Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43085 Innowacyjne formy zapewniania jakości w nadzorze pedagogicznym i pracy szkoły w programie Zagraniczna mobilność szkolnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43085 Innowacyjne formy zapewniania jakości w nadzorze pedagogicznym i pracy szkoły w programie Zagraniczna mobilność szkolnej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43085 Innowacyjne formy zapewniania jakości w nadzorze pedagogicznym i pracy szkoły w programie Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych ESF POKL  PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Czas trwania projektu: od października 2013 r. do sierpnia 2014 r. Liczba uczestników: 10 pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach

3 Istotny element realizacji projektu tygodniowa wizyta w kraju partnera 9.12.2013 r. – 13.12.2013 r. Monachium

4 Cele projektu  kompleksowe doskonalenie pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach,  poszerzenie kompetencji zawodowych – wiedzy na temat systemów oświaty i nadzoru pedagogicznego, ewaluacji, jakości pracy szkoły, w tym w obszarze pracy z uczniem zdolnym i kształcenia zawodowego,  doskonalenie umiejętności kluczowych i społecznych oraz rozwinięcie kompetencji językowych i interkulturowych,  upowszechnianie rezultatów projektu oraz innowacyjnych rozwiązań wśród dyrektorów szkół i placówek oraz przedstawicieli organów prowadzących.

5 Partner (instytucja przyjmująca): Instytut Jakości Szkoły i Kształcenia w Monachium Staatsinstitut für Schulqualiat und Bilundgsforschung München Instytucja wspierająca Ministerstwo Oświaty i Kultury Bawarii w sprawach jakości kształcenia bawarskiego szkolnictwa i rozwoju szkoły:  opracowuje programy nauczania,  przygotowuje egzaminy państwowe,  kształci ewaluatorów,  uczestniczy w wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji,

6  zapewnia doskonalenie nauczycieli,  zapewnia pomoc metodyczną,  przeprowadza badania edukacyjne, gromadzi dane i prowadzi analizy dotyczące jakości pracy szkoły,  opracowuje rozwiązania i gromadzi przykłady dobrych praktyk,  wdraża wyniki badań i praktyczne doświadczenia, innowacje w pracy szkoły. Instytutowi Jakości Szkoły i Kształcenia podlegają wszystkie typy szkół w Bawarii.

7 Projekt został zrealizowany:  w formie wizyty studyjnej,  warsztatów interkulturowych,  przygotowania merytorycznego,  kursów językowych pozwalających zdobyć szeroką wiedzę oraz konkretne umiejętności. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat systemu oświaty, nadzoru pedagogicznego, systemu zapewnienia jakości pracy szkoły w Bawarii, form, metod oraz narzędzi ewaluacji, a także przykładów dobrych praktyk.

8 Program wizyty:  Prezentacja bawarskiego systemu kształcenia i aktualne kierunki rozwoju/ poprawa jakości i kompetencji kadr kierowniczych;  Private – Public –Partnership – w szkolnictwie - wybrane inicjatywy Fundacji Bildungspakt (Pakt kształcenia) i ich znaczenie dla bawarskiego systemu szkolnictwa;  Zadania i struktura Akademii Doskonalenia Nauczycieli i Zarządzania Zasobami Ludzkim/Strategie e - learning;  Zadania Państwowego Instytutu Jakości Szkoły i Kształcenia -  System zapewniania jakości, zewnętrzna i wewnętrzna ewaluacja;

9  Projekty modelowe w bawarskich szkołach: projekt „Modus F”/strategie zarządzania/ – jako środek zapewnienia jakości oraz projekt Lernlandschaften /„krajobrazy klasowe”/ - organizacja nauczania na wspólnej przestrzeni;  Monitorowanie kształcenia i międzynarodowe porównanie wyników szkolnych jako środek zapewnienia i rozwoju jakości w systemie kształcenia (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów/PISA/),  Współpraca w zakresie edukacji jako zadanie europejskie.

10 Instytucje realizujące program wizyty:  ISB Instytut Jakości Szkoły i Kształcenia w Monachium,  Bawarskie Ministerstwo Nauki i Kultury,  Fundacja Bildungspakt (Pakt Kształcenia),  Akademia Doskonalenia Nauczycieli i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Dillingen,  Bawarska Agencja ds. Jakości,  Liceum Ottobrunn w Monachium.

11 Rezultaty projektu wymiany doświadczeń  Zapoznanie się z systemem oświaty w Bawarii w szczególności z: systemem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Staatliches Schulamt, dobrymi praktykami, systemem zarządzania szkołami.  Zapoznanie się z systemem zarządzania jakością w szkolnictwie bawarskim: formami ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, systemem doskonalenia nauczycieli, systemami zarządzania jakością szkolnictwa zawodowego.

12  Federalna struktura Republiki Federalnej Niemiec determinuje ustawodawstwo i administrację oświatową za którą odpowiadają kraje związkowe - Landy.  Bawarskie Ministerstwo Nauki i Kultury odpowiada za programy nauczania, doskonalenie nauczycieli i podręczniki,  Kształcenie nauczycieli uwarunkowane jest typem szkoły, w której zamierzają uczyć ( w przedszkolach pracują wychowawcy a nie nauczyciele).  Nauczyciele posiadają status urzędnika państwowego.  Ustawa o służbie cywilnej landu reguluje wysokość wynagrodzenia nauczycieli, ich wiek emerytalny oraz obliguje do obowiązkowego doskonalenia zawodowego nauczycieli: w wymiarze minimum 12 dni w ciągu 4 lat.

13 Prezentację przygotowali:  Agnieszka Bąk - Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Edukacji  Krystyna Radziuk-Kwak - Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Edukacji  Danuta Jarosz – Wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego  Adam Zabiegała - Główny Specjalista w Zespole Programów Europejskich i Współpracy z Zagranicą


Pobierz ppt "Projekt nr 2013-2-PL1-ESF03-43085 Innowacyjne formy zapewniania jakości w nadzorze pedagogicznym i pracy szkoły w programie Zagraniczna mobilność szkolnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google