Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Brzeźnica Prezentacja projektów realizowanych przez Gminę Brzeźnica za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Dolina Karpia”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Brzeźnica Prezentacja projektów realizowanych przez Gminę Brzeźnica za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Dolina Karpia”"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Brzeźnica Prezentacja projektów realizowanych przez Gminę Brzeźnica za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Dolina Karpia”

2 Członkostwo Gminy w Stowarzyszeniu „Dolina Karpia” stworzyło szansę instytucjom, przedsiębiorcom i rolnikom na pozyskanie środków finansowych w celu realizacji wielu przedsięwzięć. Dodatkowym atutem uczestnictwa w stowarzyszeniu jest promocja gminy i jej walorów.

3 Inwestycje realizowane w ramach dofinansowania środkami z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 Leader za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia Doliny Karpia

4 Projekty zrealizowane przez Urząd Gminy:

5 W ramach dwóch projektów pn. „Dziecięcy raj sprawności i zdrowia – urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw” wybudowano 14 placów zabaw we wszystkich sołectwach Gminy Brzeźnica

6 W ramach projektu pn.: „Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej w sołectwie Bachorowice” wykonano II etap remontu budynku b. szkoły – wymianę pokrycia dachowego i docieplenie ścian.

7 „Upamiętnienie miejsc historycznych i wzbogacenie bazy obiektów turystycznych poprzez oznaczenie i przygotowanie do zwiedzania bunkrów wojennych i miejsca niemieckiego obozu pracy Baudienst oraz wydanie folderu i przeprowadzenie wykładu o wydarzeniach przeszłości na terenie Gminy Brzeźnica” W ramach „małych projektów” zrealizowano działanie pn.:

8 Bazujący na potencjale Wisły i Kanału Małopolskiego (Łączany – Brzeźnica) utworzono produktu turystyczno – rekreacyjny w ramach którego powstała ścieżka ornitologiczna, w ciągu której wybudowano chodnik. Przygotowany został szlak żeglugowy poprzez: wyremontowanie przystani kajakowej w Łączanach, zbudowanie przystani wodnej w Brzeźnicy, zakup kajaków i montaż małej architektury.

9 „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury nad Potokiem Radwanickim w Marcyporębie, będącego obiektem promującym dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru” to kolejny projekt w ramach którego został podniesiony standard budynku Domu Kultury poprzez wykonanie prac remontowo budowlanych polegających na dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego oraz zakup wyposażenia do sali widowiskowej.

10 W ramach projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców i turystów nad rzekami w gminie Brzeźnica” powstały ogólnodostępne bazy sportowe w postaci boisk o nawierzchni poliuretanowej przy szkołach w miejscowościach: Łączany, Sosnowice i Tłuczań. Ogrodzone kompleksy rekreacyjne wyposażone zostały w niezbędny sprzęt do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego

11 We wrześniu zakończyła się realizacja ostatniego zrealizowanego przez Gminę projekt inwestycyjnego pn.: „Utworzenie produktu turystyczno- rekreacyjnego poprzez wykonanie alejek spacerowych, miejsc postojowych, terenów zielonych wraz z montażem elementów skate-parku i małej architektury w miejscowości Brzeźnica ”

12 KOLEJNE PROJEKTY DO REALIZACJI Do końca bieżącego okresu finansowania środków unijnych zamierzamy zrealizować kolejne inwestycje na które złożyliśmy do LGD projekty w ostatnim wrześniowym naborze Lp.Nazwa wniosku 1 Poprawa standardu budynku użyteczności publicznej poprzez remont Domu Ludowego w Nowych Dworach (realizacja rozpoczęta) 2 Modernizacja budynku Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 3 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Sosnowice 4 Remont budynku komunalnego pełniącego funkcję społeczno – kulturalne w miejscowości Łączany 5 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Paszkówka poprzez remont parkingu przy budynku Domu Kultury * W ramach małych projektów planowana realizacja działania pn.: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Doliny Karpia za pomocą systemu wystawienniczego i tablicy interaktywnej” planuje się zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego wraz z projektem graficznym i drukiem plansz wystawienniczych, zakup tablicy interaktywnej oraz przygotowanie materiałów wystawienniczych i prezentacji multimedialnych nt. walorów przyrodniczych i kulturowych Doliny Karpia.

13 Projekty zrealizowane przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

14 Letni Festiwal Kultury w Brzeźnicy 2010 W ramach projektu odbywały się m.in. koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej, warsztaty rękodzieła artystycznego, nagrano płytę z muzyka Orkiestry Dętej z Sosnowic.

15 Letni Festiwal Kultury w Brzeźnicy 2011Wioska rycerska

16 Projekty zrealizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzeźnicy

17 zakupiono laptop, projektor, zakupiono laptop, projektor, wyposażono czytelnię wyposażono czytelnię wydano folder „Szlak Papieski” wydano folder „Szlak Papieski” „Organizacja bibliotecznych warsztatów edukacyjnych na temat lokalnego dziedzictwa obszaru objętego LSR Dolina Karpia, udostępnianie stanowisk komputerowych z przyłączem do Internetu oraz rozwój bazy informacji turystycznej w tym wydanie folderu”

18 „Rozwój spójnej oferty informacji turystycznej na obszarze objętym LSR Doliny Karpia poprzez wydanie publikacji: Gmina Brzeźnica- mapa turystyczna oraz folderu Gmina Brzeźnica”

19 „Wydanie książki Gmina Brzeźnica – album starej fotografii” skarbiec przeszłości w albumie

20 „Organizacja wystawy prezentującej twórczość Adama Gorczyńskiego i ks. Jana Piwowarczyka znamienitych pisarzy - rodaków z Brzeźnicy w Dolinie Karpia oraz wydanie publikacji z rysem biograficznym i utworami Adama Gorczyńskiego” Warsztaty dla gimnazjalistów których przedmiotem była twórczość Adama Gorczyńskiego – galicyjskiego romantyka z Brzeźnicy oraz dziedzictwo kulturowe gminy Brzeźnica

21 „Wydanie książki pt. Legendy gminy Brzeźnica oraz organizacja konkursu literacko-plastycznego” „Wydanie książki pt. Legendy gminy Brzeźnica oraz organizacja konkursu literacko-plastycznego” konkursu literacko-plastycznego

22 „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez warsztaty z języka angielskiego uczące opowiadać o zasobach Doliny Karpia" „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez warsztaty z języka angielskiego uczące opowiadać o zasobach Doliny Karpia" Od września do listopada 2014 r. trwają w Spichlerzu Książki warsztaty z języka angielskiego dla początkujących. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu

23 Wydanie publikacji z opracowaniami historycznymi na temat gminy Brzeźnica i Doliny Karpia” I etap - Konferencja była zapowiedzią i formą promocji treści przygotowywanej do wydania publikacji, która ukaże się na początku grudnia br.

24 Do realizacji pozostało jeszcze: „Wydanie publikacji Gmina Brzeźnica i Dolina Karpia: przewodnik po atrakcjach turystycznych”


Pobierz ppt "Gmina Brzeźnica Prezentacja projektów realizowanych przez Gminę Brzeźnica za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Dolina Karpia”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google