Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU

2 Celem szkolenia bibliotecznego jest przedstawienie nowym użytkownikom biblioteki zasad jej funkcjonowania. Podczas szkolenia student otrzyma informacje na temat profilu gromadzonych przez bibliotekę zbiorów oraz dowie się na jakich zasadach może z nich skorzystać. TEMATYKA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO  struktura organizacyjna biblioteki  zbiory Biblioteki PPWSZ  udostępnianie zasobów dostępnych w bibliotece  wyszukiwanie książek w katalogach biblioteki  e-zasoby JAKI JEST CEL SZKOLENIA ? Tematyka szkolenia bibliotecznego 2

3 CZYTELNIA telefon: 18 26 10 714 czytelnia@ppwsz.edu.pl WYPOŻYCZALNIA telefon: 18 26 10 715 wypozyczalnia@ppwsz.edu.pl WYPOŻYCZALNIA Poniedziałek: 8.30 - 15.30 Wtorek: 13.00 - 15.30 Środa: 13.00 - 15.30 Czwartek: 8.30 - 15.30 Piątek: 10.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 12.00 (wg. harmonogramu terminów zjazdów studiów niestacjonarnych) Niedziela: biblioteka zamknięta CZYTELNIA Poniedziałek: 8.30 - 15.30 Wtorek: 8.30 - 15.30 Środa: 8.30 - 15.30 Czwartek: 8.30 - 15.30 Piątek: 8.30 - 18.00 Sobota: 9.00 - 12.00 (wg. harmonogramu terminów zjazdów studiów niestacjonarnych) Niedziela: biblioteka zamknięta KIEDY BIBLIOTEKA JEST DOSTĘPNA ? Godziny otwarcia biblioteki Kontakt KONTAKT GODZINY OTWARCIA 3

4 Biblioteka PPWSZ bierze czynny udział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu poprzez:  gromadzenie i uzupełnianie zbiorów zgodnie z kierunkami oraz potrzebami dydaktycznymi i organizacyjnymi Uczelni  opracowanie zbiorów  magazynowanie i konserwację zbiorów  udostępnianie zbiorów  udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy JAKIE ZADANIA REALIZUJE BIBLIOTEKA PPWSZ ? 4

5 Struktura organizacyjna Biblioteki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej DZIAŁ OPRACOWAŃ Do jego zadań należy gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru, opracowywanie zbiorów w systemie bibliotecznym, przygotowywanie bibliografii tematycznych, tworzenie katalogu kartkowego oraz komputerowego. CZYTELNIA Czytelnia ma charakter otwarty. Mogą z niej korzystać zarówno studenci, pracownicy PPWSZ w Nowym Targu, a także osoby „z zewnątrz” – nienależące do społeczności akademickiej. Pojedyncze egzemplarze publikacji książkowych i czasopiśmienniczych, które znajdują się na regałach w czytelni, udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w czytelni). WYPOŻYCZALNIA Z wypożyczalni mogą korzystać tylko studenci i pracownicy Uczelni. Aby móc korzystać z książek poza biblioteką (wypożyczyć na dłuższy okres), należy założyć KARTĘ CZYTELNIKA. W wypożyczalni można dokonywać rezerwacji książek oraz ich prolongaty (przedłużenia okresu wypożyczenia). JAKA JEST STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI ? 5

6 Księgozbiór gromadzony przez Bibliotekę PPWSZ ściśle związany jest z planem nauczania na poszczególnych kierunkach w „Podhalańskiej Wyższej”. Biblioteka dysponuje 12 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, 2 kabinami do pracy ze zbiorami audiowizualnymi, 2 stanowiskami do wyszukiwania informacji w katalogu komputerowym, 3 stanowiskami do pracy w grupach oraz ponad 100 stanowisk do pracy indywidualnej. Na terenie biblioteki można korzystać z WiFi. CZYM DYSPONUJE BIBLIOTEKA ? Zbiory biblioteki Biblioteka oferuje czytelnikom:  książki o tematyce ściśle związanej z realizowanym kierunkiem studiów, w tym podręczniki akademickie  regionalia związane z Podtatrzem  czasopisma prenumerowane dla poszczególnych kierunków studiów  mapy, broszury, pocztówki  płyty CD / DVD (z możliwością odtworzenia w kabinie multimedialnej)  e-podręczniki oraz bezpłatne bazy czasopism dostępne on-line w bibliotece i poza jej obszarem 6

