Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIERŻAWA SKANERA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIERŻAWA SKANERA."— Zapis prezentacji:

1 DZIERŻAWA SKANERA

2 Umowa Skanera Urządzenie BioPhotonic Scanner jest opatentowaną własnością firmy Pharmanex. Niezależni Dystrybutorzy Nu Skin mogą jedynie dzierżawić skaner. Umowa Dzierżawy Skanera określa wszelkie warunki i zasady dzierżawy skanera. Ważne jest zapoznanie się z jej treścią i jej pełne zrozumienie.

3 Początkowy okres: 36 miesięcy.
Warunki dzierżawy Początkowy okres: 36 miesięcy. Okres po wznowieniu umowy: 1 rok po początkowym okresie. Umowa jest automatycznie wznawiana. Rozwiązanie: Na piśmie, w dowolnym czasie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Aby zawrzeć prawomocną umowę należy wypełnić wymagane pola umowy drukowanym pismem, złożyć swoje inicjały na każdej stronie i ją podpisać. Mogą Państwo dzierżawić skaner w regionie EMEA, jeśli są Państwo zarejestrowanymi niezależnymi Dystrybutorami Nu Skin w jednym z otwartych krajów regionu EMEA, w którym dostępne jest to urządzenie.

4 Skaner nie jest urządzeniem medycznym
Dystrybutorowi nie wolno: Twierdzić, że skaner może diagnozować, łagodzić, leczyć lub wyleczyć jakąkolwiek chorobę, czy też jej zapobiegać. Prezentować urządzenia lub jego oprogramowania towarzyszącego. jako urządzenia medycznego, sprzętu medycznego lub urządzenia bądź narzędzia diagnostycznego. Wykorzystywać urządzenia lub oprogramowania towarzyszącego do diagnozowania medycznego lub korzystania z urządzenia lub oprogramowania towarzyszącego w klinice medycznej lub gabinecie lekarskim nawet, jeśli Dystrybutor jest lekarzem albo pracownikiem służby medycznej.

5 Polecanie skanera przez lekarzy i profesorów
Nie zaleca się powyższego, gdyż skaner nie jest urządzeniem medycznym. Więcej informacji, którymi warto podzielić się ze swoimi klientami zawarliśmy w materiałach drukowanych, na naszej stronie internetowej, w relacjach dystrybutorów i w niniejszej prezentacji. Przypominamy, że zawsze trzeba koncentrować się na odpowiednich osobach: Ludzie powyżej 18 roku życia. Osoby z otwartym umysłem na suplementację diety i zdrowy tryb życia. Klienci, a nie profesorowie czy lekarze.

6 Należy przedstawiać skaner jako:
urządzenie służące do pomiaru aktualnego poziomu karotenoidów w tkance ludzkiej. pomoc w określeniu czy spożywana jest odpowiednia ilości karotenoidów. źródło motywacji dla prowadzenia zdrowego trybu życia.

7 Utrzymanie skanera – punkt 2.5
Aby pomyślnie kontynuować dzierżawę urządzenia trzeba co miesiąc spełniać wymóg minimalnej aktywności skanera. Minimalne wymogi utrzymania skanera są następujące: 5 nowych kwalifikujących się zamówień ADR w miesiącu LUB 3 000 punktów GSV w miesiącu Żądanie Zwrotu: Niespełnienie powyższych wymogów skutkuje dezaktywacją skanera i rozwiązaniem umowy dzierżawy.

8 Poddzierżawa Mogą Państwo zezwolić innym Dystrybutorom na obsługę i korzystanie ze skanera pod warunkiem, że: Udzielą Państwo tym Dystrybutorom Szkolenia Certyfikacyjnego z Zakresu Obsługi Skanera. Zachowują Państwo odpowiedzialność prawną względem zobowiązań z Umowy Dzierżawy Skanera. Upewnią się Państwo, że Dystrybutor nie zezwoli żadnym innym osobom lub firmom na korzystanie ze skanera. Wsparcie Technicznego Skanera przysługuje tylko Dzierżawcy skanera a nie innym osobom korzystającym z urządzenia.

9 Opłaty związane ze skanerem
Co Wysokość Częstotliwość Kiedy Jak Kaucja 2000 PLN Jednorazowa kaucja zwrotna po zakończeniu dzierżawy Po odesłaniu podpisanej Umowy Firma Nu Skin automatycznie pobiera opłaty z konta Państwa karty kredytowej, której numer podano w Załączniku A Państwa umowy. Opłata wysyłki 178,10 PLN + VAT Jednorazowo lub przed otrzymaniem skanera Opłata dzierżawy 606,56 PLN + VAT Co miesiąc 7. dnia miesiąca z wyjątkiem miesiąca, w którym otrzymano skaner Ubezpieczenie na wypadek utraty lub uszkodzenia 62,6 PLN + VAT

10 Darmowy Program Skanera
„Dzierżawa Skanera za darmo*” Utworzenie 5 kwalifikujących się zamówień ADR lub generowanie GSV miesięcznie = zwolnienie w 100% z opłaty dzierżawy Lub Generowaniwe 3,000 GSV miesięcznie = zwolnienie w 50% z opłaty dzierżawy Niniejszy program nie dotyczy miesięcznego ubezpieczenia na wypadek utraty lub uszkodzenia, które należy wpłacać co miesiąc.* Kwalifikacja do Programu następuje wyłącznie od miesiąca następującego po otrzymaniu skanera. * Ten biznesowy program motywacyjny może zostać wycofany w dowolnym momencie. Nie jest to część Umowy Dzierżawy Skanera.

