Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Program edukacyjny 2009-2010 Jolanta Kamieniecka Warszawa, 19 maj 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Program edukacyjny 2009-2010 Jolanta Kamieniecka Warszawa, 19 maj 2010."— Zapis prezentacji:

1 NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Program edukacyjny 2009-2010 http://natura2000.org.pl Jolanta Kamieniecka Warszawa, 19 maj 2010.

2 Obszary Natura 2000 Ekskluzywnym walorem turystycznym Nową marką w turystyce Czy da się te tezy udowodnić?

3 W naszej praktyce zadajemy sobie często pytanie: Co “ekolog” o biznesie w turystyce wiedzieć powinien a co organizator turystyki o sprzedawaniu przyrody wiedzieć musi?

4 ZADANIE 1: Portal „Natura 2000 a turystyka” – ciągła weryfikacja, aktualizacja oraz rozbudowa

5 Portal edukacyjno-informacyjny NATURA 2000 A TURYSTYKA http://natura2000.org.pl Od 2005 roku opisane obszary Natura 2000 przykłady ekorozwoju e-szkolenia konkurs szkolenia dla turystyki

6 E-szkolenia (7) Katalog obszarów Dobre przykłady ekorozwoju

7 Katalog obszarów

8 Wyszukiwarka obszarów

9 E-SZKOLENIA = e-lerningi: „ Ochrona przyrody w Polsce „ „Natura 2000 - zagadnienia podstawowe” „Zagrożenia dla obszarów Natura 2000” „ Natura 2000 motorem ekorozwoju ” „Proekologiczny produkt turystyczny „ „Od propozycji do praktyki” „Społeczeństwo obywatelskie” Portal edukacyjno-informacyjny NATURA 2000 A TURYSTYKA http://natura2000.org.pl

10 Przykłady ekorozwoju na obszarach Natura 2000 Portal edukacyjno-informacyjny NATURA 2000 A TURYSTYKA http://natura2000.org.pl

11 Przykłady do naśladowania – 30 -o różnej genezie, -polskie i zagraniczne, -inicjatywy stare i młode, -obiekty, imprezy, ludzie. 30 propozycji do naśladowania – wszystkie z obszarów Natura 2000

12 ” Międzyrzecki Rejon Umocniony - podziemna trasa turystyczna = rezerwat nietoperzy, PRZEDSIEBIORSTWO

13 . Z N URTEM D ZIKIEJ R ZEKI – SZLAK POLECANY PRZEZ LOT Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną - polecany po pierwsze z powodu jego dobrej dostępności z Warszawy - dotarcie do obszarów Doliny Dolnego Bugu nie nastręcza żadnych trudności.

14 U ROCZYSKO „D OLINA SARENEK ”– Sejny, pogranicze LITWY – gospodarstwo agroturystyczne od 2009r. Adaptacja i wyposażanie trwa do chwili obecnej – na ten cel został złożony wniosek do PROW „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Dotychczas informacja o obszarze Natura 2000 nie była wyeksponowana w kwaterze, chociaż na miejscu są przewodniki i mapy okolicy.

15 P ENSJONAT K ARCZMA - C ZESKIE M ORAWY Pan Richard Zapletal uważa, że bezpośrednie sąsiedztwo obszaru Natura 2000 jest atutem dla działalności tego typu. Gwarantuje ono zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych, zapewnia warunki do wypoczynku w czystym środowisku.

16 Pensjonat Eco Art, Bułgaria Centralna Artyści = tradycja i żywy folklor. Brak Internetu, ale właściciele dołączyli do organizacji pozarządowych - bułgarskiego stowarzyszenia alternatywnej turystyki „Stara Planina” Otrzymali certyfikaty: PAN Parks oraz „Zelena Kaszta” (zielony dom) stowarzyszenia turystyki alternatywnej.

17 . F IRMA TURYSTYCZNA E COTUR, H ISZPANIA - ASTURIA Schronisko Vega de Hórreo = edukacja ekologiczna, bogaty program specjalistyczny Napotykano na liczne problemy: Brak wiary ludności lokalnej w potencjał turystyczny obszaru, Małe zainteresowanie administracji promocją pięknych, ale zapomnianych terenów Sprzeciw niewielkiej grupy osób względem uznania okolicy za obszar chroniony, Współzawodnictwo z sąsiednimi obszarami chronionymi w staraniach o turystów.

18 Rörbo Gard- przygoda dla ornitologów i miłośników natury Szwecja

19 ,,Rörbo Gard- przygoda dla ornitologów i miłośników natury’’ Fot 2. http://www.rorbogard.se/images/s tories/flacksjon.jpg

20 R ZECZPOSPOLITA P TASIA W U JŚCIU W ARTY Laureat EDEN 2009 i inne na Portalu www.natura2000.org.pl.

21 ZADANIE 2: Natura 2000 w edukacji szkolnej. Opracowanie propozycji programu edukacyjnego dla szkół nt. Natury 2000

22 Program z obudową metodyczną: propozycja scenariuszy zajęć lekcyjnych, propozycja sprawdzianów osiągnięć uczniów, propozycja listy przedmiotów, w ramach których prezentowane będą treści Natura 2000. Propozycja programu edukacyjnego nt. Natury 2000 http://natura2000.org.pl

23 ZADANIE 3: sprawdzenie efektu edukacyjnego: Konkurs „Natura 2000 skarbem regionu” – promocja wybranego obszaru poprzez turystykę (ulotka, www., prezentacja PP.)

