Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model lokalnej współpracy

2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założeniem systemu pomocy społecznej w gminie Śrem jest współpraca, współdziałanie i partnerstwo w tworzeniu i realizacji programów z obszaru polityki społecznej, rozwijaniu aktywnych instrumentów wsparcia, które angażują odbiorców działań, a także w tworzeniu warunków i promowaniu aktywności społecznej różnych środowisk. STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚREM NA LATA 2008 – 2015

3 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca Ludzi z ludźmi Ludzi z instytucjami Instytucji z instytucjami Instytucji z ludźmi

4 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucje „stowarzyszone” Sympatycy i wolontariusze Użytkownicy Forma ?! Współpraca trwała - doraźna Kto ?!

5 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Oddanie zasobu” Pochłonięcie Roztopienie w …. Gra na wykluczenie z udziału Zawłaszczenie „Najważniejszy jest nasz interes” Próba dominacji Ryzyko współpracy !

6 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie CEL MLW Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tworzenie warunków do powstania na terenie Gminy przynajmniej jednego podmiotu zatrudnienia socjalnego, jako elementu szeroko pojmowanego sektora ekonomii społecznej oraz narzędzia realizacji aktywnej polityki społecznej, poprzez uzyskanie w gminie synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno- zawodowej na rzecz grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług. Celem głównym pilotażu jest uzyskanie w gminie synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy (MLW).

7 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem głównym pilotażu jest uzyskanie w gminie synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy (MLW). Co zyskamy ? -zwiększenie umiejętności pracy zespołowej -zwiększenie wiedzy w obszarze ekonomii społecznej -zwiększenie kompetencji w zakresie współpracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zwiększenie motywacji do podejmowania działań innowacyjnych w obszarze lokalnej polityki społecznej

8 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Model MLW -CECHY Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TERYTORIALNOŚĆ PROCESOWY CHARAKTER UNIWERSALIZM I OTWARTOŚĆ STANDARYZACJA PARTYCYPACJA

9 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja idei Modelu MLW Tworzenie wstępnego Katalogu Lokalnych Interesariuszy ETAPY MLW Zespół Synergii Lokalnej MLW w Gminie Utworzenie paktu na rzecz MLW Prezentacja wyników analizy Zespołu Synergii Lokalnej MLW- wybór podmiotu zatrudnienia socjalnego Utworzenie (odtworzenie) podmiotu zatrudnienia socjalnego

10 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Interesariusze /uczestnicy Władza publiczna 1. Administracja rządowa – rząd i ministerstwa, urzędy wojewódzkie (np. wydziały polityki społecznej) 2. Administracja samorządowa – wójt, burmistrz, prezydent miasta, a także Starosta, Marszałek Województwa, ich urzędy 3. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego takie jak np.: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz inne Sektor pozarządowy 1. Organizacje pozarządowe, w tym spółdzielnie socjalne 2. Organizacje kościelne i związki wyznaniowe Przedsiębiorcy i instytucje Edukacja (szkolna, pozaszkolna) kultura, ochrona zdrowia, jednostki kultury i edukacji, jednostki szkolnictwa, placówki zdrowia Finanse i bankowość – firmy finansowe zlokalizowane na obszarze Gminy a także powiatu lub województwa, w tym banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp Obywatele – liderzy społeczni

11 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pakt na rzecz MLW - tezy: 1. partnerstwo ze swej natury jest uzupełnieniem i inicjatywą wspomagającą działania samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych poprzez zdolność do niekonwencjonalnych przedsięwzięć z udziałem wszystkich instytucji, organizacji i osób indywidualnych, kierujących się zasadą solidaryzmu w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na obszarze Gminy; 2. partnerstwo to zbiór wiedzy o lokalnym środowisku, a także siła „sojuszu” administracji i organizacji pozarządowych oraz indywidualnych osób uznanych za autorytety w wyczuwaniu rzeczywistych problemów społeczności lokalnej; 3. partnerstwo to ścieżka do budowy dobrych programów i strategii lokalnego rozwoju, opartych na wiedzy i doświadczeniu różnych grup społecznych i instytucji, tworzących kapitał społeczny na obszarze Gminy; 4. partnerstwo to platforma dla rozwiązywania najtrudniejszych problemów społecznych, które obecnie mają charakter przekrojowy, a sposoby ich rozwiązywania wymagają zgody lokalnego społeczeństwa i współpracy różnych instytucji, przy jednoczesnym zapewnieniu koordynacji działań; 5. partnerstwo to sposób na inkluzję każdego członka lokalnego społeczeństwa, każdej organizacji pozarządowej oraz każdej instytucji administracyjnej na obszarze Gminy.

12 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Projekt „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” współfinansowany przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google