7 Zakładanie karty czytelnika WYPOŻYCZALNIA Aby móc wypożyczać książki na dłuższy okres należy założyć KARTĘ CZYTELNIKA. Bibliotekarz zakłada kartę na podstawie indeksu, legitymacji studenckiej lub zaświadczenia potwierdzającego, iż dana osoba jest studentem Podhalańskiej Wyższej ! Zapisu do biblioteki można dokonać w ciągu całego roku akademickiego, a także w okresie przerwy wakacyjnej. Z początkiem każdego nowego roku akademickiego należy zaktualizować kartę. JAK ZOSTAĆ CZYTELNIKIEM ? NALEŻY ZAPAMIĘTAĆ Czytelników korzystających z biblioteki obowiązuje zachowanie odpowiadające powadze instytucji naukowej. Na terenie czytelni zabrania się: prowadzenia rozmów przez telefon, wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów. Należy zachować absolutną ciszę. Korzystanie z zasobów biblioteki „na dokument” CZYTELNIA Aby móc skorzystać z zasobów czytelni na miejscu należy : 1.Pozostawić odzież wierzchnią w szatni. 2.Wpisać się do rejestru użytkowników czytelni. 3.Zostawić dyżurującemu bibliotekarzowi dokument tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, lub indeks). Po skończonej pracy w czytelni, należy zgłosić się po odbiór pozostawionego wcześniej dokumentu. 7

8 JAKIE SĄ ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI ? Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki PPWSZ (dostęp na stronie internetowej Uczelni, w zakładce BIBLIOTEKA ) WYPOŻYCZALNIA dostępna dla studentów i pracowników PPWSZ w Nowym Targu Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz Okres wypożyczenia: 14 dni Ilość wypożyczonych książek: 1-5 egz. Wypożyczanie na podstawie założonej KARTY BIBLIOTECZNEJ. Użytkownik składa rewers i czeka na jego realizację. Możliwość rezerwacji książek oraz ich prolongaty (tj. przedłużenia okresu wypożyczenia). CZYTELNIA dostępna dla dla studentów i pracowników PPWSZ w Nowym Targu oraz osób nie związanych z Uczelnią Udostępnianie zbiorów na miejscu Możliwość wypożyczenia książek na zajęcia lub do ksero. W tym przypadku zwrot publikacji musi nastąpić nie dłużej niż do kilku godzin od chwili udostępnienia ! Czytelnik ma możliwość wolnego dostępu do regałów. Po skończonej pracy, należy pozostawić książkę na stoliku w wyznaczonym miejscu. Czasopisma prenumerowane przez bibliotekę, a wydane w bieżącym roku, są dostępne na półkach w czytelni. Pozostałe numery przechowywane są w części magazynowej. Aby z nich skorzystać należy złożyć rewers, przygotowany na podstawie katalogu. 8

9 KATALOG KARTKOWY służy do wyszukiwania informacji na temat zbiorów Biblioteki PPWSZ w sposób tradycyjny (po kartach katalogowych). Katalog umiejscowiony jest w bibliotece naprzeciwko wejścia od strony wypożyczalni. JAK WYSZUKAĆ KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE ? Biblioteka Uczelni dysponuje dwoma katalogami: kartkowym i katalogiem OPAC. I Katalog kartkowy 9 KARTA W KATALOGU

10 Z KATALOGU OPAC można korzystać on-line (dostęp na stronie internetowej Uczelni w zakładce BIBLIOTEKA), a także na wszystkich komputerach w bibliotece. JAK WYSZUKAĆ KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE ? Biblioteka Uczelni dysponuje dwoma katalogami: kartkowym i katalogiem OPAC. II Katalog OPAC (1) 10 WYSZUKIWANIE INFORMACJI W KATALOGU KROK 2. KROK 1. KROK 3.

