Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza „Raportu Ekologicznego 2008” Magdalena Szewczyk, Marcin Śleżewski, Monika Uścińska, Barbara Wachnik, Anna Wywiałek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza „Raportu Ekologicznego 2008” Magdalena Szewczyk, Marcin Śleżewski, Monika Uścińska, Barbara Wachnik, Anna Wywiałek."— Zapis prezentacji:

1 Analiza „Raportu Ekologicznego 2008” Magdalena Szewczyk, Marcin Śleżewski, Monika Uścińska, Barbara Wachnik, Anna Wywiałek

2 Plan analizy: Krótka historia Axel Springer Polska (ASP) Raport w kilku zdaniach Ocena „raportu ekologicznego”:  Zalety  Wady Propozycje zmian Rozbieżności między rzeczywistością, a raportowaniem

3 Krótka historia Axel Springer Polska  Fakt  Dziennik  Forbes  Przegląd Sportowy  Sport  Newsweek Polska  Komputer Świat  Auto Świat ASP istnieje od 1994 roku i należy do grona największych wydawców prasy w Polsce. W portfolio wydawnictwa znajdują się m.in.:

4 Raport w kilku zdaniach „Raport ekologiczny 2008”, ukazał się w kwietniu 2009 roku. Dokument ten miał zakomunikować o strategii społecznej odpowiedzialności ASP. Podział raportu według ASP  I część - Obejmuje analizę kosztów, oddziaływań wydawnictwa i prowadzonej przez Niego obecności na otaczające środowisko. Tu znajdziemy informacje dot. gospodarki wodno-ściekowe, gospodarki odpadami, emisji do powietrza, zużycia energii elektrycznej itp.  II część - Poświęcona jest podejmowanym przez wydawnictwo inicjatywom ekologicznym.  III część - przedstawia bardzo ogólne wyzwania na rok 2009.

5 Zalety Zawiera krótką prezentację wydawnictwa, co pozwala na wprowadzenie czytelnika w działalność ASP; Prezentuje ogólne zasady CSR oraz strategię ekologiczną przyjętą w ASP; Przedstawione dane pochodzą z ogólnodostępnych źródeł – np. zużycia wody - GUS, zużycia energii - RWE Stoen; Zaprezentowane zostały podjęte działania, które miały na celu minimalizację oddziaływania oraz redukcję kosztów wydawnictwa na środowisko np. minimalizacja zużycia energii elektrycznej;

6 Zalety ASP otwarcie przyznaje się do istniejących problemów, z którymi sobie nie radzi (np. duże zużycie wody przez pracowników); Raport ukazuje zaangażowanie pracowników w akcje ekologiczne np. sadzenie drzew i akcje edukacji ekologicznej; Raport spełnia funkcję edukacyjną w zakresie ogólnej wiedzy o ekologii; Raport dostępny jest jedynie w wersji elektronicznej – zgodnie z hasłem „mniej papieru – więcej drzew”; Jest krótki

7 Wady Nie jest to typowy raport CSR, a zatem nie ma tu analizy w zakresie relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy (pracownicy, partnerzy, społeczeństwo); W raporcie nie dokonano analizy skutkowo-przyczynowej podjętych działań - co rodzi pytania: Po co? Dlaczego? Nie zaprezentowano wyniku finansowego; Brak informacji na temat wielkości organizacji, czasu pracy zatrudnionych, organizacji czasu pracy czy form zatrudnienia pracowników; W raporcie nie zamieszczono informacji z poprzednich lat – nie jest widoczny efekt ekologiczny zastosowanych działań, danych nie mamy możliości porównać ani zaobserwować trendu;

8 Wady Nie porównano zużycia mediów z innymi firmami prowadzącymi podobną działalność – przedstawione liczby niewiele nam mówią, nie ma również opisu/komentarza przedstawionych w tabelach / wykresach danych; Nie podano informacji o liczbie zatrudnionych ludzi – pojawiają się dane w zakresie rocznego zużycia wody, ale ma informacji na ile osób ono przypada; Brak opisu tabel, wykresów lub dane te są mało zrozumiałe, co może prowadzić do błędnej interpretacji; Przedstawiono ogólny opis recyklingu zwrotów z kiosków, jednak nie przedstawiono „cyklu życia produktu” – nie ma informacji w zakresie zastosowanej technologii druku, użytych farb, procesu zbierania zwrotów i udziału wydawnictwa w tych procesach;

9 Wady Skupiono się na kosztach środowiskowych wydawnictwa, w raporcie nie ma informacji jak podejmowane działania wpływają na grupę docelową czy interesariuszy; Nie przedstawiono kosztu wyprodukowania 1 szt. gazety, a jedynie ile 1 pracownik generuje zanieczyszczeń; Nie przedstawiono poniesionych kosztów związanych z wdrażaniem ekologicznych rozwiązań np. zastosowanie szarego papieru wymagało czasu, fazy testów papieru o różnej gramaturze oraz możliwe, że nowych drukarek => wzrost zużycia papieru => wzrost kosztów; Nie przedstawiono pomysłów na rozwiązanie niektórych problemów np. zużycia energii elektrycznej i wody – a przecież samą motywacją niewiele się zdziała;

10 Wady Nie zaprezentowano systemu monitorowania poszczególnych działań np. edukacji ekologicznej pracowników, zaangażowania pracowników, opinii itp.; Brak jest informacji o długoterminowych akcjach – prezentowane akcje mają charakter jednorazowy i krótkotrwały; Nie dokonano oceny obszarów jak w TBL (ekonomiczny, ekologiczny, społeczny); Nie wykorzystano wzorca CSR do stworzenia raportu.

