Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r.
Mońki, 5 luty 2014 r.

2 Podstawy prawne •art. 5 Konstytucji
•Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz z poźn. zm.) •Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2013, poz. 1340) •Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2011, Nr 46, poz. 239)

3 Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie powiatu monieckiego
Komenda Powiatowa PSP w Mońkach, 9 jednostek OSP w KSRG, 18 jednostek OSP typu „S”, 10 jednostek OSP typu „M”, służby i podmioty współdziałające z PSP, siły i środki Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

4 Zdarzenia ogółem 1999 – 2013

5 Pożary w latach 1999 – 2013

6 Miejscowe zagrożenia w latach 1999 – 2013

7 2013 2012 Zegar zdarzeń Zdarzenie co 35 godz. Zdarzenie co 21,15 godz.
Pożar co 83,42 godz. Pożar co 60,83 godz. Miejscowe zagrożenie co 64,88 godz. Miejscowe zagrożenie co 33,82 godz. Alarm fałszywy co 45 dni Alarm fałszywy co 33 dni

8 Mońki Downary Mońki

9 Mońki ul. Białostocka 23-03-2013
Knyszyn Zamek

10 Szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP i PSP

11 Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach

12 Alarmy fałszywe w latach 1999 – 2013

13 Zdarzenia ogółem 1999 – 2013 W omawianym okresie odnotowano 5007 zdarzeń z czego: 2668 miejscowych zagrożeń w tym: 354 małych 2298 lokalnych 16 średnich 2198 pożarów w tym: 1788 małych 364 średnich 40 dużych 6 bardzo dużych 141 alarmy fałszywe w tym: 18 złośliwych 122 w dobrej wierze 1 z instalacji wykrywania

14 Liczba ofiar śmiertelnych 1999-2013

15 Liczba osób poszkodowanych 1999-2013

16 Straty, wartość uratowanego mienia w /tys. zł./

17 Straty, wartość uratowanego mienia, budżet 2012-2013 /tys. zł./

18 Liczba przeprowadzonych kontroli

19 Liczba odbiorów obiektów

20 Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli
- brak badań instalacji elektrycznej; - oznakowanie dróg ewakuacyjnych; - brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; podręczny sprzęt gaśniczy – brak lub brak legalizacji;

21 Wydane decyzje administracyjne

22 Wspólne kontrole z innymi instytucjami

23 Meble do sekcji Samodzielnego Stanowiska Pracy ds
Meble do sekcji Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych. 8 000,00 zł Meble do sekcji kwatermistrzowsko-technicznej. ,00 zł

24 Zakupy ze środków budżetowych
Zestaw poduszek niskociśnieniowych – ,00 zł Kamera termowizyjna – ,00 zł Pług wraz z zabudową części ładunkowej do Nissana ,99 zł

25 Zakup z pozostałych środków budżetowych
Telewizor LG + Zestaw kina domowego SAMSUNG 2.748 zł Przełącznik Cisco Catalyst 29600 1.289,52 zł Komputer stacjonarny DELL ,52

26 Ogółem pozyskane dotacje:
1. Urząd Miejski w Mońkach  000,00 zł. 2. Urząd Miejski w Goniądzu  000,00 zł. Razem: 60 000,00 zł

27 Dofinansowanie jednostek OSP włączonych w skład KSRG z budżetu państwa

28 Współpraca z innymi instytucjami

29 „Bezpieczne wakacje” w Szkole Podstawowej w Klewiance - 6.06.2013

30

31

32 Dzień Strażaka r.

33 Zatrudnienie według korpusów w latach

34 Struktura zatrudnienia strażaków według wysługi lat służby
w dniu r. Wysługa lat służby Zatrudnienie % 0-5 14 33,40 6-10 11 26,19 11-15 9 21,42 16-20 5 11,90 21-25 2 4,76 26-30 1 2,33 31-35 0,0 powyżej 35 Razem 42 100,0

35 Aktualny stan wyszkolenia
Stan wyszkolenia strażaków Komendy Powiatowej PSP w Mońkach na r.: Lp. Nazwa szkolenia Aktualny stan wyszkolenia 1 szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony ppoż. 7 2 kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP 5 3 szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony ppoż. 10 4 kurs podoficerów mian. na stanowiska adm.-kwat. PSP kurs specjalistyczny w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego 13 6 kurs w zakresie do obsługi podestów ruchomych (podnośniki hydrauliczne, wózki widłowe itp.) 20 kurs w zakresie ratownictwa medycznego 9 8 kurs w zakresie ratown. medycznego - recertyfikacja 33 kurs w zakresie napełniania zbiorników ciśnieniowych szkolenie w zakr. obsługi urządzeń elektroenergetycznych 11 szkolenie w zakresie obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew 18 12 uprawnienia sternika motorowodny uprawnienia stermotorzysty 14 kurs w zakresie kierowania ruchem drogowym 26 15 kurs w zakresie młodszego nurka MSWiA 16 kurs specjalistyczny dla nurków MSWiA kierujących pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa

36 Stan wyszkolenia członków OSP na terenie
powiatu monieckiego na r. Rodzaj kursu, szkolenia Stan aktualny Przeszkolono w 2013 r. z KSRG Inne Razem szkoleń Ilość szkolenie strażaków ratowników OSP cz. I 213 237 450 szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II 106 72 178 12 11 23 1 szkolenie specj. ratownictwa technicznego 55 44 99 26 8 34 szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 17 16 33 kurs specj. kwalifikowanej pierwszej pomocy 6 egzamin sprawdzający w zakresie ratownictwa med. (recertyfikacja) kurs specjalistyczny kierowania ruchem drogowym 3 20 szkolenie dowódców OSP 38 15 szkolenie naczelników OSP 2 7 9 szkolenie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 4 5

37 Więcej aktualnych informacji na naszej stronie internetowej
Dziękuję za uwagę Więcej aktualnych informacji na naszej stronie internetowej Opracowanie: komórki KPPSP Mońki Konsultacje: bryg. mgr inż. Maciej Bolek Montaż: mgr Artur Mocarski


Pobierz ppt "Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google