Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przygotowania tekstu w publikacjach współredagowanych przez IKN Variograf OGRODY NAUK I SZTUK Wszystkie fragmenty tekstów wykorzystane w prezentacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przygotowania tekstu w publikacjach współredagowanych przez IKN Variograf OGRODY NAUK I SZTUK Wszystkie fragmenty tekstów wykorzystane w prezentacji."— Zapis prezentacji:

1 Zasady przygotowania tekstu w publikacjach współredagowanych przez IKN Variograf OGRODY NAUK I SZTUK Wszystkie fragmenty tekstów wykorzystane w prezentacji pochodzą z czasopism: „Ogrody Nauk i Sztuk”, http://www.ogrodynauk.pl/Czasopismo/Wydania/Wydanie/2011/01; „The Journal of Education, Culture and Society”.

2 Plan warsztatu: 1.Wskazówki edytorskie – zasady podstawowe 2.Przygotowanie tekstu – „wyróżnienia” w tekście głównym i w przypisach wyjaśniających 3.Opis tabel, grafik 4.„Ogrody Nauk i Sztuk” – wskazówki edytorskie (przypisy, bibliografia)

3 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – zasady podstawowe I Teksty należy przygotowywać w programie MS-Word II Czcionka:  Krój: Times New Roman  Wielkość 12 punktów: tekst główny  Wielkość 10 punktów: przypisy dolne; tekst w tabelach  Interlinia 1,5 wiersza: tekst główny  Interlinia 1,0 wiersza: przypisy dolne; tekst w tabelach III Wyjustowanie tekstu głównego i przypisów

4 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE– zasady podstawowe 1.W lewym górnym rogu: imię i nazwisko autora, adres mailowy 2.Tytuł artykułu: nie używamy CapsLK, rozmiar czcionki: 14, zastosowanie pogrubienia, wyrównanie do lewej („Ogrody Nauk i Sztuk”) lub wyrównanie do środka w poziomie „ The Journal of Education, Culture and Society” 3. Przypisy dolne 4. Bibliografia na końcu tekstu

5 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE– zasady podstawowe 1.Do artykułu należy dołączyć abstrakt (streszczenie) i słowa kluczowe w dwóch językach  w języku polskim  w języku angielskim 2.Abstrakt: do 600 znaków 3.Słowa kluczowe: od 5 do 10

6 PRZYGOTOWANIE TEKSTU – zasady podstawowe „Ogrody Nauk i Sztuk”

7 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – zasady podstawowe Śródtytuły: rozmiar czcionki: 12, zastosowanie pogrubienia, wyrównanie tekstu do lewej, bez tabulatora, przed śródtytułem odstęp Nie numerujemy śródtytułów w tekście

8 PRZYGOTOWANIE TEKSTU – zasady podstawowe PRZYKŁAD 3

9 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – wskazanie autorów Osoby (autorzy, twórcy, redaktorzy itp.) wymieniane w tekście po raz pierwszy podawane są z pełnym imieniem i nazwiskiem, po raz kolejny – inicjał imienia i pełne nazwisko, w przypisach podajemy inicjał imienia.

10

11 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – wskazanie autorów Pseudonimy wszelkiego typu piszemy w cudzysłowie; jeżeli razem z imieniem i nazwiskiem, wówczas pseudonim w cudzysłowie między imieniem i nazwiskiem lub po imieniu i nazwisku w cudzysłowie ze skrótem. Przykłady: Henryk „Hubal” Dobrzański, Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek” – ale: Tadeusz Bór Komorowski; Zenon „Miriam” Przesmycki – ale: Bolesław Prus, Aleksander Głowacki ps. „Bolesław Prus”.

12 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – „CUDZYSŁÓW” „Cytaty”  czcionka prosta  cudzysłów - cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny).  Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w tzw. żabki (» «). [w MS Word – wstawianie, symbol]

13 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – „CUDZYSŁÓW”

14  Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie Przykład:  Pojęcia wprowadzane od innych autorów, terminy, hasła Przykład:

15 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – tekst główny (przypisy) Zastosowanie kursywy:  tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł artystycznych  zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. Brak kursywy: epoki, okresy literackie, nazwy ideologii i systemów (komunizm, socjalizm – mała litera)

16 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – tekst główny (przypisy)

17 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – Inne  dygresja autora: stosujemy nawias kwadratowy [...]  zastosowanie znaków interpunkcyjnych

18 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – Inne  stosujemy ogólnie przyjęte skróty: r. - rok, roku; w. - wiek, wieku; także: np., itd., m.in..  DATY – w tekście głównym w pełnym brzmieniu zapisujemy cyfrowo, np. 12.04.2013 cyfry rzymskie tylko w przypadku określenia wieku, np. XX wiek Słownej nazwy miesięcy używamy w przypadku, gdy nie jest podana data roczna, np. 6 sierpnia Określenia roku i wieku skracamy po liczbie, przed liczbą piszemy w pełnym brzmieniu, np. "w 1618 r.", "w XVIII w.", ale: "w roku 1943", "w wieku XX" Nie używamy cyfr dla określeń typu: lata trzydzieste, podobnie w przypadku numeracji wojen lokalnych i światowych (Druga Wojna Światowa) zakres dat: np. okres I wojny światowej zapisujemy:1914–1918 (z myślnikiem)

19 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – opis tabel/ rysunków  opis „pod” tabelą, obrazem, zestawieniem itp.  Czcionka: wielkość 10 punktów, pogrubienie  używamy opisów: Tabela 1. (nazwa); Rys. 1. (nazwa); Zestawienie 1. (nazwa)  opis źródła:  Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Kasprzak, Cheiloskopia kryminalistyczna, Warszawa 1991, s. 39.  Źródło: opracowanie własne autorki.  źródło: J. Kasprzak, Cheiloskopia kryminalistyczna, Warszawa 1991, s. 38.

