Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KontrolE zdrowotności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KontrolE zdrowotności"— Zapis prezentacji:

1 KontrolE zdrowotności
Dział Nadzoru Fitosanitarnego WIORiN Bydgoszcz

2 Rejestracja występowania i zwalczanie organizmów kwarantannowych
Liczba kontroli zdrowotności Wielkość poddana kontroli ha tony sztuki m3 2012 6 961 6 066,65 42 032,843 ,541 2013 6 385 5 210,28 33 977,543 ,160 w tym ziemniak – materiał rozmnożeniowy 552 544,29 23419,66 - 466 326,95 20 320,37 w tym ziemniak - materiał inny niż rozmnożeniowy 1045 265,53 17 574,53 1238 201,34 13 450,27

3 Kontrole zdrowotności ziemniaków - organizmy
Kontrole zdrowotności przeprowadzane są pod kątem występowania następujących patogenów: Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - bakterioza pierścieniowa ziemniaka Synchytrium endobioticum - rak ziemniaka Globodera rostochiensis i Globodera pallida - mątwik ziemniaczany i agresywny Ralstonia solanacearum - śluzak Epitrix sp. - włochatki PSTVd – wirus wrzecionowatości bulw ziemniaka Meloidogyne fallax i chitwoodi – guzak

4 Rejestracja występowania i zwalczanie organizmów kwarantannowych w 2012 i 2013 r.
Organizm kwarantannowy Ilość wykrytych ognisk 2012 2013 Ilość ognisk 67 52 Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 47 38 Globodera rostochiensis 10 2 Synchytrium endobioticum  - Plum pox virus 6 8 Xanthomonas campestris pv. phaseoli 3 Chrysanthemum stunt viroid 1 Monilinia fructicola Ilość wydanych decyzji 164 87 Kontrole wykonania decyzji 493 416

5 paszportowanie roślin, produktów roślinnych i przedmiotów
W 2012 roku wydano szt. paszportów roślin. Ponad 67 % paszportów (tj. ponad 178 tys.) dotyczyło paszportów dla sadzeniaków ziemniaka Solanum tuberosum. W 2013 r. wydano szt. paszportów roślin. Ponad 57 % paszportów (tj. ponad 147 tys.) dotyczyło paszportów dla sadzeniaków ziemniaka Solanum tuberosum.

6 Kontrole w zakresie prawidłowości przemieszczania ziemniaków, przeprowadzone w 2012 i 2013 r.
Miejsce przeprowadzonych kontroli Liczba podmiotów skontrolowanych Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba stwierdzonych nieprawidłowości Liczba nałożonych sankcji karnych nieprawidłowe lub brak oznakowania/paszportów Mandat 2012 2013 Producent 301 277 - Giełda, targowisko 369 327 145 147 8 10 7 4 Miejsca sprzedaży ziemniaków do ostatecznego odbiorcy, bez dalszej dystrybucji 474 433 434 17 2 3 Centra dystrybucji 108 103 123 1 Zakłady przetwórcze ziemniaka 6 16 Kontrole na drodze 25 Razem 1258 1147 1044 1012 15 29 9

7 Kontrole w zakresie prawidłowości przemieszczania ziemniaków, przeprowadzone w 2012 i 2013 r.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w stosunku, do których wystawiono: r. 13 mandatów za wprowadzanie i przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin niespełniających wymagań, o których mowa w art. 15 ust. 1 (art. 107 ust. 1 pkt 10) oraz za niewspółdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem o których mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 894 ze zm.), w łącznej wysokości zł. 2013 r. 10 mandatów za wprowadzanie i przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin niespełniających wymagań, o których mowa w art. 15 ust.1 (art. 107 ust. 1 pkt 10), za niewykonanie obowiązków o których mowa w art. 14 pkt 1 (art. 107 ust. 1 pkt 4) oraz za nie współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem przy wykonywaniu czynności kontrolnych (art. 107 ust. 1 pkt 3) na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, ze zm.), w łącznej wysokości zł; 17 opłat sankcyjnych na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie roślin w łącznej wysokości zł.


Pobierz ppt "KontrolE zdrowotności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google