Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI A REKOMENDACJE SPBN gen. broni w st. spocz. dr Lech KONOPKA Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI A REKOMENDACJE SPBN gen. broni w st. spocz. dr Lech KONOPKA Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa."— Zapis prezentacji:

1 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI A REKOMENDACJE SPBN gen. broni w st. spocz. dr Lech KONOPKA Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi 21 maja 2014 r.

2 SPBN – OGÓLNE ZAŁOŻENIA CEL: całościowa ocena stanu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i sformułowanie wniosków dotyczących strategicznych celów i sposobów działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa oraz przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego CZAS: 2010 – 2012 GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE:  Diagnoza Polski jako podmiotu bezpieczeństwa. Interesy narodowe i cele strategiczne.  Prognoza kształtowania się strategicznego środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 20 lat. Możliwe scenariusze warunków bezpieczeństwa Polski.  Strategia operacyjna (koncepcja działań strategicznych państwa). Możliwe opcje.  Strategia preparacyjna (koncepcja przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego). Możliwe opcje. 2

3 REZULTATY SPBN Raport Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego RP (zastrzeżony) Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014 3

4 Badania naukowe i prace rozwojowe - diagnoza Dominuje branżowy system planowania i realizacji zadań badawczych Rozpraszanie zasobów finansowych na projekty resortowe Brak rozwiniętej platformy współpracy między odbiorcą końcowym a zespołami naukowymi i przemysłem, szczególnie w kluczowych fazach realizacji programów i projektów *** Priorytety przy realizacji zadań (Krajowy Program Badań a Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP…) 4

5 Badania naukowe i prace rozwojowe - koncepcja działań strategicznych Innowacyjność – kluczowy kierunek polityki naukowej Korelacja rozwoju z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo i rozwój nierozerwal- nie ze sobą związane 5

6 Badania naukowe i prace rozwojowe - rekomendacje Zagwarantowanie – w ramach nakładów na naukę – odpowiednich środków finansowych przeznaczanych na badania naukowe i prace rozwojowe Modyfikacja istniejących rozwiązań dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych „na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa” wraz z określeniem roli organu odpowiedzialnego za ponadresortową koordynację ogółu działań w ramach zintegrowanego obszaru „bezpieczeń- stwo narodowe” 6

7 Badania naukowe i prace rozwojowe - rekomendacje Utrzymanie w strukturze badań podstawowych finansowanych przez NCBR oddzielnego obszaru dziedzinowego tematycznie obejmującego nauki o bezpieczeństwie i obronności Opracowanie nowych rozwiązań dot. ujęcia ba- dań stosowanych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa”, które są finansowane przez NCBiR, w ramach jednego zintegrowanego obszaru – bezpieczeństwo narodowe, obejmują- cego wymiary: obronny, ochronny, społeczny i gospodarczy 7

8 Badania naukowe i prace rozwojowe - rekomendacje Ustanowienie organu odpowiedzialnego za ponadresortową politykę badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie bezpieczeń- stwa narodowego (komórka w ramach Rządo- wego Centrum Bezpieczeństwa Narodowego?) Utworzenie ponadresortowej uczelni (problema- tyka zintegrowanego bezpieczeństwa narodo- wego w systemie badań podstawowych i bada- wczo-rozwojowych) Zacieśnienie współpracy środowiska naukowe- go z przemysłem pamiętając o użytkowniku. 8


Pobierz ppt "1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI A REKOMENDACJE SPBN gen. broni w st. spocz. dr Lech KONOPKA Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google