Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izabela Olszak Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach Lublin, 26.04.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izabela Olszak Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach Lublin, 26.04.2014."— Zapis prezentacji:

1 Izabela Olszak Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach Lublin, 26.04.2014

2  1. Cyfrowa Szkoła – Aktywna Edukacja  2. ‘Uczenie się przez doświadczenie’ – model Davida A. Kolba  3. Przykłady ćwiczeń online

3  Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK)  Program przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji  Wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły zobowiązane są wykonać określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK.

4  Program prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”.  Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.

5  Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz doskonalić umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w swojej pracy.  Aktywna edukacja - zespoły składające się z dyrektora, koordynatora szkolnego oraz trzech lub czterech koordynatorów przedmiotowych.

6  Fascynacja uczniów nowościami w zakresie TIK.  Spełnianie potrzeb uczniów.  W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 planowane są istotne środki na cyfryzację szkół.

7 1. SPRZĘT 2. ORGANIZACJA 3. METODYKA 4. WSPÓŁPRACA

8 1. Kurs internetowy 2. Spotkania sieci współpracy 3. Konferencje programowe 4. Dobre praktyki 5. Poradniki TIK i samouczki

9  http://cyfrowaszkola.nq.pl/ http://cyfrowaszkola.nq.pl/

10

11  KONCEPCJA UCZENIA SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE Davida Kolba, amerykańskiego teoretyka metod nauczania.

12 Źródło: http://smarteducation.pl/blog/e-learning- a-style-uczenia-sie-wedlug-modelu- kolba /

13  Czuć, obserwować, myśleć, robić – u Kolba te czasowniki oznaczają aktywności, spontanicznie i cyklicznie stosowane w procesie zdobywania wiedzy.

14  DYWERGER - dostaną wiele ciekawych przykładów z życia  ASYMILATOR - będą mogli poświęcić na zapoznanie się z materiałem teoretycznym tyle czasu, ile tylko będą potrzebowali  KONWERTER – odpowiednie są symulacje  AKOMODATOR - liczne ćwiczenia z informacjami zwrotnymi

15  http://www.learningchocolate.com/ http://www.learningchocolate.com/

16

17  http://www.languageguide.org/english/ http://www.languageguide.org/english/

18

19  http://www.enauczanie.com/authoring/hotp otatoes http://www.enauczanie.com/authoring/hotp otatoes

20

21  http://film-english.com/ http://film-english.com/

22

23  https://learningapps.org/ https://learningapps.org/

24

25  http://www.glogster.com/ http://www.glogster.com/

26

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Izabela Olszak Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach Lublin, 26.04.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google