Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BENEFICJENT : Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BENEFICJENT : Szpital Na Wyspie Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 BENEFICJENT : Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
,,Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ Dofinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Operacyjnego PLO7 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych. Wartość projektu: 1 991 217 ,00 PLN Wartość dofinansowania ,00 PLN. BENEFICJENT : Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. Żary ul. Pszenna 2 tel: faks: Biuro projektu:

2 „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ Fundusze Norweskie i Fundusze EOG na lata są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein do państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami – darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia.

3 Starzenie się społeczeństw to poważny problem Europy w tym Polski.
„Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ Starzenie się społeczeństw to poważny problem Europy w tym Polski. Obecnie w Polsce osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią około % ludności. Według prognoz GUS w 2030 r. osoby w wieku 65 lat i starsze stanowić będą 23.8 % społeczeństwa polskiego ( 8.5 mln osób) Występujące u osób starszych problemy zdrowotne zwiększają zapotrzebowanie na świadczenia lecznicze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. Opieka zdrowotna w Polsce powinna realizować proces dostosowania się do trendów demograficznym. Szpital Na Wyspie w Żarach jako jedyny w województwie lubuskim zabezpiecza kompleksowo potrzeby osób starszych.

4 „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ Projekt jest skierowany do osób starszych, członków ich rodzin, osób niesamodzielnych i przewlekle chorych, opiekunów osób niesamodzielnych i przewlekle chorych, pielęgniarek, terapeutów, opiekunów medycznych pracujących w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o. o. ,ośrodkach opieki długoterminowej, hospicjach i DPS.

5 Zakres szczegółowy projektu:
„Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ Zakres szczegółowy projektu: 1. Dostosowanie oddziału geriatrycznego, zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz zakładu pielęgnacyjno -opiekuńczego do wymogów prowadzonej działalności (przebudowa i wyposażenie).

6 „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ 2. Program edukacyjny: szkolenia personelu medycznego pracującego w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. w zakresie opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi w Żarach i Lubsku ( planowana liczba osób do przeszkolenia - 80 ). b) szkolenia członków rodzin i opiekunów osób starszych przewlekle chorych i niepełnosprawnych w Żarach i Lubsku, w zakresie : specyfiki procesu starzenia, profilaktyki i przebiegu schorzeń wieku podeszłego w tym zaburzeń neurologicznych oraz organizacji opieki na przewlekle chorym (planowana liczba osób do przeszkolenia – 480 ).  Szkolenia będą bezpłatne a uczestnicy w ramach szkoleń otrzymają poradnik dotyczący pielęgnacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych oraz film instruktażowy w tym zakresie na płycie DVD.

7 3. Aktywizacja seniorów poprzez leczenie ruchem .
„Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ 3. Aktywizacja seniorów poprzez leczenie ruchem . Poprawa sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia w sali ćwiczeń i na świeżym powietrzu. Seniorzy poznają ćwiczenia, które ułatwią im codzienne funkcjonowanie i przyczynią się do poprawy samopoczucia i będą motywacja do prowadzenia aktywnego trybu życia. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w Lubsku ul. Poznańska 2. wtorek i czwartek o godz. 15.oo czas trwania 90 minut Zajęcia są bezpłatne.

8 „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ 4. Punkt konsultacyjny udzielający porad osobom starszym i niesamodzielnym i ich opiekunom z zakresu pielęgnacji i rehabilitacji. Miejsce punktu Lubsko ul. Poznańska 2, nr tel. 533  czynny: - od poniedziałku do piątku w godz konsultacja pielęgniarska, - w czwartek w godz. od konsultacja fizjoterapeuty (rehabilitanta). (założenia 1300 konsultacji )

9 „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ 5. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa w Lubsku przy ul. Poznańskiej 2 obejmuje edukację i instruktaż rodzinny i opiekuna w zakresie: - pielęgnowania przewlekle chorego i niesamodzielnego, wykonania toalety, zmiany bielizny osobistej i pościelowej, podawania leków, zmiany opatrunku , profilaktyki przeciwodleżynowej, postępowania z cewnikiem, pomiaru podstawowych parametrów życiowych, doboru odpowiedniej diety i techniki karmienia, - usprawniania pacjenta, nauka ćwiczeń biernych, nauka przemieszczenia, ćwiczenia oddechowe, - pomocy w doborze i pozyskaniu odpowiedniego sprzętu pomocniczego ułatwiającego przemieszczanie się i nauka posługiwania się nim, przygotowywania do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa przewiduje 8 jednogodzinnych wizyt pielęgniarki w domu pacjenta. (przewidywana liczba osób 320 osób)

10 Przewodnicząca zespołu Otylia Schönborn
„Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ Zarządzeniem nr 9/2013 Prezesa Zarządu Szpitala Na wyspie Sp. z o.o. z dnia r. został powołany zespół projektowy w składzie : Przewodnicząca zespołu Otylia Schönborn Z-ca przewodniczącej Katarzyna Gemińska Specjalista do spraw szkoleń – Joanna Fogel pozostali członkowie zespołu ; Małgorzata Gawrych, Grażyna Wiatrowska , Leszek Śliwak , Kamila Wojtaszewska, Kamil Mędrzak, Renata Dybka. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Prezes Zarządu Wiesław Olszański

11 „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’

12 Biuro projektu znajduje się przy ul. Pszennej 2
„Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ Biuro projektu znajduje się przy ul. Pszennej 2 Żary, numer telefonu. : Szczegółowe informacje dotyczące założeń i realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej w zakładce fundusze norweskie EOG

13 „Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego’’ Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BENEFICJENT : Szpital Na Wyspie Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google