Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król” Arthur Schopenhauer Szkoła Promująca Zdrowie!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król” Arthur Schopenhauer Szkoła Promująca Zdrowie!"— Zapis prezentacji:

1 „Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król” Arthur Schopenhauer Szkoła Promująca Zdrowie! Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie ul. Sikorskiego 56 e-mail: sp38@edukacja.czestochowa.plsp38@edukacja.czestochowa.pl http://www.szp38.republika.pl/ Nasza Szkoła na facebooku

2 PROMOCJA ZDROWIA W SP 38 2004 r.- Przystąpienie do Sieci Szkół Promujących Zdrowie 2006 - 2008 Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 2010 – 2013 Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 2014 r. – Ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

3

4

5 KRAJOWY CERTYFIKAT SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Szkoła promująca zdrowie: STANDARD I pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. STANDARD II zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: -uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, -- skuteczności i długofalowości działań. STANDARD III prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności. STANDARD IV tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy i w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników. - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolne, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. STANDARD V tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

6 Wyniki autoewaluacji przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

7 STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

8 STANDARD I

9 STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. WNIOSKI Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami otrzymali odpowiednią wiedzę na temat koncepcji i zasad tworzenia szkoły promującej zdrowie i wiedzą jaki powinien być ich udział w rozwoju szkoły.

10 PROBLEMY PROPRYTETOWE W ZAKRESIE STANDARDU I WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA Niewielki udział rodziców i pracowników szkoły, którzy nie są nauczycielami w zajęciach, które pogłębiłyby ich wiedzę i umiejętności dotyczące tego jak dbać o zdrowie.

11 Kącik zdrowia w bibliotece

12 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań.

13 STANDARD II

14 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. WNIOSKI Miejsce promocji zdrowia w działalności szkoły. Promocja zdrowia jest wpisana w program rozwoju szkoły- koncepcja pracy placówki. Szkoła współpracuje w zakresie promocji zdrowia z innymi szkołami jak i z różnymi organizacjami i instytucjami w społeczności lokalnej. Dokonuje się diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia.

15 STANDARD III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

16 STANDARD III

17 STANDARD III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności WNIOSKI W SP 38 działania z zakresu edukacji zdrowotnej są planowane i ważne dla wszystkich. Nauczyciele współpracują ze sobą oraz uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej. Stwarzają uczniom okazje do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dotyczących zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej kończą się różnymi formami ewaluacji. Wnioski są wykorzystywane do dalszego planowania i realizacji zadań edukacji zdrowotnej. Nauczyciele informują rodziców o podejmowanych działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej, lecz rodzice nie mają bezpośredniego wpływu na treści realizowane w czasie zajęć z edukacji zdrowotnej uczniów.

18 PROBLEMY PROPRYTETOWE W ZAKRESIE STANDARDU III WYMAGAJĄCE ROZWIĄZANIA Najsłabiej w standardzie wypadła współpraca z rodzicami pomimo, że : rodzice są zapraszani do współpracy przy realizacji edukacji zdrowotnej. rodzice mają wpływ na treści realizowane w czasie zajęć z edukacji zdrowotnej uczniów. w szkole organizowane są zajęcia dla rodziców z wybranych zagadnień edukacji zdrowotnej. zajęcia dla rodziców dotyczące zdrowia są dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań.

19 Aktywny wypoczynek

20 Uczymy się ratować

21 Przygotowujemy zdrowe posiłki

22 STANDARD IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Uczniowie

23 STANDARD IV Uczniowie

24 STANDARD IV Nauczyciele

25 STANDARD IV Nauczyciele

26 STANDARD IV Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami

27 STANDARD IV Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami

28 STANDARD IV Rodzice

29 STANDARD IV Rodzice

30 STANDARD IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej WNIOSKI Badani oceniają pracę szkoły jako satysfakcjonującą – w skali 1-5 punktów uzyskano 4,5p ( U-4,1p,N-4,7p, P-4,5p, R-4,6p). Rodzice odczuwają wsparcie ze strony szkoły – 4,5p. Wychowankowie otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli – 4,4p (U-4,3p, N-4,5p, R-4,4p), czują się motywowani do osiągania sukcesów- 4,3p. Uczniowie pozytywnie oceniają przestrzeganie praw ucznia- 4,6p. Relacje panujące w szkole są dobre- 4,2p – relacje między uczniami 4,3p, relacje między nauczycielami 4,1p, relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami 4,2p.

