Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO WIORIN BYDGOSZCZ KONTROLE ZDROWOTNOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO WIORIN BYDGOSZCZ KONTROLE ZDROWOTNOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO WIORIN BYDGOSZCZ KONTROLE ZDROWOTNOŚCI

2 REJESTRACJA WYSTĘPOWANIA I ZWALCZANIE ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH Liczba kontroli zdrowotności Wielkość poddana kontroli hatonysztukim3m3 2012 6 961 6 066,6542 032,84339 085 074230 215,541 2013 6 3855 210,2833 977,543 41 537 780 198 976,160 w tym ziemniak – materiał rozmnożeniowy 2012 552544,2923419,66-- 2013 466326,9520 320,37-- w tym ziemniak - materiał inny niż rozmnożeniowy 2012 1045 265,5317 574,53-- 2013 1238201,3413 450,27--

3 KONTROLE ZDROWOTNOŚCI ZIEMNIAKÓW - ORGANIZMY Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - bakterioza pierścieniowa ziemniaka Synchytrium endobioticum - rak ziemniaka Globodera rostochiensis i Globodera pallida - mątwik ziemniaczany i agresywny Ralstonia solanacearum - śluzak Epitrix sp. - włochatki PSTVd – wirus wrzecionowatości bulw ziemniaka Meloidogyne fallax i chitwoodi – guzak Kontrole zdrowotności przeprowadzane są pod kątem występowania następujących patogenów:

4 REJESTRACJA WYSTĘPOWANIA I ZWALCZANIE ORGANIZMÓW KWARANTANNOWYCH W 2012 I 2013 R. Organizm kwarantannowy Ilość wykrytych ognisk 20122013 Ilość ognisk6752 Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus4738 Globodera rostochiensis102 Synchytrium endobioticum -2 Plum pox virus68 Xanthomonas campestris pv. phaseoli3 Chrysanthemum stunt viroid11 Monilinia fructicola -1 Ilość wydanych decyzji16487 Kontrole wykonania decyzji493416

5 PASZPORTOWANIE ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I PRZEDMIOTÓW W 2012 roku wydano 267 106 szt. paszportów roślin. Ponad 67 % paszportów (tj. ponad 178 tys.) dotyczyło paszportów dla sadzeniaków ziemniaka Solanum tuberosum. W 2013 r. wydano 257 263 szt. paszportów roślin. Ponad 57 % paszportów (tj. ponad 147 tys.) dotyczyło paszportów dla sadzeniaków ziemniaka Solanum tuberosum.

6 Miejsce przeprowadzonych kontroli Liczba podmiotów skontrolowanych Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba stwierdzonych nieprawidłowości Liczba nałożonych sankcji karnych nieprawidłowe lub brak oznakowania/paszportów Mandat 20122013201220132012201320122013 Producent301277301277---- Giełda, targowisko36932714514781074 Miejsca sprzedaży ziemniaków do ostatecznego odbiorcy, bez dalszej dystrybucji 47443347443471723 Centra dystrybucji108103108123-1-- Zakłady przetwórcze ziemniaka 66166-0-- Kontrole na drodze-1-25-1-- Razem1258114710441012152997 KONTROLE W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI PRZEMIESZCZANIA ZIEMNIAKÓW, PRZEPROWADZONE W 2012 I 2013 R.

7 W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w stosunku, do których wystawiono: 2012 r.  13 mandatów za wprowadzanie i przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin niespełniających wymagań, o których mowa w art. 15 ust. 1 (art. 107 ust. 1 pkt 10) oraz za niewspółdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem o których mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 894 ze zm.), w łącznej wysokości 1 150 zł. 2013 r. 10 mandatów za wprowadzanie i przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin niespełniających wymagań, o których mowa w art. 15 ust.1 (art. 107 ust. 1 pkt 10), za niewykonanie obowiązków o których mowa w art. 14 pkt 1 (art. 107 ust. 1 pkt 4) oraz za nie współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem przy wykonywaniu czynności kontrolnych (art. 107 ust. 1 pkt 3) na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, ze zm.), w łącznej wysokości 1 300 zł; 17 opłat sankcyjnych na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie roślin w łącznej wysokości 38 590 zł. KONTROLE W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI PRZEMIESZCZANIA ZIEMNIAKÓW, PRZEPROWADZONE W 2012 I 2013 R.


Pobierz ppt "DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO WIORIN BYDGOSZCZ KONTROLE ZDROWOTNOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google