Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich im. Ks. Karola Brommera Gmina Prószków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich im. Ks. Karola Brommera Gmina Prószków."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich im. Ks. Karola Brommera Gmina Prószków

2 Jak zmieniła się nasza wieś w przeciągu 20 lat…

3 Gmina - najmniejsza jednostka podziału terytorialnego państwa. Termin ten oznacza zarówno określony obszar, jak i zamieszkujących go ludzi. W Polsce gmina jest wspólnotą mieszkańców i podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Władzę sprawują w niej przedstawiciele ogółu mieszkańców. Gmina poza zadaniami własnymi wykonuje także zadania zlecone przez państwo i pozostaje pod jego nadzorem. Zadania, jakie realizują gminy, mają na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych, a zatem dobro ogółu mieszkańców gminy. Ogół zadań gminy został podzielony na zadania własne i zadania zlecone. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym zadania własne gmina realizuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność, a finansuje ze swojego budżetu. Organy państwowe mogą badać jedynie legalność działań samorządu w tym zakresie. Gmina

4 Wywiad z prezesem – Łucją Krok Jak działa transport publiczny? Moim zdaniem powinno być połączenie do Prószkowa. Jest wielu ludzi, którzy nie mają samochodu, a potrzebują dojechać np. do Urzędu Gminy w Prószkowie i mają z tym wielki problem. Nie ma także autobusu w soboty. Czy w naszej miejscowości powstały nowe zakłady pracy? Oczywiście, że tak. Powstały różnego rodzaju zakłady pracy. Czy w naszej miejscowości jakość środowiska naturalnego poprawiła się? Czy wprowadzono worki do segregacji śmieci? Poprawiła się i to znacznie. Miejscowa ludność nie zatruwa już tutejszych, pięknych jezior i nie wyrzuca śmieci na pobliskie pola. Tak, wprowadzono worki do segregacji śmieci.

5 Wywiad z byłym sołtysem Boguszyc- Janem Adolf Jakie zmiany w ciągu ostatnich dwudziestu lat dostrzega pan w naszej miejscowości? Przede wszystkim poprawił się wizerunek naszej wioski: zniknęły stare, opuszczone domy, zrobiono chodnik na ulicy 1-go Maja i położno drogę asfaltową. Zrobiono również kanalizacje. Czy łatwiej jest otrzymać jakiekolwiek informacje od Urzędu Gminy? Wydaje mi się, że tak. Pracownicy Gminy są nastawieni bardziej przyjaźniej niż kiedyś do obywateli. Czy łatwiej jest kupić rzeczy potrzebne do życia, czy też nie? Czy jakość życia jest obecnie wyższa czy też niższa niż dwadzieścia lat temu? Tak, łatwiej jest kupić. Jakość życia jest obecnie wyższa niż dwadzieścia lat temu, spowodowane to jest większymi zarobkami i większą ilością towarów w sklepach. Z jakich osiągnięć ostatnich 20 lat jest pan dumny? Przede wszystkim z unowocześnionej szkoły,, kanalizacji, nowych dróg. Jest jeszcze wiele owoców ostatnich 20 lat.

6 Jak zmieniła się szkoła? Czy poprawił się jej wygląd i wyposażenie? Czy działają w niej nowe kółka? Czy pani zdaniem młodzież ma większe możliwości edukacyjne? Szkoła została unowocześniona, można powiedzieć, iż jest to szkoła XXI w., a to wszystko za sprawą Norberta Wieszali- radnego. Tak, tak młodzież ma bardzo wiele możliwości edukacyjnych, np. języki obce, sala komputerowa i świetna wykwalifikowana kadra nauczycielska. Czy bezrobocie zwiększyło się czy spadło w naszej miejscowości? Trudno odpowiedzieć mi na to pytanie. Uważam, że bezrobocie zwiększyło się, ale tego nie widać, bo ludzie wyjeżdżają za granicę. Czy uważa pani, że urzędnicy konsultują swoje decyzje z obywatelami? Czy wykorzystują Internet, aby ułatwić załatwianie spraw urzędowych? Wydaje mi się, że urzędnicy konsultują poszczególne sprawy z miejscową ludnością, natomiast Internet wykorzystują tylko w 3%. Wywiad z ostatnim sołtysem Boguszyc- Zofią Kasperek

7 Czy nasza miejscowość stała się bardziej atrakcyjna turystycznie? Czy wieś posiada informację turystyczną? Czy, jeśli poprawiło się w tym względzie, widzi Pani w tym zasługę samorządu czy tylko samych mieszkańców? Po licznych zabiegach kosmetycznych wieś jest atrakcyjna, ze względu na piękny „boguszycki Kołobrzeg”, XIX wieczny kościół, wapiennik oraz kapliczki z bogatą przeszłością. Tak, Boguszyce posiadają informację turystyczną. To jest zasługa samorządu, rady sołeckiej i Odnowy Wsi. Czy jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu? Czy policja dba o porządek? Wydaje mi się, że dwadzieścia lat temu było tu bezpieczniej. Postęp cywilizacji jest temu winien. Policja jak najbardziej dba o porządek, zawsze można na nią liczyć w szczególności, gdy w naszej miejscowości jest organizowana jakaś większa impreza. Czy powinny powstać nowe ścieżki rowerowe, drogi? Jak najbardziej powinny. Od dawna jeżdżą do nas mieszkańcy Opola i narzekają na brak ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry. Watro byłoby jeszcze wspomnieć, by ta ścieżka powstała przy starych, zabytkowych miejscach Boguszyc, byłaby to też reklama turystyczna dla naszej miejscowości. Jeśli chodzi o drogę to też jej potrzebujemy.

8 Boguszyce"z lotu ptaka"

9 Chudala Monika kl. IIIa 1994 r. Woźnica Justyna kl. IIIa 1994 r. Gladys Monika kl. IIIa 1994 r. Matuszek Alina kl. IIIa 1994 r. Bias Anna kl. IIIa 1994 r. Publiczne Gimnazjum w Zimnicach Wielkich Opiekun: Krystyna Dubik W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich im. Ks. Karola Brommera Gmina Prószków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google