Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławni Polacy Famous Poles

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławni Polacy Famous Poles"— Zapis prezentacji:

1 Sławni Polacy Famous Poles
Przedstawiciele nauk humanistycznych Representatives of the humanities.

2 Adam Bernard Mickiewicz
  Urodzony 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu lub Nowogródku , zmarł  26 listopada 1855 w Konstantynopolu -polski poeta, działacz i publicysta polityczny, wolnomularz. Uważany za największego poetę polskiego romantyzmu oraz literatury polskiej a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce. Born December 24, 1798 in Zaosie or Navahrudak, died 26 November 1855 in  Constantinople Polish poet, activist, and columnist, author, Freemason. Considered the greatest poet of Polish romanticism, and Polish literature and even one of the greatest on. European scale. One of the greatest creators of the romantic  drama in Poland.

3 Juliusz Słowacki Urodzony 4 września 1809 w Krzemieńcu, zmarł w kwietniu 1849 w Paryżu – poeta polski doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii genezyjskiej, epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu. Born 4 September 1809 in Kremenets, in April 1849 in Paris-day Polish poet, play wright and romance epistolograf. Next to Mickiewicz and Krasińskiego referred to as one of the Wieszczów. Neologisms, he associated also with other Polish, he was also a mystic. Next to the Adam Mickiewicz considered is generally considered the greatest representative of Polish romanticism.

4 Jan Paweł ||  Karol Józef Wojtyła urodzony  18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie –polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ( ), 264  papież i 6 Suweren Państwa Miasto Watykan , kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, mistyk . Karol Józef Wojtyła was born on May 18, 1920, in Wadowice, died April 2. 2005 in Vatican City-Polish Roman Catholic Bishop, Auxiliary Bishop of Krakow,  and then Archbishop of Krakow, Cardinal, Deputy President of the Polish Episcopal  Conference, 265 Pope and 6 Sovereign Vatican City State, Knight of the order of the White Eagle, the blessed of the Catholic Church. Poet and polyglot, as well as actor,  playwright and educator. Philosopher of history,mystic.

5 Ks. Jerzy Popiełuszko Wcześniej Alfons Popiełuszko urodzony 14 września 1947 w Okopach, zmarł 19 października 1984 we Włocławku – polski prezbiter rzymskokatolicki, kapelan warszawskiej „Solidarności”, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony Kościoła katolickiego. Previously Alfons Popiełuszko, born September 14, 1947 in the trenches, died 19 October 1984 in Włocławek-Polish Roman Catholic priest, Chaplain of solidarity in Warsaw, killed by officers of the security service, blessed of the Catholic Church.

6 Fryderyk Chopin Urodzony 22 lutego lub 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli, zmarł 17 października 1849 roku w Paryżu – polski kompozytor i pianista. Od roku 1830 zamieszkał we Francji. Chopin jest uważany za jednego z najważniejszych kompozytorów romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich kompozytorów w historii. Born February 22 or March 1,1810 in Żelazowa Wola, died October 17, 1849 in Paris was a Polish composer and pianist. From 1830 he settled in France. Chopin is considered one of the most important composers of the romantic, as well as one of the most important Polish composers in history.

7 Krzysztof Panderecki Urodzony 23 listopada 1933 w Dębicy – współczesny polski kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny, przedstawiciel tzw. polskiej szkoły kompozytorskiej w latach sześćdziesiątych. Były rektor, do dnia dzisiejszego profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Doctor honoris causa m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Yale. Born November 23, 1933 in Dębica -a contemporary Polish composer, conductor and music educator, a representative of the so-called. However, the Polish school in the Former Rector, to this day, the Professor of the Academy of music in Kraków. Doctor honoris causa. Atthe Jagiellonian University, Yale University.

8 Jan Alojzy Matejko Urodzony 24 czerwca 1838 r. w Krakowie, zmarł listopada 1893 r. w Krakowie – polski malarz, twórca obrazów historycznych. W latach 1852–1858 studiował u Władysława Łuszczkiewicza i Wojciecha Stattlera w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, której później był dyrektorem. Born June 24, 1838 in Kraków, died November 1893 in Krakow-Polish painter, creator of images of historical. In the years   he studied under Władysław Łuszczkiewicz and Wojciech Stattlera at the school of  fine arts in Kraków, where he was a Director.

9 Dziękujemy za uwagę Thank you for your attention
Wykonały: Laura Stankiewicz Anna Dębska Klasa 2c, Gimnazjum nr.2 im Mikołaja Kopernika w Olecku.


Pobierz ppt "Sławni Polacy Famous Poles"

Podobne prezentacje


Reklamy Google