Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje wiązań chemicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje wiązań chemicznych"— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje wiązań chemicznych
By Alisija Boiko

2 Atomy łączą się ze sobą za pomocą elektronów walencyjnych
Atomy łączą się ze sobą za pomocą elektronów walencyjnych. Dążą wówczas do uzyskania oktetu elektronowego, czyli 8 elektronów walencyjnych, gdyż jest to trwały stan elektronowy w atomie. Jedynie powłoka (K) «mieści» 2 elektrony.

3

4

5 Wiązanie kowalencyjne (atomowe)
Atom wodoru ma 1 powłokę elektronową, dlatego uzyskuje trwały stan, gdy ma 2 elektrony walencyjne, to znaczy dublet elektronowy. Atomy gazów szlachetnych, mające 8 elektronów walencyjnych, nie wchodzą w reakcje chemiczne z innymi atomami, gdyż taki trwały stan elektronowy już istnieje. Atom helu ma 2 elektrony walencyjne. Nie reaguje z innymi atomami, gdyż na jego powłoce znajduje się maksymalna liczba elektronów (dublet elektronowy).

6 Przykład. Cząsteczka wodoru
Cząsteczka wodoru składa się z 2 atomów wodoru. Wodór znajduje się w 1. grupie układu pierwiastków chemicznych, z czego wynika, że atom wodoru ma 1 elektron walencyjny. Gdy atomy wodoru tworzą cząsteczkę, ich elektrony rozmieszczają się w specyficzny sposób wokół jąder atomu, tworząc parę elektronową (dwa elektrony). Każdy atom wodoru w cząsteczce «wykorzystuje» wspólnie z drugim atomem dwa elektrony.

7 Elektrony walencyjne zaznaczają się kropkami przy symbolu pierwiastka chemicznego
Przedstawiony wzór elektronowy można zapisać prościej za pomocą wzoru kreskowego, czyli strukturalnego.

8 Przykład 2. Cząsteczka tlenu
Tlen znajduje się w 16. grupie układu pierwiastków chemicznych, z czego wynika, że atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych.

9 Rodzaje wiązań kowalencyjnych:
Niespolaryzowane Spolaryzowane

10 Wiązanie niespolaryzowane
Wspólna para elektronowa w tym wiązaniu nie jest przesunięta w stronę żadnego z atomów, gdyż są to atomy tego samego pierwiastka.

11 Wiązanie spolaryzowane
W wiązaniu spolaryzowanym wspólne pary elektronowe są przesunięte w stronę jednego z atomów (o większej liczbie elektronów walencyjnych, czyli o większej zdolności przyjmowania elektronów).

12 Przykładem wiązania spolaryzowanego może być woda.

13 Wiązanie jonowe Przykład. Chlorek sodu NaCl Sód znajduje się w grupie 1. układu okresowego pierwiastków chemicznych, zatem atom sodu ma 1 elektron walencyjny. Chlor znajduje się w grupie 17., zatem atom chloru ma 7 elektronów walencyjnych. Gdyby atomy te połączyły się ze sobą za pomocą wspólnej pary elektronowej, to atom chloru uzyskałby oktet elektronowy, ale atom sodu nie.

14 Jony Atom sodu najprościej uzyska 8 elektronów walencyjnych, gdy odda 1 elektron walencyjny atomowi chloru, który wówczas także uzyska 8 elektronów na ostatniej powłoce. Atom sodu przestanie być wtedy elektrycznie obojętny, gdyż będzie miał nadmiar jednego ładunku dodatniego. Stanie się jonem dodatnim – kationem. Atom chloru również przestanie być elektrycznie obojętny, gdyż będzie miał nadmiar jednego ładunku ujemnego. Stanie się jonem ujemnym – anionem.

15

16 Wiązanie metaliczne W metalach i ich stopach występuje wiązanie metaliczne – między tworzącymi sieć krystaliczną kationami metali a ich elektronami walencyjnymi. Elektrony poruszają się swobodnie między kationami metalu, tworząc tzw. gaz elektronowy. Równoważą sumaryczny dodatni ładunek kationów, dlatego metal jako całość jest elektrycznie obojętny. Dobre przewodnictwo elektryczne i cieplne metali jest spowodowane obecnością w nich swobodnych elektronów.

17 Wiązanie metaliczne

18 KONIEC Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Rodzaje wiązań chemicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google