24

25 III edycja dla uczniów szkół gimnazjalnych Rok szkolny 2009/2010 r. Ogłoszenie wyników JUTRO KONKURS „Natura 2000 skarbem regionu” http://natura2000.org.pl

26 ZADANIE 4: Broszura „Natura 2000 – ABC dla turystyki”

27 przedstawia: podstawowe informacje o sieci Natura 2000, informacje o zasadach zrównoważonego gospodarowania na tych obszarach, relacje pomiędzy turystyką a ochroną przyrody – zasady ekopolityki w turystyce. Broszura „Natura 2000 – ABC dla turystyki” http://natura2000.org.pl

28 ZADANIE 5: Szkolenia regionalne branży turystycznej

29 Szkolenia regionalne branży turystycznej http://natura2000.org.pl 4 * 4 = 16

30 Tematy: Produkt turystyczny na bazie Natura 2000, Promocja proekologicznych form turystyki realizowanych na obszarach Natura 2000, Szanse i bariery rozwoju turystyki zrównoważonej. „UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARACH Natura 2000”

31 Należy opracować zasady oceniania turystycznego produktu kompleksowego tzn. uwzględniającego wszelkie aspekty jego funkcjonowania, łącznie z zagadnieniami środowiskowymi -już na etapie koncepcyjno – projektowym. Należy opracować zasady praktyczne: jak rejestrować ruch turystyczny? w jaki sposób wykorzystywać turystycznie walory przyrody chronionej? jak „opakować” przyrodę w ofercie biznesowej żeby nie zniszczyć „rdzenia” przyrodniczego? jak uzyskać przestrzeganie standardów środowiskowych. Zgłoszono konieczność sformułowania przykładowych programów różnych typów imprez turystycznych, które wskazywałyby bezkonfliktowe sposoby ich organizacji na obszarach N2000 – wnioski cd.

32 Mały udział sektora turystycznego w szkoleniach nie oznacza braku dyskusji nad problemami turystyki w obszarach chronionych. Jest ona organizowana częściej przez „ekologów „ niż biznes turystyczny w rozumieniu przynależności do tej branży. To prawdopodobnie bardzo dobrze dla przyrody, ale badań takich nikt nie prowadzi. Szkolenia – wnioski cd.

33 Problemy realizacji funkcji turystycznej przez obszary prawnie chronione są dla wielu te same – bez względu na stopień profesjonalizmu turystycznego twórców produktu turystycznego. Sieć N2000 nie przebije się sama na rynku polskim, bo nie istnieje jako argument, jako certyfikat, jako nobilitacja europejska regionu. = to nie jest prestiż to utrudnienie. Wdrożenie tezy, że Natura 2000 to też dla turystyki potencjał międzynarodowy ? ! jest trudne i będzie długim procesem Wymaga przygotowania ekokadr turystyki - przedsiębiorców branży turystycznej, którzy usiłują oprzeć biznes na atrakcyjności przyrody, bo często działają na obszarach N2000, a o tym nie wiedzą. Szkolenia wnioski- cd.

34 Trzeba wzmocnić wiedzę o Naturze 2000 i o tym co można w turystyce z “nią” zrobić - bez wstydu, bo to dla wielu nowa problematyka. Potrzebna jest (może ?) harmonizacja POŚ i turystycznego, by nie pozostawiać sytuacji niejasnych w regionach turystycznych = przyrodniczo cennych. Potrzebna jest specjalistyczna informacja o Naturze 2000 dla branży i klientów turystyki. Kilka p ropozycji autorki:

35 Należy przystąpić niezwłocznie do szkoleń w zakresie tworzenia proekologicznych produktów w regionach powiązanych z obszarami cennymi przyrodniczo z nadaniem im ekocertyfikatu Przedsiębiorco? Ekokonsument szuka ekomarki, a na ekoturystyke jest wręcz moda, więc zacieśniajmy więzy przyjaźni z turystyką przyjazną środowisku? Należy: wzmocnić metodologię EkoMARKETINGU Zapalić zielone światło dla zielonych miejsc pracy GREN JOBS

36 Planowana na 18.VI.2010 w Warszawie. Uroczyste wręczenie nagród 20 laureatom III edycji konkursu Dyskusja z nauczycielami i branżą turystyczną o tym, jak lepiej współpracować by wysiłek intelektualny i finansowy lepiej wykorzystać. Serdecznie zapraszamy! Konferencja końcowa http://natura2000.org.pl

37 Dziękuję za uwagę!!! Jolanta Kamieniecka Instytut na rzecz Ekorozwoju j.kamieniecka@ine-isd.org.pl


Pobierz ppt "NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Program edukacyjny 2009-2010 Jolanta Kamieniecka Warszawa, 19 maj 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google