Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERREG IV C Międzyregionalny wymiar Europejskiej Współpracy Terytorialnej Konferencja projektu B2N Warszawa, 18 maja 2010 r. Teresa Marcinów, Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERREG IV C Międzyregionalny wymiar Europejskiej Współpracy Terytorialnej Konferencja projektu B2N Warszawa, 18 maja 2010 r. Teresa Marcinów, Departament."— Zapis prezentacji:

1 INTERREG IV C Międzyregionalny wymiar Europejskiej Współpracy Terytorialnej Konferencja projektu B2N Warszawa, 18 maja 2010 r. Teresa Marcinów, Departament Współpracy Terytorialnej

2 INTERREG IV C - cechy szczególne zasięg jeden budżet zaangażowanie Komisji Europejskiej tworzenie powiązań między regionami – funkcja proaktywna transfer dobrych praktyk/działań optymalnych tworzenie powiązań między działaniami w ramach EWT i programami Celu 1.i 2.

3 INTERREG IV C Zasięg: 27 państw UE, Norwegia i Szwajcaria

4 budżet: 321 mln euro EFRR współfinansowanie: do 75% / 85% 1 IZ, IA, IC (Lille/Paryż) 1 Komitet Monitorujący 1 WST (Lille), 4 Punkty Informacyjne (Katowice, Rostock, Walencja, Lille) Krajowe Punkty Kontaktowe

5 Cele programu ▪ poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego w obszarach innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku ▪ wkład w unowocześnianie gospodarki oraz wzrost konkurencyjności w Europie

6 Inicjatywa KE „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” wspieranie rozwoju regionów i zmniejszanie różnic między nimi bliższa współpraca między regionami i KE w zakresie testowania innowacyjnych rozwiązań i ich upowszechniania w ramach programów regionalnych wskazywanie i upowszechnianie działań optymalnych w zakresie modernizacji gospodarki, zwłaszcza tych na rzecz zatrudnienia i wzrostu INTERREG IV C stanowi istotny instrument wdrażania tej Inicjatywy

7 INTERREG IV C – priorytety tematyczne Priorytet 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy Priorytet 2: Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku

8 Priorytet 1 Innowacje, badania i rozwój technologii Przedsiębiorczość i MSP Społeczeństwo informacyjne Zatrudnienie, kapitał ludzki i edukacja

9 Priorytet 2 Ryzyko naturalne i technologiczne Gospodarka wodna Gospodarka odpadami Różnorodność biologiczna i zachowanie dziedzictwa naturalnego Energia i zrównoważony transport Dziedzictwo kulturowe i krajobraz

10 Beneficjenci Priorytety 1. i 2. Beneficjentami są władze publiczne oraz podmioty o charakterze publicznym Sektor prywatny -udział w projektach na własny koszt -współpraca z partnerami projektu (dostarczanie usług, zgodnie z prawem zamówień publicznych)

11 INTERREG IVC = program „kapitalizacyjny” Wg podręcznika INTERREG IVC : kapitalizacja to proces optymalizacji wykorzystania rezultatów osiągniętych w określonej dziedzinie polityki rozwoju regionalnego, działania w ramach kapitalizacji polegają na gromadzeniu, analizie, upowszechnianiu i przekazywaniu dobrych praktyk w danym obszarze polityki, jednym z oczekiwanych skutków tych działań jest transfer dobrych praktyk zidentyfikowanych w głównych programach funduszy strukturalnych (Konwergencji, Konkurencyjności Regionalnej i Zatrudnienia oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej)

12 INTERREG IV C Dwa typy projektów (interwencji) inicjatywy regionalne projekty kapitalizacyjne, w tym tzw. opcja szybkiej ścieżki

13 Współpraca partnerów z różnych części UE Zrównoważony udział finansowy partnerów Wspólny dla wszystkich partnerów problem / zagadnienie

14 Stan realizacji programu I nabór 41 zatwierdzonych projektów w tym 18 projektów, w których uczestniczy 24 polskich partnerów II nabór 74 zatwierdzone projekty w tym 35 projektów, w których uczestniczy 46 polskich partnerów, 1 polski partner wiodący III nabór – tylko projekty kapitalizacyjne 29 złożonych wniosków; trwa ocena IV nabór – planowany na koniec 2010 r. tylko inicjatywy regionalne decyzje KM w końcu czerwca br.

15

16 Źródła informacji Program operacyjny Podręcznik programu strona programu (ang.) ww.interreg4c.eu ww.interreg4c.eu WST - info@interreg4c.euinfo@interreg4c.eu Punkt Informacyjny w Katowicach IP-East@interreg4c.eu --------------------------------------------------- strona MRR (pol.) www.ewt.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy anna.stol@mrr.gov.planna.stol@mrr.gov.pl

17 Dziękuję za uwagę Teresa Marcinów Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej Departament Współpracy Terytorialnej Kontakt: teresa.marcinow@mrr.gov.pl, tel. 32/2539008teresa.marcinow@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "INTERREG IV C Międzyregionalny wymiar Europejskiej Współpracy Terytorialnej Konferencja projektu B2N Warszawa, 18 maja 2010 r. Teresa Marcinów, Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google