Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Administracyjny Oświaty ul. Akademicka Słubice Tel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Administracyjny Oświaty ul. Akademicka Słubice Tel"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Administracyjny Oświaty ul. Akademicka 1 69-100 Słubice Tel
Zespół Administracyjny Oświaty ul. Akademicka Słubice Tel. 95  Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Słubice

2 Gmina Słubice/ Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Beneficjent: Gmina Słubice/ Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach Okres realizacji: od 1września do 31 sierpnia 2014

3 502 uczniów Uczestnicy projektu Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Uczestnicy projektu 502 uczniów Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach Szkoła Podstawowa w Kunowicach Szkoła Podstawowa w Golicach

4 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Cel główny projektu Wsparcie indywidualnego rozwoju 502 uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Słubice, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów.

5 Cele szczegółowe projektu
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Cele szczegółowe projektu 1. Zapewnienie dzieciom oferty edukacyjno-profilaktycznej, zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. 2. Stworzenie w szkołach warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną prace nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.

6 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice 3. Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u co najmniej 50% dzieci objętych zajęciami wyrównawczymi z matematyki i języka polskiego. 4. Zminimalizowanie specyficznych problemów rozwojowych u co najmniej 50% dzieci objętych zajęciami logopedycznymi, gimnastyką korekcyjną. 5. Rozwój uzdolnień u co najmniej 50% dzieci objętych zajęciami dla dzieci uzdolnionych polonistycznie i matematyczno-przyrodniczo.

7 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Wartość projektu ,70 zł zad.1. doposażenie bazy dydaktycznej szkół ,70 zł Dwa przetargi- grudzień 2012 (2 dostawców), październik 2013 (1 dostawca)

8 zestawy multimedialne: laptop, projektor multimedialny, ekran;
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice pomoce dydaktyczne: gry dydaktyczne, plansze i tablice edukacyjne, programy multimedialne, pomoce naukowe do zajęć z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej, zajęć z logopedą, sprzęt gimnastyczny, materace, piłki, gry zręcznościowe do gimnastyki korekcyjnej; zestawy multimedialne: laptop, projektor multimedialny, ekran; radiomagnetofony.

9 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice

10 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice

11 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice

12 zad.2 realizacja dodatkowych zajęć 234 450,00 zł
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice zad.2 realizacja dodatkowych zajęć ,00 zł Dwa przetargi- grudzień 2012 (20 nauczycieli), październik 2013 (10 nauczycieli)

13 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice -zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, -zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, -zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, -gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, -zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo, - zajęcia dla dzieci uzdolnionych polonistycznie

14 Szkoła Podstawowa w Golicach
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Szkoła Podstawowa w Golicach

15 Szkoła Podstawowa w Kunowicach
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Szkoła Podstawowa w Kunowicach

16 Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach

17 Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach

18 Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach

19 ilość godzin (tygodniowo)
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice rok szkolny 2012/ 2013 rok szkolny 2013/ 2014 szkoła ilość grup liczba uczniów ilość godzin (tygodniowo) liczba uczniów ilość godzin (tygodniowo) SP1 30 164 990(30) 4 32 240(8) SP2 33 166 1089(33) SP3 25 155 1221(37) 20 SPG 7 34 231(7) 2 8 120(4) SPK 6 21 198(6) 16 ogółem 101 540 3729(113) 108 960(32)

20 realizacja indywidualizacji procesu nauczania;
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” Gmina Słubice Podsumowanie realizacja indywidualizacji procesu nauczania; doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne; wymierne efekty dydaktyczne i wychowawcze; dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach; duże zainteresowanie rodziców zajęciami; potrzeba kontynuowania podobnych działań.


Pobierz ppt "Zespół Administracyjny Oświaty ul. Akademicka Słubice Tel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google