Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r.

2 Podstawy prawne art. 5 Konstytucji Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz z poźn. zm.) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2013, poz. 1340) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2011, Nr 46, poz. 239)

3 Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie powiatu monieckiego Komenda Powiatowa PSP w Mońkach, 9 jednostek OSP w KSRG, 18 jednostek OSP typu „S”, 10 jednostek OSP typu „M”, służby i podmioty współdziałające z PSP, siły i środki Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

4 Zdarzenia ogółem 1999 – 2013

5 Pożary w latach 1999 – 2013

6 Miejscowe zagrożenia w latach 1999 – 2013

7 Zdarzenie co 35 godz. Pożar co 83,42 godz. Miejscowe zagrożenie co 64,88 godz. Alarm fałszywy co 45 dni Zdarzenie co 21,15 godz. Pożar co 60,83 godz. Miejscowe zagrożenie co 33,82 godz. Alarm fałszywy co 33 dni Zegar zdarzeń

8 Mońki Downary Mońki

9

10 Szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP i PSP

11

12 Alarmy fałszywe w latach 1999 – 2013

13 Zdarzenia ogółem 1999 – 2013 W omawianym okresie odnotowano 5007 zdarzeń z czego: 2668 miejscowych zagrożeń w tym: 354 małych 2298 lokalnych 16 średnich 2198 pożarów w tym: 1788 małych 364 średnich 40 dużych 6 bardzo dużych 141 alarmy fałszywe w tym: 18 złośliwych 122 w dobrej wierze 1 z instalacji wykrywania

14 Liczba ofiar śmiertelnych

15 Liczba osób poszkodowanych

16 Straty, wartość uratowanego mienia w /tys. zł./

17 Straty, wartość uratowanego mienia, budżet /tys. zł./

18 Liczba przeprowadzonych kontroli

19 Liczba odbiorów obiektów

20 Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli - brak badań instalacji elektrycznej; - oznakowanie dróg ewakuacyjnych; - brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; - podręczny sprzęt gaśniczy – brak lub brak legalizacji;

21 Wydane decyzje administracyjne

22 Wspólne kontrole z innymi instytucjami

23 Meble do sekcji Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych ,00 zł Meble do sekcji kwatermistrzowsko- technicznej ,00 zł

24 Zestaw poduszek niskociśnieniowych – ,00 zł Kamera termowizyjna – ,00 zł Pług wraz z zabudową części ładunkowej do Nissana ,99 zł Zakupy ze środków budżetowych

25 Zakup z pozostałych środków budżetowych Telewizor LG + Zestaw kina domowego SAMSUNG zł Przełącznik Cisco Catalyst ,52 zł Komputer stacjonarny DELL ,52

26 Ogółem pozyskane dotacje: 1. Urząd Miejski w Mońkach ,00 zł. 2. Urząd Miejski w Goniądzu ,00 zł. Razem:60 000,00 zł

27 Dofinansowanie jednostek OSP włączonych w skład KSRG z budżetu państwa

28 Współpraca z innymi instytucjami

29

30

31

32 Dzień Strażaka r.

33 Zatrudnienie według korpusów w latach

34 Struktura zatrudnienia strażaków według wysługi lat służby w dniu r. Wysługa lat służbyZatrudnienie% , , , , , , ,0 powyżej ,0 Razem42100,0

35 Stan wyszkolenia strażaków Komendy Powiatowej PSP w Mońkach na r.: Lp.Nazwa szkolenia Aktualny stan wyszkolenia 1 szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony ppoż. 7 2 kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP 5 3 szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony ppoż kurs podoficerów mian. na stanowiska adm.-kwat. PSP 2 5 kurs specjalistyczny w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego 13 6 kurs w zakresie do obsługi podestów ruchomych (podnośniki hydrauliczne, wózki widłowe itp.) 20 7 kurs w zakresie ratownictwa medycznego 9 8 kurs w zakresie ratown. medycznego - recertyfikacja 33 9 kurs w zakresie napełniania zbiorników ciśnieniowych 6 10 szkolenie w zakr. obsługi urządzeń elektroenergetycznych szkolenie w zakresie obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew uprawnienia sternika motorowodny 3 13 uprawnienia stermotorzysty 7 14 kurs w zakresie kierowania ruchem drogowym kurs w zakresie młodszego nurka MSWiA 7 16 kurs specjalistyczny dla nurków MSWiA kierujących pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa 2

36 Stan wyszkolenia członków OSP na terenie powiatu monieckiego na r. Rodzaj kursu, szkolenia Stan aktualny Przeszkolono w 2013 r. z KSRG Inne Razem z KSRG Inne Razem Ilość szkoleń szkolenie strażaków ratowników OSP cz. I szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II szkolenie specj. ratownictwa technicznego szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP kurs specj. kwalifikowanej pierwszej pomocy egzamin sprawdzający w zakresie ratownictwa med. (recertyfikacja) kurs specjalistyczny kierowania ruchem drogowym szkolenie dowódców OSP szkolenie naczelników OSP szkolenie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

37 Dziękuję za uwagę Więcej aktualnych informacji na naszej stronie internetowej Opracowanie: komórki KPPSP Mońki Konsultacje: bryg. mgr inż. Maciej Bolek Montaż: mgr Artur Mocarski


Pobierz ppt "Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google