Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Centrum Mediacji Oddział Sopot Al. Niepodległości 797B 81-801 SOPOT (058) 342-42-05 Nauczyciel w kole konfliktu Katarzyna Stryjek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Centrum Mediacji Oddział Sopot Al. Niepodległości 797B 81-801 SOPOT (058) 342-42-05 Nauczyciel w kole konfliktu Katarzyna Stryjek."— Zapis prezentacji:

1 Polskie Centrum Mediacji Oddział Sopot Al. Niepodległości 797B 81-801 SOPOT (058) 342-42-05 Nauczyciel w kole konfliktu Katarzyna Stryjek

2

3 Polskie Centrum Mediacji Z.G. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

4 Działania jakie podejmują ludzie w sytuacji konfliktu: Unikanie, wycofywanie, odraczanie Unikanie, wycofywanie, odraczanie Rezygnacja z dążeń Rezygnacja z dążeń Szukanie wsparcia ( autorytet. koalicja) Szukanie wsparcia ( autorytet. koalicja) Odwołanie się do trzeciej strony, by rozstrzygnęła spór (arbitraż, droga prawna) Odwołanie się do trzeciej strony, by rozstrzygnęła spór (arbitraż, droga prawna) Podjęcie walki w celu zniszczenia przeciwnika Podjęcie walki w celu zniszczenia przeciwnika Potraktowanie konfliktu jako problemu do rozwiązania ( negocjacje, facylitacje, mediacje) Potraktowanie konfliktu jako problemu do rozwiązania ( negocjacje, facylitacje, mediacje)

5 rodzaje konfliktów powstających na płaszczyźnie zawodowej (J.A.F. Stoner I Ch. Wankel )

6 Konflikt wewnętrzny u danego człowieka Konflikt między konkretnymi osobami w tej samej organizacji Konflikt między jednostką a grupą Konflikt między grupami w tej samej organizacji Konflikt między organizacjami

7 Sylwetki nauczycieli wywołujących konflikty (wg Jana Poplucza )

8 nauczyciele mało obowiązkowi nauczyciele skłonni do intryg, obmowni i interesowni nauczyciele rygorystyczni i zarozumiali nauczyciele mało opanowani nauczyciele nieprzystępni nauczyciele niezaradni nauczyciele zmienni

9 Przyczyny konfliktów między nauczycielami: Nierównomierne i niesprawiedliwe obciążenie nauczycieli zadaniami i obowiązkami; Nieodpowiedni dobór członków do zadań i ról pełnionych w szkole; Nadmierny wzrost wymagań i przeciążenie obowiązkami; Niski ( choć zróżnicowany ) poziom zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych nauczycieli;

10 Niski poziom uspołecznienia niektórych nauczycieli(brak, talentu, kultury osobistej,nieumiejętność współpracy, nerwowość) Różnice w poglądach na uczniów,pracę dydaktyczno – wychowawczą, niejednolitość stawianych wymagań; Różnice w uznawanych systemach wartości; Dążenie do zaspokajania własnych potrzeb;

11 Negatywne (destrukcyjne) skutki konfliktu: Utrwalają negatywne postawy stron w konflikcie; Powodują dezintegrację stosunków interpersonalnych; Utrudniają realizację celów indywidualnych i zespołowych Przynoszą szkody instytucji;

12 Korzyści wynikające z konfliktu: Aktywizacja ludzi; Przyspieszenie biegu/rozwoju wydarzeń; Integracja i zacieśnianie więzi; Zdobywanie, uzyskiwanie informacji; Rozwiązania !!! Poprawa funkcjonowania instytucji.

13 Konflikty można: ROZSTRZYGAĆ ( arbitraż, sąd) ROZWIĄZYWAĆ ( negocjacje, facylitacje, mediacje, koncyliacje)

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Polskie Centrum Mediacji Oddział Sopot Al. Niepodległości 797B 81-801 SOPOT (058) 342-42-05 Nauczyciel w kole konfliktu Katarzyna Stryjek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google