Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r.

2 Podstawy prawne art. 5 Konstytucji Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380 z poźn. zm.) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2013, poz. 1340) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2011, Nr 46, poz. 239)

3 Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie powiatu monieckiego Komenda Powiatowa PSP w Mońkach, 9 jednostek OSP w KSRG, 18 jednostek OSP typu „S”, 10 jednostek OSP typu „M”, służby i podmioty współdziałające z PSP, siły i środki Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

4 Zdarzenia ogółem 1999 – 2013

5 Pożary w latach 1999 – 2013

6 Miejscowe zagrożenia w latach 1999 – 2013

7 Zdarzenie co 35 godz. Pożar co 83,42 godz. Miejscowe zagrożenie co 64,88 godz. Alarm fałszywy co 45 dni Zdarzenie co 21,15 godz. Pożar co 60,83 godz. Miejscowe zagrożenie co 33,82 godz. Alarm fałszywy co 33 dni 2013 2012 Zegar zdarzeń

8 Mońki 2013-06-09 Downary 2013-05-21 Mońki 2013-04-29

9

10 Szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP i PSP

11

12 Alarmy fałszywe w latach 1999 – 2013

13 Zdarzenia ogółem 1999 – 2013 W omawianym okresie odnotowano 5007 zdarzeń z czego: 2668 miejscowych zagrożeń w tym: 354 małych 2298 lokalnych 16 średnich 2198 pożarów w tym: 1788 małych 364 średnich 40 dużych 6 bardzo dużych 141 alarmy fałszywe w tym: 18 złośliwych 122 w dobrej wierze 1 z instalacji wykrywania

14 Liczba ofiar śmiertelnych 1999-2013

15 Liczba osób poszkodowanych 1999-2013

16 Straty, wartość uratowanego mienia w /tys. zł./ 1999 - 2013

17 Straty, wartość uratowanego mienia, budżet 2012-2013 /tys. zł./

18 Liczba przeprowadzonych kontroli

19 Liczba odbiorów obiektów

20 Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli - brak badań instalacji elektrycznej; - oznakowanie dróg ewakuacyjnych; - brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; - podręczny sprzęt gaśniczy – brak lub brak legalizacji;

21 Wydane decyzje administracyjne

22 Wspólne kontrole z innymi instytucjami

23 Meble do sekcji Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych. - 8 000,00 zł Meble do sekcji kwatermistrzowsko- technicznej. - 4 000,00 zł

24 Zestaw poduszek niskociśnieniowych – 24.000,00 zł Kamera termowizyjna – 24.948,00 zł Pług wraz z zabudową części ładunkowej do Nissana - 6.234,99 zł Zakupy ze środków budżetowych

25 Zakup z pozostałych środków budżetowych Telewizor LG + Zestaw kina domowego SAMSUNG - 2.748 zł Przełącznik Cisco Catalyst 29600 - 1.289,52 zł Komputer stacjonarny DELL - 2.477,52

26 Ogółem pozyskane dotacje: 1. Urząd Miejski w Mońkach - 30 000,00 zł. 2. Urząd Miejski w Goniądzu - 30 000,00 zł. Razem:60 000,00 zł

27 Dofinansowanie jednostek OSP włączonych w skład KSRG z budżetu państwa

28 Współpraca z innymi instytucjami

29

30

31

32 Dzień Strażaka 04.05.2013 r.

33 Zatrudnienie według korpusów w latach 1999 - 2013

34 Struktura zatrudnienia strażaków według wysługi lat służby w dniu 31.12.2013r. Wysługa lat służbyZatrudnienie% 0-5 14 33,40 6-10 11 26,19 11-15 9 21,42 16-20 5 11,90 21-25 2 4,76 26-30 1 2,33 31-35 0 0,0 powyżej 35 0 0,0 Razem42100,0

35 Stan wyszkolenia strażaków Komendy Powiatowej PSP w Mońkach na 31.12.2013 r.: Lp.Nazwa szkolenia Aktualny stan wyszkolenia 1 szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony ppoż. 7 2 kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP 5 3 szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony ppoż. 10 4 kurs podoficerów mian. na stanowiska adm.-kwat. PSP 2 5 kurs specjalistyczny w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego 13 6 kurs w zakresie do obsługi podestów ruchomych (podnośniki hydrauliczne, wózki widłowe itp.) 20 7 kurs w zakresie ratownictwa medycznego 9 8 kurs w zakresie ratown. medycznego - recertyfikacja 33 9 kurs w zakresie napełniania zbiorników ciśnieniowych 6 10 szkolenie w zakr. obsługi urządzeń elektroenergetycznych 13 11 szkolenie w zakresie obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew 18 12 uprawnienia sternika motorowodny 3 13 uprawnienia stermotorzysty 7 14 kurs w zakresie kierowania ruchem drogowym 26 15 kurs w zakresie młodszego nurka MSWiA 7 16 kurs specjalistyczny dla nurków MSWiA kierujących pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa 2

36 Stan wyszkolenia członków OSP na terenie powiatu monieckiego na 31.12.2013r. Rodzaj kursu, szkolenia Stan aktualny Przeszkolono w 2013 r. z KSRG Inne Razem z KSRG Inne Razem Ilość szkoleń szkolenie strażaków ratowników OSP cz. I 2132374500000 szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II 106721781211231 szkolenie specj. ratownictwa technicznego 554499268341 szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 1716330000 kurs specj. kwalifikowanej pierwszej pomocy 6060000 egzamin sprawdzający w zakresie ratownictwa med. (recertyfikacja) 0000000 kurs specjalistyczny kierowania ruchem drogowym 173200000 szkolenie dowódców OSP 343872158231 szkolenie naczelników OSP 2790000 szkolenie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 4150000

37 Dziękuję za uwagę Więcej aktualnych informacji na naszej stronie internetowej www.monki.straz.bialystok.pl Opracowanie: komórki KPPSP Mońki Konsultacje: bryg. mgr inż. Maciej Bolek Montaż: mgr Artur Mocarski


Pobierz ppt "Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google