukowej, to także jednoznaczne opisy zjawisk (…) Nie powinno być żadnych wątpliwości w podawanej informacji co z czego wynika lub od czego zależy. Ilustracja graficzna, tabele znacząco poprawiają i skracają przekaz informacji.

7 Selekcja treści [1] Piszemy to, co jest istotne dla tematu
Uzasadnienia, tła, naszych własnych dokonań Treść starannie wyselekcjonowana Pozbawiona wiadomości nieistotnych dla prezentowanej pracy Wstęp i Dyskusja – często czyta się tam rzeczy, mające z tematem niezwykle luźny związek To samo dotyczy cytowania publikacji Nie należy powoływać się na zalecenia dotyczące objętości i liczby cytowań w pracy, a tym bardziej (…) proporcji objętości rozdziałów Znacznie lepiej są oceniane prace krótkie, zwarte, (…), niż rozwlekłe, nietrzymające się tematu, pełne dygresji i kwiecistych opisów

8 Tytuł pracy [1] Dobrze oddaje to, co w artykule się znajduje.
Podstawa dla czytelnika do selekcji – potem patrzymy na streszczenie i ew. treść Krótki, powiedzmy, do 20 wyrazów Bez zbędnych słów „Badania nad…”, „Krótka charakterystyka” Możliwie najwięcej szczegółów dotyczących przedmiotu badań, metod, zakresu Na końcu tytułu nie stawia się kropki! Dotyczy to także tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Wyjątkiem jest tytuł składający się z więcej niż jednego zdania.

9 Streszczenie [1] Obejmuje wszystkie elementy
wstęp, celu, opis, wyniki, dyskusja, wnioski Zaledwie do 150 słów lub 1000 znaków Świetna łamigłówka; każde słowo i znak ma swoją wagę Nie ma cytowań, tabel i rysunków Częste błędy: Powtarzanie słów z tytułu Używanie żargonu dla skrócenia tekstu

10 Słowa kluczowe [1] Kilka wyrażeń w istotny sposób charakteryzujących pracę, zwykle 3 do 5 Których nie ma w tytule pracy Mają przybliżyć treść pracy Są używane do automatycznego wyszukiwania prac w bazach danych Warto przejrzeć kilka artykułów ze swojej specjalności pod kątem słów kluczowych Wyrażenia jedno- lub dwuwyrazowe, ostatecznie trzywyrazowe, nie dłuższe Skróty powszechnie używane w danej specjalności są akceptowane


Pobierz ppt "Język i styl Leszek J Chmielewski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google