20 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – PRZYPISY CEL„Ogrody Nauk i Sztuk”„Journal of Education Culture and Society”  Informacja bibliograficznaprzypisy dolne przypisy wewnętrzne  Komentarze odautorskie, dygresje, uzupełnienie tekstu głównego przypisy dolne Zasada ogólna:  każdy przypis kończymy kropką  czcionka: wielkość 10 punktów, interlinia 1,5

21 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – PRZYPISY DOLNE „Ogrody Nauk i Sztuk”  Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu.  Jeżeli konieczne jest sporządzenie przypisu do tytułu tekstu, to przypisu tego nie numerujemy, tylko opatrujemy gwiazdką.  Poszczególne elementy przypisu oddzielamy od siebie przecinkami, na końcu stawiamy kropkę.

22 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – PRZYPISY DOLNE „Ogrody Nauk i Sztuk”

23 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – PRZYPISY DOLNE „Ogrody Nauk i Sztuk”

24 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – PRZYPISY DOLNE „Ogrody Nauk i Sztuk”  Tytuły prac cytowanych po raz pierwszy podawane są w przypisie w pełnym brzmieniu, wraz z miejscem i rokiem wydania.  Przy ponownym cytowaniu pracy danego autora używamy zapisu skróconego tytułu pracy lub pomijamy tytuł, gdy tego autora przytaczamy w tekście tylko jedną pracę, po wielokropku stosując skrót „dz. cyt.”.  Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, stosujemy skrót „Tamże”. Gdy bezpośrednio po dziele danego autora cytujemy kolejne jego dzieło, zamiast nazwiska autora piszemy: „Tenże / Tejże".  Identyczne zasady powtórnego cytowania stosujemy przy artykułach z czasopism, prac zbiorowych, w wydawnictwach źródłowych

25 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – PRZYPISY DOLNE „Ogrody Nauk i Sztuk”

26 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – PRZYPISY DOLNE/ BIBLIOGRAFIA „Ogrody Nauk i Sztuk”  W przypadku cytowania po raz pierwszy publikacji obcojęzycznych - tytuł i dane podajemy w języku publikacji.  Przekład - zaznaczamy tylko w sytuacji, gdy ma to kluczowe znaczenie (teksty literackie).

27 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – BIBLIOGRAFIA „Ogrody Nauk i Sztuk” Bibliografia  Bibliografię zamieszczamy na końcu tekstu  W bibliografii zamieszczamy przytaczane teksty w kolejności alfabetycznej: pełne nazwisko i inicjał imienia autora (artykułu lub pracy zbiorowej), tytuł, miejsce i rok wydania.  Segregacja literatury cytowanej: teksty źródłowe; książki/czasopisma; netografia (strony internetowe); filmografia; w przypadku korzystania z innych mediów dodajemy kolejne kategorie.

28 WSKAZÓWKI EDYTORSKIE – BIBLIOGRAFIA „Ogrody Nauk i Sztuk”

29 „Ogrody Nauk i Sztuk” vs „The Journal of Education, Culture and Society” „Ogrody Nauk i Sztuk”„The Journal of Education, Culture and Society” Tytuł wyrównanie do lewejwyrównanie do środka w poziomie Abstrakt (Streszczenie)/ słowa kluczowe Na końcu tekstu „po bibliografii” 1.Bibliografia 2.Słowa kluczowe 3.Streszczenie Streszczenie/ słowa kluczowe w dwóch wersjach językowych Na początku tekstu „po tytule” 1.Abstrakt 2.Słowa kluczowe 3.Tekst Abstrakt w języku angielskim Podstawowy styl dla cudzysłowów Używamy polskich cudzysłowów „…” Używamy anglosaskich cudzysłowów “…” Przypisy bibliograficzne Przypisy dolnePrzypisy wewnętrzne Bibliografia Bez wydawnictw

30 Uzupełnienie:  Podczas redakcji należy zwrócić uwagę na zapis nazwisk (częste pomyłki i literówki)  Cyrylica powinna być w zapisie łacińskim (w nawiasie podajemy oryginalny zapis bibliograficzny w cyrylicy, po chińsku, arabsku albo w innym alfabecie)  W tekście nie umieszczamy linków w przypisie wewnętrznym- wskazanie autora tekstu (zapis standardowy) albo umieścić tytuł dokumentu w tekście


Pobierz ppt "Zasady przygotowania tekstu w publikacjach współredagowanych przez IKN Variograf OGRODY NAUK I SZTUK Wszystkie fragmenty tekstów wykorzystane w prezentacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google