Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Kapitałowa DUON S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Kapitałowa DUON S.A."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Kapitałowa DUON S.A.
Wysogotowo, 2014

2 Misja i struktura Grupy
Duon jest jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Nasza misją jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb energetycznych klientów poprzez produkty i usługi bazujące na paliwach gazowych i energii elektrycznej Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie jest podmiotem dominującym – spółka o charakterze holdingowym. Akcje Grupy DUON S.A. notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie prowadzi działalność w segmencie dystrybucji gazu poprzez posiadane sieci gazowe oraz stacje regazyfikacji. DUON Marketing and Trading S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzi działalność obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym. PGS Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie zapewnia usługi transportu gazu ziemnego LNG na rzecz Grupy oraz klientów zewnętrznych DUON Praszka Sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem ciepła w kotłowniach gazowych oraz jego sprzedażą na terenie Miasta Praszka poprzez sieć własnych ciepłociągów

3 Historia Grupy Kapitałowej
W 2001 spółka KRI rozpoczęła działalność związaną z rynkiem gazu ziemnego a w 2002 roku rozpoczęła dystrybucję i sprzedaż gazu ziemnego, zarówno dystrybuowanego tradycyjnie sieciami gazociągów jak i dystrybuowanego w postaci skroplonej (LNG). Po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną w 2007 roku,  KRI S.A. pozyskała w akcjonariacie inwestorów – spółki reprezentowane przez brytyjskie fundusze inwestycyjne Lime Rock Partners oraz Prospect Investment Management. W tym samym roku KRI S.A. zakupiła spółkę PGS sp. z o.o. specjalizującą się w transporcie gazu LNG. W 2010 roku oferta KRI S.A. została rozszerzona o sprzedaż gazu płynnego LPG oraz została założona spółka KRI Marketing and Trading S.A., której podstawową działalnością jest obrót gazem ziemnym oraz energią elektryczną w oparciu o infrastrukturę stron trzecich. CP Energia S.A. – poprzednik prawny spółki Grupa DUON S.A. - została założona w Warszawie w 2005 roku przez spółki Capital Partners S.A. i PL Energia S.A. Spółka rozwijała działalność obrotu i dystrybucji gazu ziemnego w oparciu o inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną gazu ziemnego, W październiku 2007 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 7 kwietnia 2011 roku doszło do połączenia grup kapitałowych KRI i CP Energia.. Z uwagi jednak na fakt, że dotychczasowi właściciele KRI S.A. objęli 66% akcji spółki CP Energia S.A, uznaje się, że to KRI S.A. stała się podmiotem przejmującym i z punktu widzenia ekonomiczno-księgowego to KRI S.A. traktowana była jako spółka dominująca W maju 2012 roku firma spółki-matki została zmieniona na Grupa DUON S.A.

4 Ważniejsze daty Ważniejsze daty w historii Grupy DUON
2001 – początek działalności w segmencie infrastruktury 2007 – IPO na GPW 2011 – połączenie CP Energia i KRI 2011 – początek działalności w segmencie obrotu 2012 – zmiana nazwy na DUON Spółka prowadzi działania poprzez siedzibę w Wysogotowie koło Poznania, spółki zależne w Gdańsku, Odolanowie i Praszce oraz 11 lokalnych biur w całej Polsce 4

5 Akcjonariat Galiver Limited to spółka reprezentująca Lime Rock Partners, fundusz inwestycyjny typu private equity zaangażowany w sektor ropy i gazu. Założony w roku 1998 Lime Rock Partners jest stabilnym długoterminowym inwestorem kapitału wzrostowego w spółki energetyczne na całym świecie. Zarządza kapitałem w wysokości ponad 5 mld dolarów. RIT Capital Partners PLC (Rothschild Investment Trust) jest prywatnym funduszem inwestycyjnym notowanym na giełdzie londyńskiej, o szeroko zróżnicowanym portfelu. Jego polityka ma na celu inwestowanie w bardzo zróżnicowany międzynarodowy portfel w szerokim zakresie aktywów, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie to założyciel CP Energia S.A. (wcześniejsza nazwa Grupy DUON S.A.). Powstała w 2002 r. i jest notowana na GPW w Warszawie. Jest to podmiot działający na rynku inwestycji kapitałowych oraz świadczący usługi doradztwa w zakresie fuzji i przejęć, finansów spółek i restrukturyzacji. 5

6 Segmenty działalności i mapa infrastruktury
DUON prowadzi działalność w dwóch podstawowych obszarach: infrastruktury i obrotu. Segment infrastruktury Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupę zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, m.in. w Rosji. W ramach segmentu infrastruktury Grupa prowadzi także sprzedaż gazu płynnego LPG, ciepła oraz usług transportowych gazu LNG. Rozwija także projekty w oparciu o kogenerację. Segment obrotu W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

7 Stabilny model biznesowy i wyniki za 2013 r.

8 Stabilny model biznesowy i wyniki za 2013 r.

9 Stabilny model biznesowy i wyniki za 2013 r.

10 Wybrane Portfolio 10

11 e-mail alldystrybucja@duon.pl
Dane kontaktowe Grupa DUON S.A. ul. Serdeczna 8 Wysogotowo Przeźmierowo Tel Fax 11


Pobierz ppt "Grupa Kapitałowa DUON S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google