Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jej misja w społeczeństwie globalnym Danuta Gurdak Biblioteka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jej misja w społeczeństwie globalnym Danuta Gurdak Biblioteka."— Zapis prezentacji:

1 Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jej misja w społeczeństwie globalnym Danuta Gurdak Biblioteka Główna UPJPII w Krakowie Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. Lublin, września 2014 r. Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2 Uniwersyteckie biblioteki naukowe funkcjonują w wymiarze społecznym
w odniesieniu do uniwersytetu wobec całego społeczeństwa Wobec wyzwań współczesności biblioteki wraz z uniwersytetami, nie tyle powinny pozostawać w ścisłej zależności od potrzeb i oczekiwań społecznych, lecz przede wszystkim powinny wpływać na świadomość społeczną, ukazywać kierunki zmian, otwierać nowe perspektywy. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie realizuje swą aktywność naukowo-badawczą w obszarach nauk: teologicznych, humanistycznych, społecznych oraz prawnych, zgodnie z magisterium Kościoła Katolickiego. Efektem takiej aktywności akademickiej jest przygotowanie człowieka do odpowiedzialnego podejmowania wyzwań współczesności. Biblioteka UPJPII stara się aktywnie współuczestniczyć w tej misji. Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

3 Niepokojące trendy w czasach współczesnych
Misja biblioteki teologicznej i kościelnej Biblioteka UPJPII – instytucja związana z nauką i kulturą Biblioteka UPJPII w społeczeństwie Z nadzieją w przyszłość Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

4 Z utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. Jan Paweł II Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

5 postmodernizm – ponowoczesność – detradycjonalizacja – globalizacja
CZASY WSPÓŁCZESNE postęp techniczny i cywilizacyjny przemiany społeczno-kulturowe postmodernizm – ponowoczesność – detradycjonalizacja – globalizacja Globalizacja - zjawisko natury ekonomicznej, kulturowej, technologicznej i politycznej Globalizm – bardzo silna tendencja do tego, aby na globie ziemskim utworzyć jedną społeczność ludzką, której nie dzielą granice geograficzne, ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturalne czy narodowościowe P. Jaroszyński Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

6 Czasy współczesne i prędkość zmian w dziedzinie techniki
technoglobalizm – dynamiczny rozwój nowych technologii wraz z szybkim tempem ich stosowania i rozprzestrzeniania się społeczne zdeterminowanie przez technikę w połączeniu z kultem nauki kryzys wartości sekularyzm – filozofia życiowa, w której zagadnienia dotyczące teologii traktowane są jako niewiarygodne i niepotrzebne, a wizja rozwoju człowieka opiera się wyłącznie na gromadzeniu środków materialnych Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

7 Czasy współczesne i transformacja zjawisk kulturowych
uniwersalizacja kulturowa – pluralizm kulturowy – transkulturowość – unifikacja mieszanie się kultur – wzajemne przenikanie – zanikanie jednorodności i odrębności przenikanie kultury wysokiej z kulturą masową komercjalizacja i medializacja kultury zmiana sposobów komunikowania interface to interface teleobecność Słabnięcie kultury [filozofia] – kultura będąc zarazem wszechobecna i sfragmentaryzowana, posiada jako swą naturalną konsekwencję relatywizację społecznych tożsamości jednostek Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

8 Misja biblioteki teologicznej i kościelnej
Katolickie instytucje nauczania wyższego, których centralnym kierunkiem naukowym jest teologia, filozofia, historia Kościoła, które nauczają o duchowości człowieka, są współcześnie jak wyspy pośród uczelni naukowych. powinność – wskazywać na znaczenie tradycji i nieprzemijalnych wartości, na których została zbudowana kultura europejska wraz z jej chrześcijańskim dziedzictwem … bibliotek nie można zredukować do przechowalni książek, ponieważ są to instytucje kulturowe. Biblioteki wyrażają zainteresowanie Kościoła kulturą każdego narodu i dokumentują proces inkulturacji wiary […], dają sens uniwersalności i jedności myśli o inspiracji chrześcijańskiej przedstawionej w różnych językach […]. Ten proces poznawania dziedzictwa rozpoczął się od powstania najwspanialszej „biblioteki”, czyli Biblii. Z listu Papieskiej Komisji ds. Dóbr Kulturowych Kościoła Biblioteki kościelne narzędziem ewangelizacji Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

