Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Administracyjny Oświaty ul. Akademicka 1 69-100 Słubice Tel. 95 737 2058

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Administracyjny Oświaty ul. Akademicka 1 69-100 Słubice Tel. 95 737 2058"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Administracyjny Oświaty ul. Akademicka 1 69-100 Słubice Tel. 95 737 2058 e-mail:zao@edukacja.slubice.pl http://edukacja.slubice.pl http://edukacja.slubice.pl Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Słubice

2 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Beneficjent : Gmina Słubice/ Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach Okres realizacji: od 1września 2012 do 31 sierpnia 2014

3 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Uczestnicy projektu 502 uczniów Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach Szkoła Podstawowa w Kunowicach Szkoła Podstawowa w Golicach

4 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Cel główny projektu Wsparcie indywidualnego rozwoju 502 uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Słubice, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów.

5 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Cele szczegółowe projektu 1. Zapewnienie dzieciom oferty edukacyjno-profilaktycznej, zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. 2. Stworzenie w szkołach warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną prace nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.

6 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice 3. Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u co najmniej 50% dzieci objętych zajęciami wyrównawczymi z matematyki i języka polskiego. 4. Zminimalizowanie specyficznych problemów rozwojowych u co najmniej 50% dzieci objętych zajęciami logopedycznymi, gimnastyką korekcyjną. 5. Rozwój uzdolnień u co najmniej 50% dzieci objętych zajęciami dla dzieci uzdolnionych polonistycznie i matematyczno-przyrodniczo.

7 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Wartość projektu 343 316,70 zł -zad.1. doposażenie bazy dydaktycznej szkół 108 866,70 zł Dwa przetargi- grudzień 2012 (2 dostawców), październik 2013 (1 dostawca)

8 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice -pomoce dydaktyczne: gry dydaktyczne, plansze i tablice edukacyjne, programy multimedialne, pomoce naukowe do zajęć z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej, zajęć z logopedą, sprzęt gimnastyczny, materace, piłki, gry zręcznościowe do gimnastyki korekcyjnej; -zestawy multimedialne: laptop, projektor multimedialny, ekran; -radiomagnetofony.

9 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice

10

11

12 -zad.2 realizacja dodatkowych zajęć 234 450,00 zł Dwa przetargi- grudzień 2012 (20 nauczycieli), październik 2013 (10 nauczycieli)

13 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, -zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, -zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, -gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, -zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie- przyrodniczo, - zajęcia dla dzieci uzdolnionych polonistycznie

14 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Szkoła Podstawowa w Golicach

15 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Szkoła Podstawowa w Kunowicach

16 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach

17 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach

18 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach

19 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice rok szkolny 2012/ 2013rok szkolny 2013/ 2014 szkołailość grup liczba uczniów ilość godzin (tygodniowo) ilość grup liczba uczniów ilość godzin (tygodniowo) SP130164990(30)432240(8) SP2331661089(33)432240(8) SP3251551221(37)420240(8) SPG734231(7)28120(4) SPK621198(6)216120(4) ogółem1015403729(113)16108960(32)

20 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Podsumowanie -realizacja indywidualizacji procesu nauczania; -doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne; -wymierne efekty dydaktyczne i wychowawcze; -dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach; -duże zainteresowanie rodziców zajęciami; -potrzeba kontynuowania podobnych działań.


Pobierz ppt "Zespół Administracyjny Oświaty ul. Akademicka 1 69-100 Słubice Tel. 95 737 2058"

Podobne prezentacje


Reklamy Google