Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Całus Prezes Zarządu ZPWiM Założenia przedsięwzięcia mającego na celu promocję RIS i innowacyjności wśród mazowieckich MSP Warszawa – 26.04.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Całus Prezes Zarządu ZPWiM Założenia przedsięwzięcia mającego na celu promocję RIS i innowacyjności wśród mazowieckich MSP Warszawa – 26.04.2007."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Całus Prezes Zarządu ZPWiM Założenia przedsięwzięcia mającego na celu promocję RIS i innowacyjności wśród mazowieckich MSP Warszawa – 26.04.2007 r.

2 Przesłanki i motywacje podjęcia przedsięwzięcia 1.Wyniki badań kondycji MSP przez PKPP Lewiatan: Nieznajomość form wsparcia innowacyjności Przekonanie o obojętności środowisk naukowych wobec potrzeb gospodarki Nikły udział nakładów na innowacyjne przedsięwzięcia w MSP 2.Bieżące sygnały od przedsiębiorców – klientów PK w ZPWiM

3 Pomysłodawca: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Instytucje wspierające: Mazowiecki Sejmik Gospodarczy Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” Szkoła Główna Handlowa – Katedra Zarządzania Innowacjami Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Szkolnego Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

4 Cele przedsięwzięcia: Skuteczna promocja RIS wśród przedsiębiorców sektora MSP owocująca wzrostem inicjatyw innowacyjnych inwestycji w ich przedsiębiorstwach. Inicjowanie lokalnych sojuszy, grup wsparcia dla przedsiębiorców inwestujących w innowacje oraz wzmocnienie sieci lokalnych ośrodków wspierania innowacji. Przełamanie barier słabej współpracy środowisk nauki i administracji z przedsiębiorcami zainteresowanymi kontaktami z tymi środowiskami.

5 Adresaci: Adresatami działań będzie 300 mazowieckich przedsiębiorców sektora MSP uczestniczących w seminariach promocyjnych i warsztatach współpracy, 60 regionalnych i lokalnych organizacji przedsiębiorców, 50 placówek naukowych (instytuty, wyższe uczelnie, ośrodki B+R) oraz 27 konsultantów z 9 lokalnych ośrodków wspierania biznesu. Działania obejmujące całe województwo mazowieckie skupione będą w Warszawie (ZPWiM), Sochaczewie, Garwolinie, Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Piasecznie, Radomiu i Ostrołęce.

6 Produkty projektu Konferencja Inauguracyjna ……….? – Konferencja Inauguracyjna, której celem powinno być promowanie RIS i innowacyjności poprzez zawiązanie Mazowieckiego Konsorcjum Instytucji Wspierania Innowacyjności (MKIWI) – początek budowy regionalnej sieci wsparcia innowacyjności.

7 Wyszkolenie konsultantów Kurs dla 27 konsultantów z 9 ośrodków przygotowujący do świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym- (40 godz, 5 dni). Zajęcia poprowadzą eksperci z urzędów centralnych i instytucji zajmujących się Innowacyjnością. Program szkolenia uwzględni nabycie umiejętności wyszukania i dopasowania nowych technologii w przedsiębiorstwach, wykorzystania programów pomocowych i przygotowania wniosków projektowych.

8 Lokalne warsztaty innowacyjności Organizowane w większych miejscowościach regionu dla przedsiębiorców. Dwudniowy program obejmie: I dzień: teoretyczne opanowanie wiedzy o dostępnych programach wspierających innowacyjność. II dzień: praktyczne przećwiczenie czynności aplikacyjnych na konkretnych przykładach wniosków projektowych.

9 Targi – poradnik – portal Zorganizowanie stoiska innowacyjności na 10 targach branżowych w Warszawie. (informacje o projekcie i dostępnych formach wspierania innowacyjności) Opracowanie Podręcznika Dobrych Praktyk Innowacyjnych Przedsiębiorców na Mazowszu – I/II kwartał 2008 (dla instytucji edukacyjnych i promocyjnych) Uruchomienie Mazowieckiego Portalu Innowacyjności – MPI – (interaktywnej witryny ZPWiM pozwalającej na gromadzenie uwag, pytań i propozycji dotyczących nowych technologii i innowacyjności).

10 I Mazowieckie Targi Innowacyjności I Mazowieckie Targi Innowacyjności: (dotowane stoiska dla mazowieckich przedsiębiorców posiadających najciekawsze doświadczenia w innowacyjnych przedsięwzięciach) Włączenie się do współorganizowanych przez ZPWiM międzynarodowych targów: „Światło i Elektrotechnika” W – wa, 20 – 22.02.2008 r. (Expo XXI).

11 Lokalne ośrodki wspierania innowacyjności Wykorzystanie dla promowania innowacyjności wśród przedsiębiorców 9 Lokalnych Ośrodków Wspierania Innowacyjności (LOWI) założonych we wszystkich stolicach subregionów Mazowsza oraz dodatkowo w Sochaczewie, Piasecznie i Garwolinie. Wsparcie materialne (wyposażenie biur) Wsparcie personalne (szkolenia konsultantów) Wsparcie programowe i logistyczne Włączenie w powstające sieci wspierania innowacyjności (UMWM i PARP)

12 Planowane rezultaty przedsięwzięcia Powstanie regionalna sieć wsparcia innowacyjności budowana od 9 lokalnych ośrodków Promocja RIS i innowacyjności dotrze do kilkunastu tysięcy przedsiębiorców (głównie uczestników targów w Warszawie) Z projektem czynnie zetknie się 350 przedsiębiorców poprzez ich udział w lokalnych warsztatach innowacyjności 20 przedsiębiorców otrzyma grant wystawienniczy na I MTI 50 przedsiębiorców powinno rozpocząć przedsięwzięcia innowacyjne w swych firmach Uruchomiony będzie Mazowiecki Portal Innowacyjności Wydany będzie Poradnik Dobrych Praktyk Innowacyjnych Mazowieckich MSP Główny efekt – miękki – przełamanie bariery współpracy środowisk naukowych i gospodarczych na Mazowszu

13 Podsumowanie projektu Zorganizowania seminarium podsumowujące projekt Utworzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności na bazie: a.RKS RIS/WM b.Rady Partnerstwa Projektu c.Akcesu – wstępnej deklaracji uczestnictwa Mazowieckiego Sejmiku Gospodarczego, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Agencji Rozwoju Mazowsza SA, ZPWiM oraz MFPK z programem działania do roku 2015.

14 Dziękuję za uwagę Jacek Całus – Prezes Zarządu ZPWiM Zapraszamy do kontaktu i współpracy Siedziba ZPWiM – ul. Andersa 6 00-201 Warszawa www.zpwim.pl, e-mail:zpwim@zpwim.pl tel. (022) 887-64-20 (-21,-22) Koordynator przedsięwzięcia: Antoni Rutka


Pobierz ppt "Jacek Całus Prezes Zarządu ZPWiM Założenia przedsięwzięcia mającego na celu promocję RIS i innowacyjności wśród mazowieckich MSP Warszawa – 26.04.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google