11 Example 1 CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ Sytuacja
Odesłana została podpisana Umowa Skanera, wniesiono kaucję i opłatę za wysyłkę, a skaner został dostarczony. Otrzymano szkolenie z zakresu obsługi skanera i rozpoczęto z nim pracę. Kontynuacja pracy ze skanerem Rezultaty W tym miesiącu brak możliwości kwalifikacji do Darmowego Programu Skanera Minimum 5 zamówień ADR lub 5,000 GSV Spełniono wymogi Darmowego Programu Opłaty 2000 PLN kaucja 178,10 PLN + VAT opłata wysyłki 606,56 PLN + VAT opłata dzierżawy 62,6 PLN + VAT ubezpieczenie na wypadek utraty lub uszkodzenia płatność 7. lipca 0 PLN opłata dzierżawy płatność 7. sierpnia

12 Przykład nr 2 CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ Sytuacja
You sent back the Scanner Agreement signed, the deposit and shipping fees are cleared and you received your Scanner Rozpoczęto pracę ze skanerem Kontynuacja pracy ze skanerem Rezultaty W tym miesiącu brak możliwości kwalifikacji do Darmowego Programu Skanera 3 zamówienia ADR i 2,000 GSV Nie spełniono wymogów Darmowego Programu Opłaty 2000 PLN kaucja 178,10 PLN + VAT opłata wysyłki 606,56 PLN + VAT opłata dzierżawy 62,6 PLN + VAT ubezpieczenie na wypadek utraty lub uszkodzenia płatność 7. lipca płatność 7. sierpnia

13 Dezaktywacja skanera Odmowa płatności dzierżawy lub ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia lub utraty skutkuje dezaktywacją skanera 25. dnia miesiąca, w którym stwierdzony zostanie brak opłaty. Między 7. a 25. dniem miesiąca warto sprawdzać swoją pocztę ową i wiadomości głosowe od działu wsparcia skanera, aby uniknąć dezaktywacji urządzenia. Dezaktywacją Skanera prowadzi do rozwiązania umowy dzierżawy, jeżeli płatność nie zostanie uregulowana po dezaktywacji. Zaległe płatności prowadzą do nałożenia blokady na zamówienia i sprzedaż na Koncie Dystrybutorskim, na którym odnotowano brak płatności.

14 Ubezpieczenie na wypadek utraty lub uszkodzenia
W zasadzie ubezpieczenie obowiązuje w przypadku naprawy (w razie uszkodzenia) lub wymiany (w razie kradzieży) iPada i/lub skanera. W takiej sytuacji firma Nu Skin wymaga od Dystrybutora wniesienia wyłącznie określonej sumy. Firma Nu Skin opłaci różnicę między tą sumą a łącznym kosztem naprawy lub wymiany skanera. Opłacanie comiesięcznego ubezpieczenia na wypadek utraty lub uszkodzenia nie zwalnia z konieczności wniesienia określonej sumy wyrównawczej.

15 Zakończenie dzierżawy
Jeśli pragną Państwo rozwiązać swoją umowę dzierżawy skanera i zwrócić skaner należy przestrzegać podanych terminów: Opłata dzierżawy obowiązuje w miesiącu, w którym zwracany jest skaner. Odesłanie skanera 1 dzień miesiąca Kontakt z lokalnym koordynatorem programu skanera i odesłanie formularza zakończenia dzierżawy 15 dzień miesiąca Skaner trafia z powrotem do magazynu Nu Skin

16 Zakończenie dzierżawy
Jeśli pragną Państwo rozwiązać swoją umowę dzierżawy skanera i zwrócić skaner należy przestrzegać podanych terminów: Odesłanie skanera 1 dzień miesiąca Kontakt z lokalnym koordynatorem programu skanera i odesłanie formularza zakończenia dzierżawy 15 dzień miesiąca 30 dzień miesiąca Skaner trafia z powrotem do magazynu Nu Skin Opłata dzierżawy obowiązuje w miesiącu, w którym zwracany jest skaner.

17 Zakończenie dzierżawy
Firma Nu Skin uznaje za datę zakończenia dzierżawy dzień, w którym zostaje zwrócony do biura Nu Skin, dniem tym nie jest data odesłania formularza zakończenia dzierżawy. Sprzęt powinien zostać odpowiednio opakowany i ubezpieczony na własny koszt i być w takim samym stanie technicznym i użytkowym, jak w dniu, w którym go otrzymano.

18 THANK YOU


Pobierz ppt "DZIERŻAWA SKANERA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google