9 Biblioteka UPJPII – instytucja związana z nauką i kulturą
prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa oraz współpraca z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ; szkolenia metodyczne i warsztaty dla bibliotek Federacji FIDES; prowadzenie repozytorium prac naukowych pracowników uczelni w Bibliotece Cyfrowej UPJPII; organizacja konferencji naukowej w ramach Dni Jana Pawła II w Krakowie; publikowanie prac naukowo-badawczych, bibliograficznych i dokumentacyjnych przez dyplomowanych bibliotekarzy; prowadzenie zajęć komputerowych dla słuchaczy UTW UPJPII; w latach ubiegłych tradycja organizowania opłatków dla bibliotekarzy krakowskich; organizowanie wystaw – w tym wystawy prac malarskich pracownika biblioteki; organizowanie konkursów, w tym konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim. Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

10 Biblioteka UPJPII w społeczeństwie
Biblioteka UPJPII funkcjonuje w bliskim sąsiedztwie Trzeciego Kampusu UJ W podstrefie Pychowice mieszczą się kompleksy biurowe Motorola Software Group- Poland, Centrum Przetwarzania Danych Grupy Onet.pl, kompleks o charakterze laboratoryjno- biurowym Park Life Science realizowany przez Jagiellońskie Centrum Innowacji. Od maja tego roku działa także pierwszy budynek kompleksu Green Office. Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

11 oferuje źródła tradycyjne, elektroniczne i cyfrowe,
Biblioteka UPJPII otwiera się na społeczność lokalną, na czytelników w różnym przedziale wiekowym oraz na kontakty z czytelnikiem wirtualnym, oferuje źródła tradycyjne, elektroniczne i cyfrowe, przestrzeń z wolnym dostępem do zbiorów, nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, tworzy warsztat informacyjny, posiada wyjątkową ofertę zbiorów, opisujących duchowe wartości, które przez wieki wpływały na kształt kultury europejskiej. Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

12 Biblioteka wczoraj… Biblioteka w swej dawnej siedzibie – w budynku
Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

13 … Biblioteka dziś Biblioteka UPJPII w nowym gmachu od 2010 r.
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

14 Wejście i hol główny Biblioteki UPJPII
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

15 Zapisy, informacja i katalogi
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

16 Czytelnia w przestrzeni wolnego dostępu II piętra i regały z czasopismami
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

17 …i najmłodsi użytkownicy Biblioteki UPJPII
Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu plastycznego w Auli Konferencyjnej… …i najmłodsi użytkownicy Biblioteki UPJPII Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

18 Konferencja w Bibliotece
Kurs komputerowy dla studentów UTW również w Bibliotece UPJPII Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

19 Z nadzieją w przyszłość
Warto powracać do zagubionej dziś idei uniwersytetów, które przez wieki kształtowały duchową postać obecnej Europy. Może też warto, dysponując nowoczesnymi bibliotekami z ich zasobami i możliwościami, kreować w nich nową przestrzeń publiczną, podejmować tematy ważne społecznie, wymieniać poglądy i wiedzę oraz poszukiwać prawdy i mądrości oraz mówiąc słowami Jana Pawła II szukać …wartości, które odgrywały podstawową rolę w twórczym dialogu pomiędzy logosem racjonalnych interpretacji nauki, a ukazywanym przez chrześcijaństwo logosem sensu i integralnej prawdy ukazującej duchową wielkość świata ludzkiej kultury… Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

20 Dziękuję za uwagę Danuta Gurdak danuta.gurdak@upjp2.edu.pl
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie


Pobierz ppt "Nie tylko dla teologów – Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jej misja w społeczeństwie globalnym Danuta Gurdak Biblioteka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google