Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre Praktyki OK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre Praktyki OK."— Zapis prezentacji:

1 Dobre Praktyki OK

2 Cele lekcji w rozkładach materiału
Istotą dobrej praktyki jest wprowadzenie obowiązku uzupełnienia rozkładów materiału o cele lekcji sformułowane w języku ucznia Rozkład materiału klasa VI Matematyka 2001 Moduł Temat lekcji i cele w języku ucznia Liczba godzin 1. W sezonie czy po? Lekcja 1 Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną - powtórzenie 1 przypomnicie mnożenie ułamka i liczby mieszanej przez liczbą naturalną Lekcja 2 Mnożenie ułamków zwykłych nauczycie się mnożyć ułamek przez ułamek Lekcja 3 Liczby odwrotne poznacie pojęcie liczby odwrotnej będziecie potrafili znaleźć liczbę odwrotną do podanej

3 Podmiot naszych działań
Działania skierowane są do wszystkich nauczycieli, a w szczególności do tych, którzy nie mają doświadczenia w formułowaniu celów lekcji Pośrednio działania te skierowane są również do uczniów Stosowane są na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich klasach Obejmują całą radę pedagogiczną

4 Cel podjętych działań Ułatwienie nauczycielom pracy podczas wdrażania elementów OK Włączenie wszystkich zespołów i nauczycieli do pracy nad opracowaniem celów lekcji Motywacja i zachęcenie nauczycieli do stosowania OK na co dzień

5 Działania Nauczyciele przygotowują w zespołach cele lekcji w języku ucznia do programów nauczania Programy są włączane do szkolnych zestawów programów nauczania Każdy nauczyciel indywidualnie modyfikuje cele lekcji na własne potrzeby i potrzeby klasy. Opracowuje również samodzielnie nacobezu

6 Efekt Wszyscy nauczyciele podają cele na swoich lekcjach
Nauczyciele współpracują ze sobą i konsultują się w sprawie formułowania celów lekcji, wymieniają doświadczeniami Duża część nauczycieli włączyła się w pracę nad elementami OK – zbieramy materiały z kursu wykonujemy zadania z poszczególnych modułów, dzielimy się doświadczeniami

7 Inne elementy OK wykorzystywane w naszej szkole
Nacobezu – stosują wszyscy nauczyciele przed pracami klasowymi i sprawdzianami Patyczki (szczególnie klasy IV – VI) – ulubiona metoda nauczycieli w czasie losowania uczniów do odpowiedzi Sygnalizacja kolorami – metodniki, kredki w trzech kolorach, kciuki – do monitorowania w czasie lekcji

8 Elementy OK wykorzystywane w naszej szkole
Wyciszanie klasy poprzez uniesienie ręki Zdania podsumowujące/zdania do dokończenia na zakończenie lekcji Samoocena i ocena koleżeńska jest wymagana i brana pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania w naszej szkole Techniki graficzne, np. kosz, walizeczka, termometr, tarcza, do podsumowania zajęć

9 Dobre praktyki Ok w SP3 w Ełku , Joanna Witkowska
Dziękujemy za uwagę Ełk                            Dobre praktyki Ok w SP3 w Ełku , Joanna Witkowska


Pobierz ppt "Dobre Praktyki OK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google