Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU dr Andrzej URBANEK Prezentacja przygotowana na spotkanie robocze w dniu 07.01.2013r.

2 Struktura prezentacji „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” Zagadnienia:  ogólna informacja o projekcie;  problem główny i szczegółowe;  cele projektu: główny i szczegółowe;  czynniki warunkujące innowacyjność projektu;  grupy docelowe: odbiorcy i użytkownicy;  zadania do realizacji w ramach projektu. Ogólna charakterystyka projektu

3 Ogólna informacja o projekcie „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” Lp.WyszczególnienieOpis 1.Numer i nazwa priorytetu: Szkolnictwo wyższe i nauka. 2.Numer i nazwa Działania: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki wiedzy. 3.Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 4.Numer konkursu:1/POKL/4.1/innowacyjne/2011. 5.Tytuł projektu:„AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia osób w wieku 50+”. 6.Obszar realizacji:cała Polska. 7.Beneficjent:Akademia Pomorska w Słupsku. 8.Przyznane środki: 1 129 340,00 zł. 9.Czas realizacji:od 01.10.2012 do 31.08.2015. PROJEKT INNOWACYJNY

4 Charakterystyka problemu „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” GŁÓWNY PROBLEM niski poziom aktywności społeczno-zawodowej osób w wieku 50+ PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE 1.Najniższy w Europie wskaźnik zatrudnienia. 2.Jeden z najniższych w Polsce wskaźników aktywności edukacyjnej. 3.Duże ryzyko społecznej marginalizacji. 4.Brak edukacyjnej oferty dedykowanej dla 50+. 5.Specyficzne bariery: dyskryminacja przez pracodawców i społeczeństwo, niska samoocena, niedostosowanie do szybkiego tempa zmian, brak wiary w awans zawodowy itp. PRZEDMIOT PROJEKTU: akademicki model kształcenia (wsparcia) osób w wieku 50+

5 Cele projektu „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” CEL GŁÓWNY podniesienie aktywności edukacyjnej grupy 50+ poprzez wdrożenie do praktyki edukacyjnej nowego modelu kształcenia w okresie realizacji projektu CELE SZCZEGÓŁOWE 1 poprawa jakości systemu kształcenia ustawicznego osób 50+ poprzez wypracowanie nowych rozwiązań edukacyjnych w okresie realizacji projektu 2 wzrost efektywności kształcenia ustawicznego osób 50+ poprzez opracowanie i wdrożenie optymalnych i dostosowanych do potrzeb tej grupy wiekowej narzędzi 3 wzrost kompetencji potencjalnych użytkowników w zakresie kształcenia ustawicznego osób 50+ poprzez udział w szkoleniach i otrzymanie materiałów (wzorców)

6 Innowacyjność „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” INNOWACYJNOŚĆ: akademicki model kształcenia (wsparcia) osób w wieku 50+ Lp. Rozwiązania szczegółowe decydujące o innowacyjnym charakterze projektu 1. Kompleksowe rozwiązanie o charakterze instytucjonalnym wykorzystujące potencjał uczelni. 2. Elastyczne działania szkoleniowo-doradcze. 3. Interaktywny sposób pracy z odbiorcami. 4. Przyjęta strategia kształcenia. 5. Zaangażowanie regionalnych instytucji rynku pracy i placówek kształcenia ustawicznego (aktywizacja środowiska).

7 Grupy docelowe „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” ODBIORCYODBIORCY UŻYTKOWNICYUŻYTKOWNICY 5 uczelni wyższych 3 placówki kształcenia ustawicznego 1 Powiatowy Urząd Pracy 5 uczelni wyższych 3 placówki kształcenia ustawicznego 1 Powiatowy Urząd Pracy 30 osób objętych kształceniem 200 osób diagnozowanych 32 testerów 30 osób objętych kształceniem 200 osób diagnozowanych 32 testerów

8 Główne zadania „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+”1. Diagnoza i analiza problemu niskiego udziału osób 50+ w kształceniu ustawicznym 2. Opracowanie wstępnej wersji akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 3. Testowanie wstępnego akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 4. Opracowanie ostatecznej wersji akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 5. Upowszechnianie i włączenie rozwiązania do głównego nurtu polityki Nazwa zadania OdpowiedzialnyOdpowiedzialny Kierownik Zespołu Diagnostycznego Kierownik Projektu/ Kierownik Zespołu Diagnostycznego Koordynator procedury testowania Kierownik Projektu/ Kierownik Zespołu Diagnostycznego Kierownik Projektu

9 Terminy realizacji zadań „AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+”1. Diagnoza i analiza problemu niskiego udziału osób 50+ w kształceniu ustawicznym 2. Opracowanie wstępnej wersji akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 3. Testowanie wstępnego akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 4. Opracowanie ostatecznej wersji akademickiego modelu kształcenia osób w wieku 50+ 5. Upowszechnianie i włączenie rozwiązania do głównego nurtu polityki 01.10.2012 – 30.04.2013 01.04.2013 – 31.05.2013 01.08.2013 – 30.11.2014 01.12.2014 – 31.03.2015 01.06.2015 – 30.09.2015 Nazwa zadania Termin

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„AKADEMIA WIEKU ŚREDNIEGO – akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+” Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google