11 JAK WYSZUKAĆ KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE ? Biblioteka Uczelni dysponuje dwoma katalogami: kartkowym i katalogiem OPAC. II Katalog OPAC (2) KROK 4. KROK 5. 11

12 JAK WYSZUKAĆ KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE ? W bibliotece wyszukujemy książki na 2 sposoby:  wg nazwiska autora  wg tytułu książki Jeżeli książka posiada od 1 do 3 autorów, wtedy wyszukujemy ją po nazwisku pierwszego z autorów. Przykład: Tytuł: Wprowadzenie do socjologii Autor: Barbara S zacka Książka w księgozbiorze biblioteki znajduje się pod literą „S” Jeżeli książka posiada więcej niż 3 autorów, lub powstała pod redakcją, wtedy wyszukujemy ją po tytule. Przykład: Tytuł: R ekreacja i czas wolny Red. nauk.: Ryszard Winiarski Książka w księgozbiorze biblioteki znajduje się pod literą „R” 12

13 Wzór poprawnie wypełnionego rewersu JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ REWERS? Wypożyczenia realizowane są na podstawie przygotowanego REWERSU do każdego tytułu książki i czasopisma. UWAGA Rewersy wypełnione niezgodnie z instrukcją, lub nieczytelnie NIEZOSTANĄ ZREALIZOWANE ! 13

14 E-ZASOBY Bazy publikacji elektronicznych dostępne w sieci Ibuk Libra www.libra.ibuk.pl Serwis IBUK LIBRA to pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców (PWN, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL).  Czytelnia IBUK LIBRA jest dostępna na wszystkich komputerach w sieci Uczelni bez konieczności podawania kodu PIN.  Biblioteka PPWSZ udostępnia kody PIN, pozwalające na korzystanie z bazy na komputerach domowych, smartfonach, tabletach. Od 1 stycznia 2014 r. PPWSZ w Nowym Targu posiada dostęp do ok. 600 e-książek w wirtualnej czytelni Ibuk Libra. 14 WIRTUALNA PÓŁKA W BAZIE IBUK LIBRA

15 E-ZASOBY Bazy publikacji elektronicznych dostępne w sieci Wirtualna Biblioteka Nauki www.wbn.edu.pl Biblioteka PPWSZ w Nowym Targu została zarejestrowana w Wirtualnej Bibliotece Nauki, dzięki czemu Uczelnia posiada dostęp do naukowych baz danych (w tym kolekcji czasopism elektronicznych) wydawnictw: Elsevier, Springer, Web of Knowledge, EBSCO, Nature, Science, SCOPUS, Wiley-Blackwell. Dostęp do bazy: w bibliotece oraz na terenie Uczelni 15

16 ZADANIE Wykorzystując informacje na temat autora lub tytułu książki, proszę o przygotowanie rewersu, posługując się w tym celu katalogiem OPAC. ZALICZENIE SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO Katalog OPAC Katalog OPAC (kliknij, aby wejść do katalogu) 14 Warunkiem zaliczenia szkolenia jest udział studenta w przygotowanym przez bibliotekarza kursie, potwierdzony podpisem na liście obecności oraz wykazanie umiejętności wyszukiwania publikacji w zbiorach Biblioteki PPWSZ.

17 Zachęcamy do korzystania z zasobów Biblioteki PPWSZ. PRZYGOTOWAŁ - mgr Krzysztof Bosak, Biblioteka PPWSZ w Nowym Targu


Pobierz ppt "Biblioteka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google