Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co dalej po gimnazjum ? LICEUM..? ZAWODÓWKA..?? TECHNIKUM..?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co dalej po gimnazjum ? LICEUM..? ZAWODÓWKA..?? TECHNIKUM..?"— Zapis prezentacji:

1 Co dalej po gimnazjum ? LICEUM..? ZAWODÓWKA..?? TECHNIKUM..?

2 Co dalej po gimnazjum ? TECHNIKUM 1. Nauka trwa 4 lata.
2. Szkoła kończy się egzaminami zawodowymi i egzaminem maturalnym. 3. Po zakończeniu możesz: dalej się uczyć – studia, szkoła pomaturalna lub policealna, rozpocząć pracę w wyuczonym zawodzie technika.

3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Co dalej po gimnazjum ? ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nauka trwa 3 lata. Szkoła kończy się egzaminem zawodowym. Po ukończeniu szkoły możesz: dalej się uczyć – liceum, technikum lub kursy dokształcające, pracować w wyuczonym zawodzie.

4 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Co dalej po gimnazjum ? LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nauka trwa 3 lata. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym. Po ukończeniu szkoły możesz: uczyć się dalej – studia, szkoła pomaturalna lub policealna.

5 Ważne daty Od 12 maja do 5 czerwca – składasz do sekretariatu szkoły podanie

6 Ważne daty Od 28 czerwca do 1 lipca:
Oryginał/kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, Zaświadczenie o wynikach egzaminu gim., Trzy fotografie podpisane na odwrocie, Kartę zdrowia (do szkół z zawodem) Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, Zaświadczenia o konkursach.

7 Ważne daty Do 8 lipca do godz. 12.00:
potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

8 Zanim podejmiesz decyzję, którą szkołę ponadgimnazjalną wybrać – zbierz informacje:
o sobie - jakie masz zainteresowania, zdolności i umiejętności, jakimi charakteryzujesz się cechami osobowości, jaki jest Twój stan zdrowia. o szkołach – typy szkół, wymagania rekrutacyjne, możliwości dalszej edukacji, zajęcia pozalekcyjne, przedmioty nauczane wg programów rozszerzonych, adresy, dojazd. o zawodach – jaki zdobędziesz zawód, jakie zadania zawodowe będziesz wykonywać w przyszłej pracy, wymagania zdrowotne, wymagania osobowościowe.

9 Czynniki ważne przy planowaniu kariery zawodowej
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE – związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, rozwojem, z tym, jaki on jest - czyli realne spojrzenie na własną osobę, poznanie siebie. zainteresowania (sposób spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, tematyka czytanych książek, czasopism, oglądanych filmów) uzdolnienia, umiejętności temperament, cechy charakteru system wartości stan zdrowia

10 Czynniki ważne przy planowaniu kariery zawodowej
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE – znajdujące się poza człowiekiem, czynniki sytuacyjne, wpływające na niego w różnym stopniu, które należy brać pod uwagę. poznanie zawodów (przewodniki po zawodach: nazwa zawodu, zadania i czynności, wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne, możliwości zatrudnienia i awansu) poznanie ścieżek kształcenia poznanie tendencji na rynku pracy (czy dostaniemy pracę w wybranym zawodzie, jakie zawody są zanikające, jakie są zawodami przyszłości, nasz lokalny rynek pracy)

11 Typy osobowości zawodowej (Holland)
Teoria Hollanda jest jedną z teorii dotyczących rozwoju zawodowego, w której preferencje zawodowe są kształtowane w relacji do środowisk zawodowych. Osobowość zawodowa tworzy zespół cech, które determinują sukces. Wybór i wykonywanie zawodu wymaga od człowieka określonych cech psychicznych i psychosomatycznych (zainteresowania, uzdolnienia, temperament, motywacja). Według tej teorii satysfakcja z wykonywania zawodu zależy od dopasowania jednostki do wymagań na danym stanowisku. Podkreśla ona wyjątkowość i indywidualność człowieka.

12 Typy osobowości zawodowej (Holland)
Zgodnie z klasyfikacją Hollanda wyróżniamy typów osobowości zawodowej: Realistyczny Badawczy Artystyczny Społeczny Przedsiębiorczy Konwencjonalny

13 Typ realistyczny Osoba ta lubi problemy praktyczne, techniczne, ma kompetencje manualne, dąży do rozwiązywania konkretnych zadań, jest uparta, bezpośrednia. Zawody pasujące do tego typu osobowości to: inżynier, pilot, elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, tokarz, tapicer.

14 Typ badawczy Osoba charakteryzująca się takim typem osobowości ma zdolności analityczne, lubi zadania teoretyczne, ma kompetencje naukowe, jest dociekliwa, racjonalna, mało towarzyska. Zawody odpowiednie dla tego typu osobowości to: politolog, astronom, biolog, chemik, geolog, geograf, fizyk, farmaceuta, historyk, programista, socjolog.

15 Typ artystyczny Ten typ charakteryzuje osobę, która posiada uzdolnienia artystyczne w obszarach sztuki, muzyki, teatru. Osoba taka jest wrażliwa, otwarta, niezależna, ma głęboko rozwiniętą wyobraźnię. Największą wartością jest dla niej estetyka. Zawody odpowiednie dla tej osobowości: dziennikarz, aktor, architekt, dekorator wnętrz, malarz, muzyk, pisarz, plastyk, reżyser, tancerz, wizażysta.

16 Typ społeczny Osoba ta lubi ludzi i pracę z nimi. Jest odpowiedzialna, cierpliwa, wielkoduszna, pomaga, doradza, wyjaśnia, informuje, opiekuje się innymi, posiada uzdolnienia handlowe. Zawody odpowiednie dla tej osobowości: przedstawiciel handlowy, fizykoterapeuta, kelner, lekarz, doradca personalny, logopeda, masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka.

17 Typ przedsiębiorczy Osoba dynamiczna, kreatywna, lubiąca kierować innymi, zwracająca na siebie uwagę i przekonująca do swoich racji. Zawody jakie pasują do tego typu osobowości to: prawnik, makler, akwizytor, agent ubezpieczeniowy, dyplomata, adwokat, doradca podatkowy, menedżer, notariusz, zaopatrzeniowiec.

18 Typ konwencjonalny Osoba ta charakteryzuje się uporządkowaniem, lubi pracę z danymi, jest skrupulatna, ceni porządek i bezpieczeństwo. Zawody odpowiednie dla niej to: informatyk, urzędnik biurowy, archiwista, agent celny, edytor, kasjer, kosztorysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, stenograf.

19 Każdy człowiek posiada w różnym natężeniu cechy ze wszystkich wyżej wymienionych typów osobowości. W praktyce typy czyste występują rzadko. Zdarza się, że u jednej osoby mogą dominować cechy charakterystyczne dla dwóch lub trzech typów, np. badawczo-realistyczny, społeczno- artystyczny czy artystyczno-społeczno- przedsiębiorczy itd.

20 POWODZENIA


Pobierz ppt "Co dalej po gimnazjum ? LICEUM..? ZAWODÓWKA..?? TECHNIKUM..?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google