31 Jakie problemy priorytetowe, w zakresie standardu IV, wymagające rozwiązania wybrano na podstawie wyników autoewaluacji? Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami (3,2p) Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach (3,7p) Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole dla ucznia 2,6p – (U-2,9, R- 2,3) Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami -3p Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły – 2,6p Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy - 3,9p Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów -2,7p ( U-2,6 ; N-2,4 ; P- 3,2) Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły- 3,9p

32 STANDARD V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

33 STANDARD V

34 STANDARD V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. WNIOSKI Budynek i teren szkoły są w bardzo dobrym stanie. W roku szkolnym 2009/2010 budynek i teren przeszedł generalny remont ze środków unijnych. Zachowane są wszystkie normy dotyczące oświetlenia pomieszczeń, wyposażenia sanitariatów, sal lekcyjnych. Meble dla uczniów dostosowane są do wzrostu i spełniają wszelkie normy. Cała społeczność szkolna dba o czystość i estetykę pomieszczeń. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna na bazie nowocześnie wyposażonej kuchni. Szkoła posiada bogate zaplecze do zajęć ruchowych: dwie sale gimnastyczne, sala do tańca z lustrami oraz trzy boiska(boisko do piłki nożnej- sztuczna trawa, boisko do piłki ręcznej i boisko do piłki koszykowej- poliuretan), bieżnia, skocznia w dal, plac zabaw, teren zielony. Obiekty te wykorzystywane są również na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne typu: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, lekkoatletyka, zajęcia taneczne, aerobic. Na bieżąco dokonuje się oceny warunków bezpieczeństwa w szkole. 100% nauczycieli jest przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klas I-VI uczeni są podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

35 Nasza szkoła

36 WYNIKI AUTOEWALUACJI STANDARDWYNIK STANDARD I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. 4,17 STANDARD II Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skutecznośc i 4,46 STANDARD III Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu, współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań. 4,06 STANDARD IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. 3,82 STANDARD V Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. OCENA ŁĄCZNA 4,73 4,25

37 WYNIKI AUTOEWALUACJI

38 Co nas wyróżnia jako szkołę promującą zdrowie? 1.Bogata oferta zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych związanych z działaniami prozdrowotnymi: - zajęcia sportowe dla kl. III - zajęcia piłki siatkowej dla dziewcząt kl. IV-VI - zajęcia piłki koszykowej dla kl. IV-VI - działalność koła ekologiczno-turystycznego (udział w rajdach pieszych, rowerowych, marszach na orientację, wycieczkach górskich) - działalność gromady zuchowej i drużyny harcerskiej promujących aktywny sposób spędzania czasu wolnego i umiejętność ratownictwa medycznego 2. Jedyne w województwie śląskim klasy sportowe o profilu tanecznym 3. Dodatkowe zajęcia z animatorem sportu prowadzone również w soboty 4. Współpraca z różnymi instytucjami w zakresie edukacji zdrowotnej: Urząd Miasta Częstochowy – „Nasze zdrowie w naszych rękach”, Agencja Rozwoju Regionalnego „Comenius”- „Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my”, Centrum Edukacji Obywatelskiej- „WF z klasą”, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę” Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – „Ratujemy i uczymy ratować”, Hospicjum – „Pola Nadziei”, Klub sportowy „Skra”, Klub taneczny „Zorba”, PTTK, PCK, TPD, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, ZHP Komenda Hufca Częstochowa 5.Organizowanie międzyszkolnych konkursów o tematyce prozdrowotnej na terenie miasta Częstochowy: „Ćwicz i licz”, „Ty i środowisko”, turnieje taneczne, zawody sportowe. 6.Organizacja Festynów Środowiskowych „Szkoła, Rodzina, Środowisko” z promocją zajęć ruchowych i zdrowego stylu życia. 7.Coroczna organizacja akcji „Ferie w mieście” na sportowo oraz wyjazdy na tzw. „Zielone Szkoły”

39 Klasy sportowe

40 Klasy taneczne

41 Zajęcia pozalekcyjne

42 Rozwijamy nasze zainteresowania

43 Udział w projektach

44 Program Comenius pod hasłem „Zdrowy ja, zdrowy ty, zdrowi my”

45 Porcja Pozytywnej Energii

46 Młodzi dla świata- zrównoważony rozwój Oficjalnymi partnerami projektu są: Urząd Miasta Vicenza Urząd Miasta Częstochowa Urząd Miasta Osijek Stowarzyszenie ProgettomondoMlal z Verony Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art z Częstochowy Stowarzyszenie Breza z Osijeku

47

48

49

50

51 Ferie w mieścieZajęcia sportowe

52 Dziękujemy za uwagę Zespół do spraw promocji zdrowia SP 38


Pobierz ppt "„Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król” Arthur Schopenhauer Szkoła Promująca Zdrowie!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google