Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model łańcucha wartości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model łańcucha wartości"— Zapis prezentacji:

1 Model łańcucha wartości
Ekonomia II, grupa 2

2 Model łańcucha wartości opracowany przez M. E
Model łańcucha wartości opracowany przez M.E. Portera przedstawia w uproszczony sposób przedsiębiorstwo jako sekwencję działań (funkcji), układających się w sekwencje od fazy pozyskiwania surowców, materiałów i technologii poprzez przetwarzania ich w wyroby finalne i dostarczenie odbiorcy.

3 Podstawowe założenie Założeniem podstawowym modelu łańcucha wartości jest: podział działalności przedsiębiorstwa na strategicznie istotne czynności, aby móc określić miejsca powstawania kosztów i zysków oraz potencjalne źródła przewag konkurencyjnych

4 Łańcuch wartości składa się z :
funkcji podstawowych pomocniczych oraz z marży (zysku)

5

6 Działalność podstawowa
Działalność podstawowa, prowadzi do fizycznego wytworzenia produktu, jego sprzedaży i dostawy do nabywcy oraz uruchomienia usług serwisowych Działalność podstawowa składa się z funkcji: przedprodukcyjnej, produkcyjnej sprzedaży

7 Funkcja przedprodukcyjna
Na funkcję przedprodukcyjną składają się: logistyka zaopatrzenia -zakupy materiałów i surowców, dostawy energii, zakupy urządzeń i technologii, kontrola zapasów, planowanie dostaw, magazynowanie zapasów, badania i rozwój, projektowanie wyrobów, transport.

8 Funkcja produkcyjna Funkcja produkcyjna: produkcja wyrobów,
montaż transport wewnętrzny, wykańczanie wyrobów, pakowanie, magazynowanie wyrobów gotowych, utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń, testowanie produktów.

9 Funkcja sprzedaży Funkcja sprzedaży:
logistykę dystrybucji -fizyczna dystrybucja produktów do odbiorców, transport, składowanie wyrobów, realizowanie zamówień, marketing i sprzedaż serwis i wszelkie działania podnoszące wartość towaru i umożliwiające jego użytkowanie -instalowanie, naprawy, pomoc techniczna, dostawy części zamiennych, konserwacja , reklamacje, szkolenie personelu.

10 Działania pomocnicze Działania pomocnicze, sprowadzone do czterech rodzajów i obejmują: zaopatrzenie w surowce, materiały, wyposażenie i osprzęt, rozwój technologiczny obejmujący wiedzę, umiejętności, procedury, ba­dania rozwojowe, wdrażanie technologii, zarządzanie zasobami ludzkimi, na które składają się: rekrutacja, integra­cja, szkolenie i doskonalenie zawodowe, wynagradzanie i motywacja, organizacja, a więc kierowanie ogólne, planowanie, finanse, księgowość, kontrola zarządzania, kontrola prawna, kontrola jakości, przepływ informacji

11 Użyteczność łańcucha wartości
O użyteczności i oryginalności metody analizy łańcucha wartości decydują następujące jej walory. Metoda ta: skłania do szukania przewag konkurencyjnych nie tylko we­wnątrz firmy, ale także w jej najbliższym otoczeniu; pozwala badać zarówno zasoby, jak i umiejętności przedsiębior­ stwa; kładzie nacisk nie tyle na zgromadzenie zasobów i nabycie umie­ jętności, ile na ich innowacyjne i efektywne wykorzystanie; pozwala na dowolny poziom szczegółowości; w miarę dekompo­ zycji każdego ogniwa łańcucha na bardziej szczegółowe łańcu­chy wartości daje możliwość dotarcia z analizą do konkretnych zespołów i stanowisk; pozwala na profesjonalną analizę i użycie narzędzi analizy dosto­ sowanych do obszaru badań (analiza finansowa, badanie proce­ sów produkcji, analiza marketingowa), umożliwiając w kon­ sekwencji syntezę wyników.

12 Bibliografia: Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne, PWN, Warszawa 2000 Gierszewska G., Romanowska M.: "Analiza strategiczna przedsiębiorstwa", PWE, Warszawa


Pobierz ppt "Model łańcucha wartości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google