11 Propozycje zmian Raport powinien zostać podzielony tematycznie: powinna być część poświęcona wydawnictwie, obszarom: ekonomia, ekologia, relacje społeczne (w tym biznesowe, pracownicze, społeczne); Powinny zostać postawione ściśle określone cele np. minimalizacja zużycia wody o 20% oraz termin osiągnięcia celu (można również przedstawić prognozę); Zaprezentowanie efektywności podejmowanych działań na przestrzeni kilku lat; Pełna analiza podejmowanych działań - analiza kosztów (np. zużycie papieru w fazie testów, dostosowanie urządzeń, zakup urządzeń) oraz korzyści danych projektów; Wskazane jest zaprezentowanie cyklu życia produktu;

12 Propozycje zmian Powinna zostać zaznaczona świadomość i analiza innych/różnych/alternatywnych rozwiązań; Powinien zostać zaprezentowany monitoring oddziaływania projektów w odniesieniu do poszczególnych obszarów:  np. w ekologii – statystyki wewnętrzne, raporty okresowe;  np. w relacjach biznesowych - badania, zbieranie opinii od partnerów (ankiety),  np. w relacjach pracowniczych – badanie satysfakcji pracowników (ankiety), wprowadzić kodeks etyczny,  np. w relacjach społecznych – ankieta na stronie www,

13 Propozycje zmian Wdrożenie pomysłów pracowników (burza mózgów) w tworzeniu nowych projektów, podejmowaniu nowych działań; Raport powinien być oparty na faktach, dostępnych danych, obiektywnie możliwy do weryfikacji; Raport powinien zakładać wprowadzenie programów pilotażowych mających na celu ograniczanie zużycia papieru, wody, energii itp.

14 Rozbieżności między rzeczywistością, a raportowaniem Wydawnictwo wzięło udział w akcji „Stop torbom foliowych”, a z drugiej strony z regranulatu ze „zwrotów” produkowane są worki foliowe, torby dla gospodarstw domowych; Wprowadzono zbiórkę płyt, ale zaniechano zbiórki płyt ze sprzedanych gazet (kupujący np. płytę z programem PIT, po wykorzystaniu programu - zainstalowaniu na komputerze - wyrzuca płytę do kosza na śmieci, a można byłoby w kioskach, sklepach postawić tekturowe pudełka, do których kupujący mogli by je oddawać;

15 Rozbieżności między rzeczywistością, a raportowaniem Podejmowane są akcje podnoszące wiedzę ekologiczną społeczeństwa, jednak wydawnictwo kieruje je do ludzi świadomych ekologicznie (a przynajmniej teoretycznie) tj.: czytających Newsweek, Dziennik – „edukują wyedukowanych”; ASP wybiera rozwiązania najłatwiejsze przy niskim nakładzie kosztów, które nie rozwiązują problemu, a niosą rozgłos medialny np. efekt działalności ASP - zmniejszenie prędkości pociągów z 80 do 50 km/godz. nad Biebrzą, dzięki czemu chroniony jest korytarz ekologiczny dla łosi a niebezpiecznych odcinkach kolei – ale czy to rozwiązuje problem? czy nie lepiej popierać wybudowanie specjalnych kładek/ korytarzy dla zwierząt albo zastosować systemy werbalne do odstraszania zwierząt na czas przejazdu pociągów.

16 Rozbieżności między rzeczywistością, a raportowaniem Dewizą ASP jest „wiarygodność zatrudnianych przez nas dziennikarzy” – z kolei dziennikarze i artykuły ukazujące się w FAKCIE (oczywiście nie jest to literatura wysokich lotów) często kończą się pozwami sądowymi kierowanymi przeciwko gazecie; ASP podejmuje działania ekologiczne, mające na celu redukcję zużycia papieru, ale problemem też jest sam nadruk (skład farb drukarskich) - Specjalne wydania „ekologiczne” (np. zielone strony w Dzienniku) mogą okazać się nie aż tak ekologiczne; W raporcie nie ma mowy na temat dystrybucji gazet, np. jaka ilość samochodów dostarcza prasę, ile kilometrów jest pokonywanych dziennie/tygodniowo? może jakimi innymi środkami transportu się to odbywa?

17 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Analiza „Raportu Ekologicznego 2008” Magdalena Szewczyk, Marcin Śleżewski, Monika Uścińska, Barbara Wachnik, Anna Wywiałek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google